Vyžaduje výměna střešní krytiny stavební povolení?

soutez

Pokud plánujete provést výměnu stávající krytiny za novou střešní krytinu stejného typu a barvy, v takovém případě výměna střešní krytiny stavební povolení, ani ohlášení stavby nevyžaduje. Výjimkou je však například výměna střešní krytiny na kulturní památce. Na úřad budete muset zajít také v případě, že nová střešní krytina bude mít jiný tvar, barvu či jiné vlastnosti, které mohou negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání stavby.

Kdy tedy bude potřeba stavební povolení, kdy ohlášení stavby a jak je to s územním souhlasem a územním rozhodnutím?

Stavební povolení a ohlášení stavby ve stavebním zákoně

V § 103 odst. 1 písm. c je uvedeno, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:

„c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,“

V § 79 odst. 5 je dále uvedeno, že rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy - IN
Jedná se o:

Podrobné informace k poptávce

Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Výměna střešní krytiny stavební povolení nevyžaduje, pakliže se jedná o stejný typ a barvu

Pakliže bude provedena výměna střešní krytiny za stejný typ a barvu a výměna nebude provedena na kulturní památce, nepotřebujete žádná povolení ani souhlasy. Stavební úřad v tomto případě nemusíte navštěvovat.

Kalkulace ceny střechy_02

Pokud by však probíhala výměna střešní krytiny na kulturní památce, je potřeba vyřídit ohlášení stavby.

Výměna střešní krytiny za krytinu jiného typu či jiné barvy

Pokud by se na střechu nově pokládala střešní krytina jiného tvarového, materiálového nebo barevného provedení, nastává změna. Nová střešní krytina může mít větší plošnou hmotnost nebo může být vyrobená z hořlavějšího materiálu a může tak dojít ke změně nejen vzhledu stavby, ale také požární bezpečnosti a stability stavby.

Tip: Chystáte se na novou střechu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Výměna střešní krytiny za jiný typ a barvu vyžaduje ohlášení stavby. Územní souhlas ani územní rozhodnutí není potřeba. V každém případě však doporučujeme před započetím rekonstrukce střechy navštívit stavební úřad a dopředu se informovat o tom, co po vás bude vyžadováno.

Výměna střešní krytiny stavební povolení, nebo ohlášení stavby vyžaduje jen v některých případech, například pokud se jedná o kulturní památku
Výměna střešní krytiny stavební povolení, nebo ohlášení stavby vyžaduje jen v některých případech, například pokud se jedná o kulturní památku

Rekonstrukce střechy stavební povolení vyžaduje, pokud se zasahuje do krovu

Pokud kromě výměny střešní krytiny plánujete i zásah do krovu, výměnu několika krokví, vzpěr, pozednic, vaznic, nebo rovnou kompletní rekonstrukci střechy, musíte vyřídit stavební povolení pro rekonstrukci střechy, jelikož zasahujete do nosných konstrukcí. V takovém případě musíte mít vypracovaný projekt rekonstrukce a obstarané všechny potřebné přílohy k žádosti o stavební povolení.

Závěrem: Kdy je potřeba zajít na stavební úřad a co je potřeba vyřídit?

Stavební úřad Střešní krytina stejného materiálového, tvarového a barevného provedení Střešní krytina jiného tvarového nebo materiálového nebo barevného provedení Rekonstrukce střechy – zásah do nosných částí krovu (pozednice, krokev, vaznice, vazný trám,…)
Územní souhlas
Územní rozhodnutí
Ohlášení stavby ANO
Stavební povolení ANO

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Stavba střechy
Jedná se o:
Typ střešní krytiny
Co vše si přejete realizovat?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů