Azbestová střecha – likvidace azbestu – jak postupovat

Azbestová krytina, eternitová střecha, cementová deska s příměsí azbestu. Určitě jste se už setkali s těmito pojmy a možná vám nebylo úplně jasné, co mají společného, co znamenají a proč je kolem nich tolik povyku. V následujícím článku se vám pokusíme přiblížit problematiku materiálu jako je azbest, proč je nebezpečný pro lidské okolí, a přesto v minulosti tolik používaný.

Co je to azbestová střecha?

Azbest. Materiál, který svého průmyslového vrcholu dosáhl v 80.–90. letech minulého století. Jinak nazývaným osinkem, je charakteristický díky své vláknité struktuře. Na příčku nejvíce používaných materiálů v 19. století se dostal díky svým vlastnostem. Azbest se vyznačuje svojí velkou chemickou stálostí, pevností, ohebností a především tím, že je ohnivzdorný. Spojením azbestových vláken spolu s cementem se vytvoří deska, jež známe pod názvem eternit – eternitová deska.

Azbestová střecha - vlnitý eternit, používány na rodinných domech, hospodářských a zemědělských budovách.
Azbestová střecha – vlnitý eternit, používány na rodinných domech, hospodářských a zemědělských budovách.

S azbestovými střechami se můžete setkat na spoustě míst v naší republice. Domácnosti tento materiál využívaly i na jiné účely jako např. oplocení domu nebo instalační roury. Pevný, lehký, odolný a ohebný materiál? Ano, chceme! Bohužel se až později přišlo na jeho karcinogenní účinky, a koncem roku 1995 byl zakázán používat.

Azbestovou střechu bychom tedy mohli popsat jako lehkou krytinu, s dobrými vlastnostmi, které zejména ve stavebnictví uplatníme. Nicméně také materiálem se zdravým škodlivými účinky pro lidský organismus.


Likvidace eternitu - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Eternit - IN - 2
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Mám azbestovou střechu, co teď?

Pokud azbestová střecha není jakkoli namáhána, eternitové desky nevypovídají nebezpečné účinky. Namáháním mám namysli vnější podmínky, jako je zátěž sněhu, silný déšť, nebo lidský zásah do jejich struktury. Veškeré demolice narušují strukturu tohoto materiálu, tím dochází k drolení azbestových vláken a jejich šíření vzduchem. V případě, že by byla krytina starší jak 20 let, může ke štěpení vláken docházet už jen díky silnějšímu větru. Jak tedy s azbestovou střechou naložit?

Na krytině je už viditelný její věk a každodenní opotřebení, je nutná výměna, ale vidina rekonstrukce je mi vzdálená. Jestli vás napadlo střechu očistit, jak už tlakovou vodou, nebo ručním sejmutím nečistot na jejím povrchu, vyvarujte se tomuto nápadu. Práce s azbestem není tak bezpečná, jak si možná myslíte, a obyčejné pracovní rukavice by nemusely stačit. Zvolte raději plán B, a sice výměnu střešní krytiny. Doporučujeme ale vyhnout se svépomocnému řešení.

Likvidace eternitu_03
Eternitová střecha (azbestová střecha) byla postupem času nahrazena vláknocementovou krytinou.
Eternitová střecha (azbestová střecha) byla postupem času nahrazena vláknocementovou krytinou.

Ne každá azbestová střecha je určena k likvidaci a může ještě několik let dobře sloužit. Starou eternitovou krytinu můžete pouze zrenovovat. Jak probíhá renovace eternitové krytiny se dozvíte v tomto článku.

Jak probíhá demontáž a likvidace eternitu?

V naší republice je spousta firem, zabývající se právě odstraněním azbestu, ať jde o střešní krytiny, nebo obvodový plášť domu. Vědí, jak správně postupovat, jaké ochranné pomůcky zvolit, kam s nebezpečným odpadem a jak se vyvarovat jakémukoliv problému během práce v terénu. S jejich pomocí bude vše hotové mnohem rychleji a vy budete mít ve finále méně starostí. Pokud byste se však přeci jen rozhodli vyřešit tuto situaci svépomocí, v dalším odstavci vám poradíme, jak na eternitovou desku.

Ze všeho nejdříve je potřeba si uvědomit, že práce s azbestem je usměrňována zákonem (č. 258/2000 Sb.) a příslušnými normami v oblasti hygieny. Předpisy zakazují práci s azbestem bez doprovodu autorizované osoby. Před jakýmkoliv zásahem je tedy nutná spolupráce se stavbyvedoucím a ohlášení vaší manipulace s eternitem na KHS (vyhláška č. 432/2003 Sb.).

Tip: Plánujete likvidaci eternitu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

V následujících bodech se vám pokusíme nastínit postup práce. Považuji za nutnost opakovaně zmínit, že jde o nebezpečný materiál vykazující karcinogenní účinky. Proto pro práci s azbestem dodržujte základní hygienická pravidla.

Azbestová střecha – likvidace

 • Opatřete si povolení pro zacházení s nebezpečným odpadem.

Jakmile na KHS odevzdáte postup vaší práce (manipulace s eternitem), bude nutné zajistit okolní prostor vašeho pozemku. Pracovníci by se měli pohybovat ve speciálních oblecích, s ochranou dýchacích cest. Jiné osoby by měly mít na pozemek zákaz vstupu.

 • Zamezte polétavosti azbestových vláken.

Nejlepším řešením je manipulace se střešní azbestovou krytinou v mokrém stavu. V jiném případě si zajistěte ochranné postřiky, abyste zamezili polétavosti vláken.

 • Odstraňte původní azbestovou krytinu

Snažte se co nejméně narušit eternitovou strukturu. Nezapomeňte, že se chceme vyhnout drolení materiálu, proto buďte velice opatrní.

 • Zajistěte střechu

V případě, že byla krytina na latích, je nutné je zlikvidovat (bednění můžete ponechat) a posléze nahradit novými. Eternit se vyskytuje především u starých objektů, kterým chybí difuzní fólie, proto by i ta měla být doplněna.

 • Proveďte měření azbestových vláken.

V průběhu vaší práce by se měla kontrolovat koncentrace vláken ve vzduchu, opět se obracím na příslušné normy KHS.

 • Odstraňte eternitové desky do speciálních obalů.

Vyhněte se shazování šablon ze střechy, azbest by se šířil vzduchem. Nezapomeňte, že jde o citlivý materiál.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


 • Upevněte nové střešní plechy.

Krytina, která bude nahrazovat staré eternitové desky by měla být lehká. Zvolit můžete např. trapézové plechy. Následuje zajištění veškerých střešních doplňků, jako jsou výplně, okapy, případné oplechování atd.

 • Zbavte se nebezpečného odpadu.

Azbestové šablony musejí být odvezeny na příslušnou skládku. K tomuto kroku budete potřebovat povolení.

Cílem článku bylo poukázat na nebezpečí azbestu a především na hrozbu, kterou skrývá. Pokud se pustíte do odstranění eternitu svépomocí, konzultujte případné problémy s odborníky, hygienickou stanicí a klempíři. Jde tu o vaše zdraví, proto práci nepodceňujte.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Eternit
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů