Zateplení podlahy foukanou izolací

Foukaná izolace patří k moderní zateplovací technologii, lze ní zateplit podlahy, stěny i střechu – prakticky celý dům. Díky foukané izolaci lze ušetřit až 60 % nákladů na vytápění domu. V tomto článku se zaměříme na zateplení podlahy foukanou izolací a uvedeme si několik podstatných informací o tomto druhu zateplení.  

Ideální tloušťka foukané izolace podlahy

Tloušťku foukané izolace určuje projektová dokumentace. Návrh vhodné foukané izolace, množství a tloušťka izolace vychází ze součinitele tepelné vodivosti λ lambda v souladu s požadavky normy ČSN 730540 a výpočet vlhkosti upravuje ČSN 730540-4 ISO 13788.

Orientační doporučená tloušťka foukané izolace podlahy je 20 až 60 cm, podle typu použité izolace a podle stávající skladby podlahy. Tloušťka foukané izolace se také odvíjí od toho, zda se bude zateplovat podlaha na zemině, podlaha nad nevytápěným prostorem (sklep), nebo podlaha nad temperovaným prostorem. Na každou konstrukci jsou kladeny jiné normové požadavky a vyžadují tedy jinou tloušťku tepelné izolace.

Zateplení podlahy nad nevytápěnou místností – ukázkový příklad

Příklad: zateplení podlahy foukanou izolací – trámový strop nad nevytápěným prostorem

 • Normový požadavek na součinitel prostupu tepla je 0,60 W*m-2*K-1.
 • Součinitel tepelné vodivosti foukané izolace je lambda λ = 0,041 W*m-1*K-1.
Konstrukce Tloušťka d (m) Lambda (W/m*K) R (m2K/W)
Dřevěný záklop 0,024 0,180 0,133
Foukaná izolace mezi trámy 0,070 0,055 1,273
Dřevěný záklop 0,024 0,180 0,133
Omítka 0,020 0,990 0,020
Tepelný odpor konstrukce 1,560
Tepelný odpor při přestupu tepla Rsi + Rse = 5,000 0,200
Celkový tepelný odpor konstrukce RT 1,760
Součinitel prostupu tepla konstrukce U (W/m2K) 0,568

Konstrukci trámového stropu, která je tvořena nosnými trámy a oboustranným dřevěným záklopem a ze spodní strany omítkou, stačí zateplit přibližně 70 mm foukané tepelné izolace. Je však doporučováno aplikovat tlustší vrstvu. Rozdíl v ceně není markantní a docílíte vyšších úspor. Aplikaci foukané izolace přenechejte specializované firmě.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Orientační cena zateplení foukanou izolací

Foukané izolace se v průměru a v závislosti na materiálu pohybují v rozmezí 1 000-1 500 Kč/m3 izolace při volném foukání a při foukání do dutiny 1350-2500 Kč/m3. Cena foukané izolace se tedy odvíjí nejen od plochy zateplované podlahy, ale také od celkové tloušťky foukané izolace.

Jak provést zateplení podlahy foukanou izolací

Foukanou izolací můžeme zateplit např. pochozí podlahu na půdě. Postup zateplení podlahy foukanou izolací je následující:

 1. Nejdříve vykliďte prostor místnosti od všech předmětů. Zkontrolujte reálný stav a stavbu půdní konstrukce, zda někde nezatéká či nekondenzuje voda.
 2. Označte si výškovou úroveň foukané izolace, kterou určuje technický výpočet nebo dle vlastního požadavku, vždy však s odbornou konzultací.
 3. Vždy aplikujte vrstvu parozábrany nebo parobrzdy ve formě fólie, která zabrání kondenzaci vodní páry ve foukané izolaci.
 4. Foukanou izolací vyplňte trámový strop. V případě, že konstrukce stropu je příliš nízká, je nutné vytvořit novou konstrukci pochozí podlahy, jejíž dutiny poté vyplníte foukanou izolací a zaklopíte záklopem.
 5. Foukanou izolaci aplikujte strojem, který je umístěn vně budovy. Hadice pro aplikaci foukané izolace se prostrčí vikýřem. Izolace se rozmělňuje ve stroji a pod tlakem se v hadici fouká od konce vyplňované dutiny trámového stropu postupně směrem k montážnímu otvoru.
 6. Je nutné kontrolovat výšku a hustotu aplikované izolace, a proto je nutné dodržovat deklarovanou objemovou hmotnost. Tím zabráníte sesedávání foukané izolace. Foukaná izolace přilne ke stykovým plochám vyplňované dutiny a tím zabrání vzniku tepelných mostu a úniku tepla z domu.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů