Vyžaduje výměna oken ohlášení stavby či stavební povolení?

Máte na domě stará okna, která již potřebují vyměnit? Víte, zda vyžaduje výměna oken ohlášení stavby či stavební povolení?

Odpověď na to, zda budete potřebovat stavební povolení, nebo ohlášení stavby pro výměnu oken, naleznete ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. Stavební zákon v platném znění. Je docela možné, že nebudete potřebovat povolení a dokonce ani ohlášení stavby. Záleží na tom, co vše bude předmětem výměny oken, tedy zda budete pouze měnit okna či zda budete zasahovat do obvodových stěn za účelem zmenšení/zvetšení oken.

V § 103 odst. 1 stavebního zákona je uvedeno, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:

 1. c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
 2. d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

Udržovací práce a stavební úpravy

Zda se při výměně oken jedná o udržovací práce či stavební úpravy záleží na rozsahu prováděných prací. Pokud se budou vyměňovat okna za vzhledově a velikostně stejná okna a nebude se měnit jejich členění, jedná se o udržovací práce.


Pasport budovy - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Okna - IN
Materiál rámu okna:
ks

Detail poptávky

Typ zasklení okna:
Poptávám:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pakliže nová okna budou vypadat jinak, budou větší/menší a budou jinak členěna, jedná se o stavební úpravu.

Ukázkové případy – výměna oken, stavební povolení a ohlášení

 1. Pokud tedy vyměňujete okna za okna stejné velikosti a vzhledu, týká se vás bod c odst. 1 – udržovací práce. Vzhledem k tomu, že výměnou oken zpravidla nelze negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, životní prostředí a ani bezpečnost při užívání, nepotřebujete pro výměnu oken ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud však vyměňujete okna na kulturní památce, výměna oken ohlášení vyžaduje.
 2. Pokud budou nová okna vypadat jinak a budou jinak členěna, ale nebude se měnit jejich velikost, opět bude výměna oken ohlášení stavby vyžadovat (formulář pro ohlášení stavby).
 3. Pokud budete měnit stávající okna za nová jiné velikosti, bude s tím spojen zásah do obvodové nosné stěny. V § 104 odst. 1 písm. k stavebního zákona je uvedeno, že ohlášení stavebnímu úřadu postačí u stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Jelikož se v tomto případě do nosných konstrukcí budovy zasahuje, je třeba vyřídit stavební povolení.

Nezávazná poptávka - výroba a montáž oken


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Okna
ks
Materiál rámu okna:
Typ zasklení okna:
Poptávám:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů