Vzájemné odstupy staveb, aneb jak se vyhnout nepříjemnostem

Nespočet lidí ví, že sousedské vztahy jsou někdy velmi náročné a nepříjemné. Většina problému spočívá v rozporu vlastnických práv, zlozvyků a naschválů souseda, ale také ve stavbě plotu na hranici pozemku nebo ve vzájemném odstupu staveb. Odstupové vzdálenosti staveb jsou však zakotveny přímo ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívané území.

Odstup staveb se nesmí brát na lehkou váhu, zvlášť když máte sousedy, se kterými není domluva. Jsou ale také důležité z bezpečnostního, hygienického, urbanistického, architektonického, požárního důvodu a musí splňovat požadavky civilní ochrany, ochrany životního prostředí a státní památkové péče.

Vzájemné odstupy staveb jsou dokonce zmíněny v §25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. Zde jsou uvedeny minimální hodnoty odstupových vzdáleností, které je nutné dodržet při stavbě nové budovy.

Proč je dobré dodržovat odstupové vzdálenosti staveb?

Odstupové vzdálenosti staveb je dobré dodržovat z výše zmíněných důvodů, ale také především z důvodu právního. Velmi časté jsou totiž sousedské spory o to, že si soused na pozemku postavil dům tak blízko hranice, že mu stíní na terasu nebo do oken obytných místností, že mu soused z terasy nebo obýváku vidí přímo do koupelny, nebo že jsou domy tak blízko sebe, že ani jeden z dotčených vlastníků nemovitosti nemá nejmenší možnost udržovat fasádu objektu. Proto je vždy nutné znát přesnou hranici pozemků, na základě které jsou stavby situovány na stavebním pozemku (pro zpřesnění hranice pozemku je potřeba zaměřit pozemkem geodetem).

I přes to, že je možné v některých případech udělit výjimky, je dobré odstupové vzdálenosti staveb dodržet. Údržba, opravy a odstranění závad se bez dodržení odstupových vzdáleností neobejdou bez nutnosti vstupu na sousední pozemek, což může být v některých případech situace vyžadující zásah soudu, který majiteli sousednímu pozemku bude muset přikázat, aby přístup na pozemek umožnil alespoň na nezbytně dlouhou dobu, která je potřeba pro provedení údržby, oprav nebo úprav.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jaké jsou vzájemné odstupy staveb?

Odstupová vzdálenost mezi rodinnými domy

Odstupová vzdálenost mezi dvěma rodinnými domy je stanovena na 7 m, přičemž odstupová vzdálenost je nejkratší spojnice mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkónů, lodžií a teras.

Pokud jsou však v protilehlých stěnách sousedních budov okna obytných místností, musí být odstup roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn. Pokud je budova postavena ve zvlášť stísněných podmínkách, odstup musí být minimálně 4 m, přičemž v protilehlých obvodových stěnách nesmí být okno obytné místnosti.

Odstupová vzdálenost dvou rekreačních objektů nesmí být menší jak 10 m.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Odstupová vzdálenost od hranice pozemku

Obvodová stěna rodinného domu musí být od hranice pozemku vzdálená minimálně 2 m. Tato vzdálenost platí i pro ostatní stavby jako je garáž a jiná stavba podmiňující bydlení. Stavba může být v některých případech umístěna až na hranici pozemku. V tom případě ale ve stěně nesmí být jakékoli otvory, žádné větrací šachty a také musí být zamezeno stékání vody a padání sněhu ze střechy na sousední pozemek.

Pozor: Pokud plánujete stavět na pozemku sousedící s pozemkem, na kterém již stojí budova, která je situována 2 m od hranice pozemku, jste přinucen stavbu situovat minimálně 5 m od hranice pozemku. To může být v některých případech na obtíž, zejména pokud stavíte na malém pozemku a umístěním stavby dále od hranic si zmenšíte plochu pozemku na slunné straně.

Odstupová vzdálenost průčelí budov

Průčelí budovy, ve kterém jsou okna obytných místností, musí být minimálně 3 m vzdáleny od veřejné silnice nebo místní komunikace. To neplatí pro budovy umisťované ve stavebních prolukách.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů