Výhody stratifikačního zásobníku

Stratifikační zásobník je takový zásobník, který udržuje různé teplotní vrstvy vody ve svém nitru, nedochází tedy k promíchání, respektive je promíchání považováno za nežádoucí. Takže například místo teploty 40°C v celém objemu zásobníku je v horní polovině zásobníku 60°C a ve spodní polovině 20°C.

Jak funguje stratifikační zásobník?

Jak se dosahuje tohoto efektu? Nutné je pomalé proudění vody, typicky okolo 0,1 m/s, která přitéká skrz sestavu propojených kolen, typicky PVC odpadních T-kusů. Pokud je teplota vody na úrovni nižší, přitékající voda pokračuje dále do vyšší vrstvy, která má nižší hustotu, tudíž pro tento pohyb není potřeba žádné dodané energie (čerpadla). Stejný efekt nastává i opačně, studená voda klesá do spodní části zásobníku.

Tento typ zásobníku se často využívá pro přípravu teplé vody za pomocí termických solárních kolektorů, neboť teplota vody na odtoku z kolektorů je proměnná, při intenzivnějším osvětlení se teplá voda zařazuje do horní části zásobníku, zatímco vlažnější voda z období s nižší sluneční intenzitou, se řadí níže. Při odběru teplé vody se odebírá nejteplejší voda z horní části zásobníku a naopak do spodní části je doplňována studená voda z vodovodního řádu, případně vlastní studně, která je následně ohřívána solárním kolektorem (při vhodných podmínkách).

Experimentálně je stratifikační zásobník používán k takzvané sezónní akumulaci, tedy k uchování tepla z léta do zimy. Nicméně k takové aplikaci je třeba velké nádrže, velkého provozu a větší sestavy solárních kolektorů. V přechodném období se zpravidla užívá naakumulovaná teplá voda k přitápění a v případě poklesu pod hraniční teplotu lze získat další energii ze zásobníku pomocí tepelného čerpadla voda-voda. Nicméně v současné chvíli je pouze jedna taková instalace na území ČR, více jich najdeme v Německu.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů