Tloušťka izolace na zateplení domu

Když přemýšlíte nad zateplením vaší fasády, jako první přichází otázka, zda se vám to opravdu vyplatí a následně pak otázky ohledně přibližného rozpočtu, který je však významně ovlivněn materiálem a tloušťkou zvoleného materiálu. Tloušťka izolace samozřejmě neovlivňuje pouze cenu, ale zejména efekt zateplení vaší domácnosti. právě výběr správného materiálu a tloušťky tohoto materiálu je nejtěžší otázku při plánování zateplení domu.

Čím je ovlivněna tloušťka izolace

Můžete se setkat s názorem, že čím silnější zateplení domu tím lépe, ale zde je nutné počítat s tím, že při šířce větší než 20 cm dochází třeba u polystyrenu ke skokovému nárustu ceny, protože desky se v těchto šířkách nedělají. Používají se tak zpravidla desky dvě, které jsou slepeny k sobě. Kromě toho je potřeba použít speciální kotvící prvky, také je vyšší spotřeba lepidla atd. Širší varianty zateplení jsou vhodné zejména tam, kde jsou vyšší ceny energií a tím pádem i náklady na vytápění. Přeci jen zateplujeme, abychom ušetřili za vytápění a aby se nám tato investice také vrátila během životnosti zateplení.

Chyby při výběru tloušťky izolace

V praxi mohou nastat dvě situace z nichž ani jedna není žádoucí, buďto zvolíte příliš tenkou šíři zateplení, což nebude mít požadovaný efekt, navíc může toto zateplení mít velmi nepříznivý efekt pro stavbu. Může totiž dojít ke vzniku tepelných mostů, dále pak ke kondenzaci a vzniku plísní. Na druhou stranu, pokud zvolíte příliš širokou izolaci, nedosáhnete nikdy toho, aby se vám tato investice vrátila. Navíc dnes už nepočítáme jenom s úsporou přes zimu, ale také s úsporou za klimatizaci v létě.

Tloušťka polystyrenu na zateplení

Obecně se doporučuje volit polystyren o tloušťce 14 až 20 cm, podle konstrukce zdí u vašeho domu, ale také podle typu polystyrenu, který se rozhodnete použít. Klasický EPS polystyren je používán nejčastěji, ale má horší izolační vlastnosti než šedý polystyren s příměsí grafitu. Existuje řada složitých vzorců pro výpočet ideálního zateplení stěn, otázkou však je, jakou bude mít optimální zateplení ekonomickou návratnost.

Tloušťka izolace - polystyren šedý
Tloušťka zateplení fasády se běžně pohybuje od cca 100 do 180 mm. Větší tloušťka zateplení se používá pouze u pasivních domů.

Tloušťka izolace fasády polystyrenem

Zjednodušeně platí, že nejlepší izolační vlastnosti mají duté cihly s větší šířkou, následně pak vápenopískové cihly tzv. VPC a nejméně tepelně izolačně působí plné pálené cihly. Je tedy zřejmé, že na domy postavené z cihel plných pálených je vhodné použít zateplení o šířce 14–16 cm a na další druhy materiálů lze pak volit tenčí varianty.

Tloušťka izolace z minerální vaty

Naprosto totožné dilema pak budete řešit i v případě, že si zvolíte izolaci z minerální vaty, zde se nejčastěji používá šířka izolace v rozmezí 120 až 240 milimetrů, přičemž kontaktní fasádu a izolací o tloušťce 240 mm považujeme za mimořádně energeticky úspornou. Taková tloušťka izolace je nejčastější v případě novostaveb pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Při tloušťce zateplení 180 mm hovoříme o fasádách energeticky úsporných a při šířce izolace pouhých 120 mm tak mluvíme o fasádách ekonomicky vyhovujících.

Přesnější metoda pro určení optimální tloušťky izolace

Samozřejmě, že můžete zvolit podstatně složitější, ale mnohem přesnější metodu, jak určit ideální šířku izolace pro váš dům.

Výpočet tepelného odporu stávající konstrukce

Nejprve je však nutné vědět jakou máte skladbu konstrukce zdiva, jaké jsou součinitele teplotní vodivosti jednotlivých vrstev a také tloušťky těchto vrstev. Tyto hodnoty pak stačí vložit do vzorce pro výpočet teplotního odporu tedy R (dané konstrukce) = d/λ. To musíte vypočítat pro každou vrstvu vaší konstrukce, výsledné hodnoty sečtete a dostanete hodnotu tepelného odporu.

Následně zjistíte doporučenou hodnotu odporu dle norem, od kterého odečtete výsledné R z předešlého výpočtu, tento výsledek si můžeme označit jako R1. Ten pak spolu s výsledky tepelného odporu dosadíte do vzorce d= R1 * λ *1,1; kde lambda je teplotní vodivost jednotlivých vrstev.

Tip: Chystáte se na zateplení fasády? Na konci tohoto článku si můžete spočítat orientační cenu zateplení fasády.

V normě je uveden součinitel prostupu tepla konstrukce, který je obrácenou hodnotou tepelného odporu, tedy U = 1/R.

Více informací k výpočtu a postup výpočtu tloušťky tepelné izolace na zateplení domu dle normových požadavků.

Výsledná hodnota je pak minimální tloušťka tepelné izolace v metrech, tu samozřejmě převedeme na milimetry, případně centimetry. V oblasti tepelných izolací se však nejčastěji bavíme o mírách v milimetrech. ani tak vám tato metoda však neřekne, zda optimální zateplení je pro vás také to nejlepší ekonomickou volbou, protože nezkoumá návratnost této investice vůči vašim nákladům na vytápění.

Cena zateplení fasády


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení fasády

Výpočet ceny zateplení fasády

Typ tepelné izolace:
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm šedého fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm minerální vaty.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm tepelné izolace.
Včetně pronájmu lešení?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Jaké výhody nabízí odeslání nezávazné poptávky?

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů