Vypouštění odpadních vod do povrchových i podzemních | stavimbydlim.cz
leaderboard

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních

Pokud patříte mezi lidi, kteří vlastní dům, chatu či chalupu v dědině či na samotě, kde není doposud vyřešena kanalizace, musíte vyřešit, jak nakládat s odpadními vodami. Nabízí se tři možnosti – jímka, septik a domovní čistírna odpadních vod. U dvou z těchto případů se vás týká vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních, čímž vám vzniká povinnost na vodoprávním úřadě vyřídit povolení k této činnosti.

soutěž_Porfix
soutěž_Porfix

Pakliže byste si postavili jímku (žumpu), musíte se starat o její pravidelný vývoz, ale vzhledem k tomu, že odpadní vody nevypouštíte, nemusíte při povolování stavby navštívit vodoprávní úřad. Stavby jímky se týká pouze ohlášení stavby na stavebním úřadě.

Pokud však odpadní vody budete likvidovat v septiku či domovní čistírně odpadních vod, musíte zajít na vodoprávní úřad, kde kromě ohlášení stavby, příp. stavebního povolení, musíte také zažádat o povolení vypouštět odpadní vody do vod povrchových/podzemních.

poptavka
poptavka

Vypouštění odpadních vod – stavby ohlašované

Jestliže stavbu septiku či domovní čistírny odpadních vod ohlašujete dle § 15a vodního zákona a vodoprávní úřad se stavbou vodního díla souhlasí má se za povolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (dle § 8 odst. 1 písm. c vodního zákona).

Avšak stavba vodního díla povolována v rámci stavebního řízení (stavební povolení) vyžaduje zvlášť vyřízení povolení pro nakládání s odpadními vodami.

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je potřeba vyplnit formulář.

K vyplněnému formuláři musíte připojit přílohy. Jedná se například o:


Na konci tohoto článku můžete zdarma zadat nezávaznou poptávku - urychlit a ulehčit si tak hledání stavební firmy nebo řemeslníka. Jednoduše poptáte službu, firmy vám nabídnou ceny a vy si dle referencí a výše nabídek buď vyberete, nebo ne.


  • Situace širších vztahů místa k vypouštění odpadní vod,
  • kopie katastrální mapy území,
  • vyjádření příslušného správce vodního toku,
  • doklad o vlastnickém právu,
  • dokumentace pro vydání společného povolení,
  • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, případně jiná opatření dotčených orgánů,
  • plná moc žadatele pro jeho zástupce.

V některých případech je obtížné zjistit, které jsou dotčené orgány. V tomto případě je nejlepším řešením navštívit vodoprávní úřad a přímo zde se dopředu informovat, co po vás bude úředník požadovat. Seznam a adresy úřadů naleznete na stránkách Státní správy.

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebudete potřebovat vyjádření příslušného správce vodního toku, zato budete muset doložit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které obsahuje, mimo jiné, zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod.

Formulář pro povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních naleznete ZDE.

Poplatek za vypouštění odpadní vody do vod povrchových a podzemních

Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vody povrchové či podzemní, musí platit poplatek. Výše poplatku za vypouštění odpadní vody do vody povrchové je stanovena na základě celkového objemu vypouštěné odpadní vody a celkového množství jednotlivých znečištění uvedených v příloze č. 2 vodního zákona.

poptavka
poptavka

U vodního díla, ze kterého jsou odpadní vody vsakovány do podzemních vod se vypočítá součinem sazby poplatku (350 Kč) a základem poplatku, což v tomto případě představuje množství vypouštěné odpadní vody vyjádřené v ekvivalentních obyvatelích (přičemž jeden ekvivalentní obyvatel odpovídá produkci znečištění 60 g BSK5 za den).

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je zdarma.
  • Poptávka není závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Nabídky od firem si můžete porovnat přímo v e-mailu.