Souhlas souseda se stavbou pergoly na hranici pozemku | stavimbydlim.cz
Home Zahrada Pergoly, terasy Stavba pergoly na hranici pozemku a souhlas souseda se stavbou pergoly

Stavba pergoly na hranici pozemku a souhlas souseda se stavbou pergoly

0

Plánujete stavět pergolu, ale máte stísněný pozemek a pergola bude stát v těsné blízkosti společných hranic pozemku s vaším sousedem? Pokud bude pergola na hranici pozemku u plotu souseda, budete muset zajít na stavební úřad a vyřídit územní souhlas pro stavbu pergoly. Pro ohlášení stavby pergoly budete potřebovat, mimo jiné, souhlas souseda se stavbou pergoly na hranici pozemku. Avšak pouze v případě, že bude pergola na hranici pozemku nebo maximálně do 2 m od hranice pozemků.

Ve stavebním zákoně v § 79 odst. 2, písm. o je uvedeno, že stavba do 25 m2 zastavěné plochy, do výšky 5 metrů, s jedním nadzemním podlažím a podsklepená nanejvýš do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci umístěné v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m nevyžaduje ani územní rozhodnutí, ani územní souhlas.

V § 103 odst. 1, písm. a je také uvedeno, že stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2 nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Stavba pergoly splňující výše uvedené parametry nevyžaduje ohlášení stavby, územní souhlas a tím pádem nevyžaduje ani souhlas souseda se stavbou pergoly.

Kdy je vyžadován souhlas souseda se stavbou pergoly

Pokud stavba pergoly plní parametry v § 79 odst. 2, písm. o s výjimkou odstupové vzdálenosti od společných hranic, je vyžadován souhlas souseda se stavbou pergoly. To se týká nejen pergoly umístěné přímo na hranici pozemku, ale i pergoly umístěné ve vzdálenosti do 2 metrů od hranice pozemků.

Souhlas souseda se stavbou pergoly na hranici pozemku
Souhlas souseda se stavbou pergoly je vyžadován tehdy, když se pergola nachází na hranici pozemků či ve vzdálenosti do 2 metrů od hranice pozemků.

Pokud však překročíte další parametry (například zastavěná plocha pergoly bude větší jak 25 m2, nebo bude vyšší jak 5 metrů atd.), bude třeba vyřídit ohlášení stavby a v tom případě budete potřebovat souhlas souseda se stavbou ve všech případech, i když pergola bude stát dále jak 2 metry od hranice pozemků.

Souhlas souseda – stavba pergoly

Souhlas souseda se dokládá spolu s územním souhlasem, souhlasem k provedení stavebního záměru, závaznými stanovisky dotčených orgánů, stanovisky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a projektovou dokumentací při vyřízení ohlášení stavby. Souhlas souseda by měl být uveden na situačním výkrese s přehledně zaznačeným stavebním záměrem. Více informací naleznete v článku na téma ohlášení stavby a souhlas souseda se stavbou.

Přidejte komentář. Zeptejte se nás. :)