Základová deska na tepelné izolaci z XPS

Při návrhu nízkoenergetických a pasivních domů je třeba propracovat každý detail stavby a eliminovat tak tepelné mosty v konstrukci obálky domu. Jeden z nejkritičtějších detailů je provedení soklu domu. Zde totiž vzniká v patě zdiva tepelný most, který může v případě špatného návrhu vést ke kondenzaci vodní páry v rozích u podlahy a následnému výskytu plísní.

Jak tedy vyřešit tento problém?

Možností je samozřejmě několik. Nejtypičtějším řešením je důsledné zaizolování základových pasů izolací z extrudovaného polystyrenu XPS. Výrobci zdících systémů nabízí zdicí tvarovky se zvýšeným součinitelem prostupu tepla, které se používají pro vyzdění první řady zdiva v přízemí objektu na základové desce.

Dalším způsobem, který u nás stále není moc rozšířen, je založení základové desky na vrstvě extrudovaného polystyrenu XPS. Celá základová deska je ze spodní strany v celé ploše tepelně izolovaná a nedochází tak ke vzniku tepelných mostů. Celá stavba je tak kompletně obalena tepelným izolantem, který zaručuje minimalizování energetické náročnosti stavby. Obdobou tohoto systému je dnes poměrně oblíbené založení domu na plovoucí základové desce na vrstvě zhutněného tepelně-izolačního pěnového skla.

Pro tento účel se používají desky s vyšší únosností v tlaku, která dosahuje hodnot až 700 kPa, mají nízkou nasákavost a jsou opatřeny polodrážkou pro dokonalé napojení. Tloušťky těchto desek jsou na trhu v základu k dostání od 30 do 200 mm. Konkrétní tloušťka tepelné izolace je stanovena na základě tepelně-technického výpočtu projektantem.

Desky se pokládají na předem připravený rovný podklad vytvořený zhutněný štěrkový podsyp, nebo podkladní beton. Mezi deskami by neměly vznikat větší mezery. Doporučuje se i přes použití desek s drážkou položit izolaci ve dvou vrstvách s překrytím spár. Desky by měly optimálně na okraji stavby přesahovat přes okraj zateplení soklu alespoň o 400 mm. Důležité je, aby se desky XPS neřezaly. V rovině řezu se zvyšuje nasákavost, která výrazně zhorší vlastnosti izolantu.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Výhodou tohoto systému je jednak již zmíněná eliminace tepelných mostů v patě zdiva, ale taktéž možnost využití betonové základové desky pro akumulaci tepla. Proto se nedoporučuje položení žádného dodatečného zateplení nad základovou deskou. Největší nevýhodou je vyšší cena desek XPS oproti deskám z EPS z důvodu vyšších nároků na nasákavost a únosnost materiálu. To je společně s obavami investorů jedním z faktorů, proč tento systém není u nás prozatím natolik rozšířený. V zahraničí se však tento systém běžně uplatňuje.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů