Stavba žumpy – stavební povolení, nebo ohlášení stavby?

nacenění

Žumpa je bezodtoková jímka, která slouží pro akumulaci odpadní vody. Na rozdíl od septiku nemá přepad, je nutné ji pravidelně vyvážet a odpadní vodu nechat zlikvidovat dle platných předpisů (rozdíl mezi žumpou a septikem). Jelikož se bezodtoková jímka neklasifikuje jako vodní dílo, stavba žumpy vyžaduje pouze ohlášení stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Žumpa není vodní dílo

Jelikož není žumpa (bezodtoková jímka) vodní dílo, postačí vám stavbu žumpy pouze ohlásit stavebnímu úřadu. V § 104 odst. 1 písm. b je uvedeno, že podzemní stavby (které nejsou vodním dílem) do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3 m vyžadují pouze ohlášení stavby.

Pro vyřízení ohlášení stavby potřebujete vyplnit formulář pro ohlášení stavby a všechny potřebné přílohy, mezi kterými jsou například projektová dokumentace stavebního záměru, souhlasy osob, jejichž vlastnické právo může být realizací záměru dotčeno, ale také závazná stanoviska dotčených orgánů apod. Kompletní seznam podkladů pro vyřízení ohlášení stavby v 8 krocích.

Stavba žumpy a stavební povolení

Pokud by však žumpa překročila uvedené parametry (například by byla hlubší jak 3 m), stavba žumpy by v tomto případě vyžadovala stavební povolení.

Stavba žumpy tak musí projít stavebním řízením, jehož vyřízení trvá mnohdy mnohem déle. Se stavebním záměrem jsou obeznámeni všichni účastníci stavebního řízení, kteří jsou přizváni na ústní jednání, během kterého mohou vznést své námitky. 

Žumpa není vodní dílo. Stavba žumpy tak nevyžaduje jednání s vodoprávním úřadem.
Stavba žumpy vyžaduje stavební povolení v případě, že je hlubší jak 3 metry

Vývoz žumpy a kontrola nad likvidací odpadních vod

V roce 2021 má vejít v platnost novela (zákon č. 113/2018 Sb.) Vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve kterém je uvedeno, že ten, kdo akumuluje odpadní vodu v žumpě, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Více informací naleznete v článku „Kolik stojí vývoz žumpy?“.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Stavba žumpy – technické požadavky na žumpu

Žumpu nelze postavit jen tak z ledasčeho. Ve vyhlášce o technických požadavcích na stavby je uvedeno, že žumpa musí být vodotěsná, bez jakéhokoli odtoku, musí být opatřena odvětráním a řešena tak, aby ji bylo možné v budoucnu napojit na kanalizaci pro veřejnou potřebu s čistírnou odpadních vod.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů