Suché zdění, aneb jak zdít bez malty

soutez

Vznik nových technologií a postupů se nevyhýbá ani tak tradičním činnostem, jako je zdění. Zavedením broušených tvarovek se pracné míchání klasické malty pomalu stává minulostí a při výstavbě je čím dál častěji používána speciální PUR pěna. Takové zdění je rychlé a úsporné a nazývá se suché zdění.

Má ovšem i svá specifika, která je nutné respektovat. Především je potřeba mít pro suché zdění dokonale rovné základové pasy nebo desku, protože každá nerovnost se v dalších vrstvách projeví a je nutné pracovat rychle, aby byly tvárnice položené dřív, než pěna začne tuhnout.  

Jaké jsou výhody suchého zdění

 • čistá, jednoduchá a v současné době nejrychlejší práce,
 • zdít můžete až do teploty -5 °C, ale nádobu s pěnou je potřeba udržovat v teple, například v kbelíku s ohřátou vodou,
 • u precizně provedených stěn ve spárách nevznikají žádné tepelné mosty, takže zdivo je vhodné i pro výstavbu nízkoenergetických staveb,
 • spoj dosáhne pevnosti v řádu desítek minut,
 • stěny jsou dokonale rovné, takže vytváří ideální podklad pro omítky.

Postup zdění s PUR pěnou

První vrstva tvarovek se klade do zdící malty (více informací viz založení první řady zdiva), takže úplně se mokrému procesu vyhnout nedá.

Postup založení stavby

Cihly do lože nezatlačujte, ale pouze ukládejte, případně mírně doklepněte gumovým kladívkem. Jejich vodorovnou polohu stále kontrolujte nataženým provázkem, protože tato technologie neumožňuje vyrovnání případných nerovností v ložné spáře. V žádném případě s nimi po maltovém lůžku neposouvejte. Pro lepší tepelnou izolaci v místě napojení na betonový základ je možné vyplnit dutiny v tvárnici drceným polystyrenem. Eliminujete tak případné tepelné mosty v patě zdiva. Rovněž je možné použít tvárnice, které jsou naplněné už ve výrobně, příp. speciální tepelně izolační tvarovky pro založení první řady zdiva.

Suché zdění bez malty, na PUR pěnu
Systém suchého zdění se využívá především u přesně broušených cihelných tvárnic. Suché zdění je velmi rychlé, přesné a nenáročné. Navíc lze zdít i při -5°C.

Návod na suché zdění

Další vrstvy již spojujte speciální zdicí PUR pěnou, která se nanáší aplikační pistolí. Před použitím je vhodné otřít tvárnice namočenou štětkou, aby se zbavily prachu a nečistot. V místě plánovaného napojení další stěny, se do zdiva vkládají v každé druhé spáře nerezové pásky, takzvané kotvy. Pěnové „housenky“ mají ideálně tloušťku 3 cm a kladou se ve vzdálenosti 5 cm od vnějšího okraje zdiva. Při použití broušených neplněných tvárnic se nanáší ve dvou řadách, v případě úzkého zdiva (pod 175 mm šířky) stačí pouze řada jedna. Broušené tvárnice plněné tepelnou izolací spojujte čtyřmi pěnovými „housenkami“. Cihly je nutné osadit na pěnu do několika minut. Cihly ukládejte k sobě těsně na doraz.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jak je to s pevností stěny vyzděné na PUR pěnu?

Ve srovnání s klasickou cementovou maltou má zdivo sice menší únosnost, nicméně je stále několikanásobně větší než při nejhorší možné kombinaci zatížení. Největší pokles vykazuje zdivo z tvarovek s velkými dutinami. PUR pěna pro suché zdění funguje jako lepidlo a konstrukce drží vlastní vahou. Vzhledem k tomu, že je uvnitř zdiva chráněná proti UV záření, pevnost zdiva se ani časem nesnižuje.

Zdění na pěnu se nedoporučuje u vysokých staveb, kde hrozí namáhání smykem. Faktem ovšem zůstává, že při výstavbě zdiva z cihelných broušených tvárnic je potřeba přesně dodržovat technologické postupy nejen vlastního zdění, ale i vnitřních a venkovních omítek, v opačném případě by se na nich mohly objevovat vlasové trhliny.

Stavíte dům?

Připravili jsme pro vás mnoho článku na téma Jak postavit dům.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Finanční porovnání pěny s lepidlem

Při nákupu tvárnic na suché zdění je zpravidla dodávka pěny v ceně. V každém případě však záleží na konkrétním dodavateli. Se systémem suchého zdění si také ušetříte složitý transport velkého množství těžkých pytlů, ustavičné míchání lepidla a umývání nářadí po každém zdění.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů