Stavba WPC terasy, aneb jak postavit terasu z WPC prken

soutez

WPC prkna (z anglického Wood Plastic Composite) jsou dřevoplastová prkna vyrobená ze směsi plastu a dřevité moučky. WPC prkna jsou hojně využívána na stavbu teras, uplatní se však i při stavbě plotu či obkladu fasády domu. V tomto článku si však uvedeme návod, jak probíhá stavba WPC terasy.

Stavba WPC terasy probíhá ve třech krocích – příprava podkladu, stavba nosné podkladní konstrukce a samotná pokládka WPC prken. Všechny práce je nutné provádět s ohledem na objemovou roztažnost materiálu. Je tedy nutné vytvářet dilatační spáry a mezery.

Příprava podkladu pro stavbu WPC terasy

Terasy z WPC prken se staví zpravidla na štěrkovém podsypu, na který se položí v určitém rastru betonové dlaždice. Montovat WPC prkna na dřevěnou nosnou konstrukci terasy by poněkud ztrácelo smysl, jelikož dlouhá životnost terasy z WPC prken byla snížena životností nosné dřevěné konstrukce. Pokud máte již připravený podklad (například betonovou desku či původní nášlapnou vrstvu terasy), můžete tento krok přeskočit. V opačném případě je nutné si podklad připravit. Jak na to?

Osazení obrubníků

Nejprve si zaměřte polohu terasy a v tomto místě proveďte skrývku ornice. Zeminu odstraňte do úrovně alespoň 20 – 25 cm pod úroveň podlahy terasy.  Poté osaďte betonové obrubníky, které budou ohraničovat novou terasu. Obrubník osaďte na vrstvu štěrku a obetonujte suchým betonem (jak namíchat suchý beton). Při pokládce obrubníku dbejte na to, aby byly ve vodorovné poloze a protilehlé strany byly souběžné. Při pokládce používejte vodováhu a stavební šňůru, kterou si napnete mezi kolíky.

Poté mezi obrubníky rozvrstvěte štěrk, který urovnejte do roviny. Pokud bude terasa ve spádu (zpravidla 2 % – tedy 2 cm na 1 metr), vyspádujte již tuto štěrkovou vrstvu. Rovnou štěrkovou vrstvu zhotovíte tak, že si do výkopu umístíte do požadované výšky stahovací trubky či T kolejnice, mezi které se nasype štěrk a stahovací latí se štěrk srovná do roviny. Pokud je terasa 4 – 5 m široká, lze pro srovnání podsypu pod dlažbu využít hoblovanou dřevěnou desku, do které se na obou koncích vyřízne drážka požadované výšky. Deska se poté ve výřezech položí na obrubník (spodní hrana desky bude pod úrovní obrubníků). Spodní hrana desky určuje rovinu štěrkového podsypu. Jednoduchým tažením srovnáte štěrkový podsyp.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jakmile máte hotový štěrkový podsyp pod betonovou dlažbu, položte na štěrk geotextilii. Tak bude zabráněno prorůstání plevelu mezi WPC prkny terasy.

Spodní nosná konstrukce WPC terasy

Stavba WPC terasy pokračuje postavením spodní nosné konstrukce WPC terasy. Na štěrkový podsyp se v předepsaném rastru položí betonové dlaždice, které se srovnají do roviny. Osové rozteče dlaždic jsou dané osovou roztečí podkladních profilů pro prkna WPC. Jedná se o profily specifického průřezu, který umožňuje jednoduché kotvení WPC prken pomocí montážních úchytů (montážních klipů). Osové rozteče podkladních profilů jsou udávány výrobcem terasového systému.

Podkladní profily na WPC terasy

Umístění podkladních profilů se řídí dle orientace WPC terasových prken. WPC desky se na podkladní profily pokládají napříč. Pokud tedy mají být terasová prkna rovnoběžně s fasádou domu, podkladní profily pod terasové WPC desky musí být kolmo na fasádu domu.

Stavba WPC terasy - WPC prkna se mohou použít pro stavbu terasy i chodníku kolem bazénu
WPC prkna se mohou použít pro stavbu terasy i chodníku kolem bazénu

Na podkladních profilech si vyznačte otvory pro kotvení a předvrtejte díry. Poté profil osaďte na betonové dlaždice, vyvrtejte otvory do betonových dlaždic a vrutem s hmoždinkou podkladní profil pro WPC terasy ukotvěte k betonovým dlaždicím. Pro důkladné vyrovnání podkladních profilů použijte na každé podpoře vyrovnávací podložky.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Podkladní profil musí být odsazen minimálně 30 mm od ostatních konstrukcí. Stejná mezera pak musí být také v čelním spoji dvou podkladních profilů. V místě spoji dvou profilů se osazuje souběžně cca 30 cm dlouhý přířez.

Jelikož se terasová WPC prkna pokládají střídavě (tzn., že v ploše WPC terasy nesmí vzniknout průběžná styčná spára WPC desek) musí být v místech čelních spojů WPC desek osazeny dva vedle sebe položené podkladní profily. Podkladní profily lze řezat klasickou pilou na dřevo. Jakmile jsou všechny podkladní profily osazené, může se začít s montáží krycích lišt.

dodavatel

Krycí lišty na WPC terasy

Krycí lišty na WPC terasy jsou vyráběny z hliníku. Dostupné jsou krycí lišty čelní (lemovací profily), přechodové profily (pro dilatační spáry), boční ukončovací lišty, stěnové ukončovací lišty a stěnové ukončovací úhelníky.

Boční krycí lišty se skládají ze spodního a vrchního profilu. Spodní profil položte na podkladní profil WPC terasy a přišroubujte pomocí vrutů se zápustnou hlavou do podkladního profilu. Profil musí být dilatován od obrubníků spárou o šířce cca 15 mm z každé strany.

Stavba WPC terasy – pokládka prken WPC

S pokládkou WPC prken se začíná v rohu. WPC prkno potřebného rozměru se položí na boční hliníkový profil a z čela prkna se nasadí lemovací U profil, do kterého se navíc zasune těsnící šňůra. Tu je třeba aplikovat také mezi terasové prkno a boční krycí lištu. Opět je nutné profily osazovat minimálně 15 mm od obrubníků a jiných obvodových konstrukcí. Osazená WPC prkna zafixujte horním dílem boční krycí lišty a z druhé strany upevněte pomocí speciálního montážního klipu, který jednoduše nacvaknete na podkladní profil a pomocí gumového kladívka a odřezku WPC desky doklepnete do drážky upevňované terasové desky. Na tento oboustranný montážní klip nacvakněte další WPC prkno. Terasová WPC prkna lze přiřezávat pilou na dřevo, v čelních stycích nechávejte dilatační spáru tl. cca 3 – 5 mm. Tloušťka spáry mezi WPC deskami je určená tloušťkou spárového kříže.

Dilatační spára a ukončení pokládky WPC terasy

Tímto způsob pokračuje stavba WPC terasy až na druhý konec či do místa, kde bude dilatační spára. Ta se zhotoví opět pomocí k tomu určené lišty, která se ukotví do podkladního profilu. Mezi WPC prkna a lištu se vloží těsnicí šňůra a na dilatační profil se nacvakne vrchní krycí díl. Stavba WPC terasy pokračuje až na protilehlou stranu, kde se terasa ukončí stejným způsobem jako na začátku pokládky. Na kraji podkladních profilů přišroubujte boční lištu, do které vložíte těsnicí šňůru. Poté vložte poslední WPC desku, kterou na jedné straně zaklapnete do montážního klipu a na druhé straně zafixujete horním dílem bočního profilu pro pokládku WPC terasy.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů