Antoníček – elektroměrová skříň na hranici pozemku

Před zahájením výstavby se můžete setkat s otázkou, zda již máte umístěný na parcele Antoníček nebo Kapličku. Ačkoli se vám to může zdát jakkoli úsměvné, bez nich si prostě na stavbě neporadíte. Co to vlastně je, jak Antoníček (kapličku) umístit a z čeho je postavit se dozvíte níže v dalších řádcích.

Co to vlastně je Antoníček

Jak již bylo výše naznačeno, Antoníček je velmi důležitý při výstavbě a jedná se o rozvaděč elektřiny. V dnešní době si prostě bez elektřiny neporadíte a už vůbec ne při stavbě. Antoníček je určen pro přívod elektřiny na daný pozemek a umisťuje se na staveništní rozvaděč, který je zpravidla na hranici pozemku a slouží k připojení k elektrické síti. Pro majitele pozemku představuje tento sloupek možnost, jak se napojit na elektřinu, pro zájemce o koupi pozemku zase jistotu, že síť je přímo na pozemku dostupná. Jinak řečeno je Antoníček elektroměrový pilíř, který slouží k čerpání elektrické energie. Součástí Antoníčka je také stavební rozvaděč, který zapojí jednoduše jakýkoliv elektrikář.

Antoníček na hranici pozemku
Antoníček se staví nejčastěji na hranici stavebního pozemku.

Z čeho se Antoníček staví

Antoníček neboli rozvaděč elektřiny je tvořen skříní, kterou je možné umístit buďto do výklenku ve zdi nebo na volně stojící pilíř.

Z čeho ale postavit volně stojící pilíř, aby odpovídal technickým parametrům?

Ve zvoleném materiálu jsou předpisy benevolentní, a tak se rozvaděč elektřiny většinou staví na základě doporučení. Mezi nejčastěji používané materiály patří bílé cihly, ale také betonový sloup. Přičemž kromě níže udávaných parametrů by měly být základy rozvaděče elektřiny umístěny 80 cm pod úroveň okolního terénu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Kam se Kaplička umisťuje

Antoníček musí být umístěn tak, aby byl obsluze trvale přístupný, tedy tak, aby k němu měl pověřený pracovník vždy volný přístup. Před elektroměrovým rozvaděčem musí být vždy volný prostor o hloubce a šířce alespoň 800 mm, který umožní otevření dvířek v úhlu minimálně 90°, zároveň musí být před Kapličku upraven terén tak, aby byla zajištěna bezpečná obsluha.

Střed Antoníčka musí být umístěn ve výšce 1 000 – 1 700 mm od podlahy nebo terénu, v případě, že je v elektroměrném rozvaděči umístěno více elektroměrů nad sebou, musí být jejich středy ve výšce 700 – 1 700 mm od podlahy. Co se týče minimální výšky tak ta je ve venkovním prostředí stanovena na 600 mm, ale s ohledem na klimatické podmínky.

V praxi se nejčastěji setkáte s umístěním Antoníčka na hranici pozemku, většinou v úrovni oplocení, s otevíráním dvířek směrovaným vně pozemku.

Pokud kupujete stavební pozemek, zkontrolujte si, zda se nenachází v ochranném pásmu.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů