Tepelný odpor R konstrukce – co udává?

soutez

Při stavbě či rekonstrukci je tepelný odpor R velmi důležitým ukazatelem. Navíc současné době, kdy se stále více mluví o nízkoenergetických stavbách, najdeme skoro v každém katalogu domů, ale i oken či izolací řadu fyzikálních veličin, které mají dokázat, jak skvělé tepelně-izolační vlastnosti mají.

Pro zběhlé architekty či stavebníky je vše přehledné a jednoduché, ale pokud se v těchto ukazatelích má zorientovat laik je to trochu náročné. Abyste se pak vyhnuli zbytečným chybám je vhodné věnovat pozornost následujícím řádkům, které se tepelnému odporu a jeho využití v praxi podrobněji věnují.

Co je to tepelný odpor R

Tepelný odpor R je fyzikální veličina, která vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti materiálu nebo celé konstrukce. Přesněji řečeno tepelný odpor udává, jak konstrukce „brání“ teplu v prostupu konstrukcí, přičemž platí, že čím větší je, tím pomaleji teplo materiálem nebo konstrukcí prochází. K tepelnému toku dochází tehdy, je-li na každé straně konstrukce rozdílná teplota. V praxi se tak snažíme, aby hodnota tepleného odporu byla co nejvyšší.

  • Tepelný odpor – značka R
  • Jednotka tepelného odporu – m2.K.W-1

Jak již bylo výše uvedeno, tepelný odpor se značí fyzikální značkou R. Hodnota tepelného odporu se vyjadřuje na m2 a jeho jednotkou pak je m2.K.W-1. Abyste dostali výsledný reálný tepelný odpor konstrukce, je potřeba sečíst tepelné odpory všech vrstev konstrukce.

Tepelný odpor se zvýší zateplením konstrukce.
Tepelný odpor se zvýší zateplením konstrukce.

K čemu tato hodnota slouží?

Jak již tedy víte, tep. odpor R udává, jaké množství tepla prochází jedním čtverečním metrem konstrukce určité tloušťky a z daného materiálu v každé vteřině, jestliže jsou na obou stranách této konstrukce jiné teploty. Jedná se tedy o velmi důležitý údaj při zjišťování tepelných ztrát konstrukce a zejména pak při volbě izolačních materiálů pro zateplení fasády nebo izolaci střechy.


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení domu - nezávazná poptávka

Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Součinitel prostupu tepla

Tepelný odpor R je základním údajem pro výpočet součinitele prostupu tepla U, který je převrácenou hodnotou tepelného odporu zvětšeného o přestupové odpory. Součinitel prostupu tepla vám pak umožňuje zjednodušeně spočítat tepelnou ztrátu obvodových stěn na základě venkovních a vnitřních teplot.

Výpočet součinitele prostupu tepla je pak dán vzorcem .

Tento výpočet vám samozřejmě nepodá tak přesné výsledky jako průměrný součinitel prostupu tepla Uem, který se v praxi používá nejčastěji.

Jak vypočítat tepelný odpor

Tepelný odpor konstrukce je velmi důležitý údaj, který lze vypočítat ze vzorce:

Tip: Chystáte se na zateplení domu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

R=d/λ

kde

dodavatel

d je tloušťka konstrukční vrstvy v metrech

a λ je součinitel tepelné vodivosti dané vrstvy, odborně řečeno součinitel tepelné vodivosti materiálu.

Při výpočtu tepelného odporu pak platí především, že R=R1+R2+R3+…..= d/λ1 + d/λ2+ d/λ3…., což značí, že je nutné spočítat tep. odpor pro každou vrstvu konstrukce a následně všechny hodnoty teplotního odporu sečíst.

Do výpočtu celkového tepelného odporu je však ještě nutné započítat odpor při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce, jehož hodnota se odvíjí od směru tepelného toku.  

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Tepelný odpor – polystyren

Nejrozšířenějším materiálem pro zateplení domu je polystyren. Z tohoto důvodu v tabulce níže uvádíme hodnoty tepelných odporů právě pro fasádní polystyren EPS 70 F v různých tloušťkách. Uvažujeme s polystyrenem se součinitelem tepelné vodivosti lambda λ = 0,039 W.m-1.K-1.

Tloušťka polystyrenu (mm)Telený odpor polystyrenu m2.K.W-1
601,54
802,05
1002,56
1203,08
1403,59
1503,85
1604,10
1804,62
2005,13
Tepelný odpor polystyrenu

Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Nezávazná poptávka - zateplení domu


Zateplení
Co potřebujete zateplit?
Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů