Cena elektřiny po jednotlivých položkách. Kolik stojí elektřina a jaká je cena za kWh elektřiny?

Cena elektřiny je závislá na několika faktorech. Cena je ovlivněna podmínkami dodavatele, distribučním územím a především obchodní sazbou. Cena je v cenících distributorů uváděna za MWh, což je 1 000 kWh (1 MWh = 1 000 kWh) a 1 kWh je 1 000 Wh. Pro představu: 1 000 Wh je takové množství energie, kterou spotřebuje žárovka o příkonu 100 W během 10 hodin svícení. Tolik jen pro vysvětlení jednotek, ve kterých se měří spotřeba elektřiny.

Pozor: Nepleťte si jednotky kW a kWh. kW (kilowatt) je jednotkou příkonu a kWh (kilowatthodina) je jednotkou spotřeby. Spotřeby jedné kWh je docíleno spuštěním spotřebiče o příkonu 1 kW po dobu jedné hodiny.

V úvodu článku jsem uvedl, že cena elektřiny je ovlivněna různými faktory. Cena za jednu kWh v určitém časovém období je do jisté míry ovlivněna také celkovou spotřebou elektřiny. Je to způsobeno tím, že cena za odebranou elektřinu obsahuje i různé fixní platby za měsíc (například za rezervovaný příkon, činnost OTE a poplatek podle jističe). Je tedy rozdíl, zda máte spotřebu 10 kWh, nebo 10 MWh. Při vyšší spotřebě elektřiny se měrné fixní náklady na kWh sníží.

Obchodní a distribuční část ceny elektřiny

Cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních částí  – obchodní a distribuční. Distribuční část ceny za elektřinu spadá do regulovaných plateb a pro každého distributora jsou ceny za distribuci elektřiny stanovovány na návrh regulovaných subjektů Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Cena za distribuci zahrnuje jednak platbu za odebranou MWh v nízkém (NT) či vysokém tarifu (VT) a měsíční platbu za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe pře elektroměrem.

Cena elektřiny – distribuční část

Cena za distribuci a dodávku elektřiny je ovlivněna zvolenou distribuční sazbou. Je totiž rozdíl, zda budete elektřinu využívat pouze pro osvětlení domácnosti a provoz běžných domácích spotřebičů, nebo zda ji využijete i pro ohřev teplé vody, pro vytápění přímotopy, akumulačními kamny, nebo tepelným čerpadlem. Zvláštní tarif je pak také pro majitele elektromobilů, kteří využívají elektřinu pro nabíjení baterií v autě.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Cena za distribuci elektřiny ve vysokém tarifu se pohybuje dle zvolené sazby od cca 300 Kč do 2800 Kč/MWh a v nízkém tarifu okolo 200 Kč/MWh. Cena za rezervovaný příkon se dle distribuční sazby a rezervovaného příkonu pohybuje od 13 Kč/měsíc až do cca 1000 Kč/měsíc.

Cena elektřiny – obchodní část

Obchodní část ceny je tvořena cenou za odebranou elektřinu v Kč/MWh a je rovněž závislá na zvolené distribuční sazbě a na tom, zda je elektřina odebírána ve vysokém či nízkém tarifu. Obchodní cena elektřiny se pohybuje okolo 1800 – 2100 Kč/MWh (včetně DPH). Kromě toho vás nemine stálá platba ve výši 90 – 100 Kč/měsíc.

Distribučních sazeb je celkem 11. Pokud se zajímáte o to, jak vybrat distribuční sazbu, přečtěte si tento článek.

Vysoký a nízký tarif ovlivní výslednou cenu elektřiny na faktuře

Cena elektřiny - nízký a vysoký tarif
Elektroměr – nízký a vysoký tarif

Celkovou fakturovanou cenu ovlivňuje to, zda odebíráte elektřinu převážně ve vysokém či v nízkém tarifu. Elektřina v nízkém tarifu je o něco levnější a vyplatí se ji tak používat pro různé účely, jako je například ohřev zásobníku s teplou vodou, ohřev akumulačního zásobníku s topnou vodou, ale také pro provoz pračky nebo myčky.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Délka platnosti nízkého tarifu během dne je dána zvolenou distribuční sazbou. Například u dvoutarifové sazby D 25d je doba platnosti nízkého tarifu vymezena na minimálně 8 hodin denně. Přitom tato doba může být rozložena do několika různých časových úseků.

Jinou dobu platnosti má distribuční sazba D 57d (určena pro objekty s elektrickým ohřevem teplé vody). V tomto případě musí „levný proud“ běžet minimálně 20 hodin denně. Opět platí výše zmíněné, že tato doba může být rozdělena do několika nepravidelných časových úseků v délce minimálně 1 hodina. Tato distribuční sazba je určena pro objekty, které jsou vytápěny topným elektrickým spotřebičem.

Chataři ocení distribuční sazbu D 61d. Jedná se o dvoutarifovou sazbu ve víkendovém režimu. Nízký tarif je platný celoročně od pátku od 12 hodin do neděle do 22 hodin.

Přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem se děje pomocí HDO – hromadné dálkové ovládání.

Ostatní složky ceny elektřiny

Kromě ceny za distribuci a dodávku elektřiny vás na faktuře čeká také několik položek, z nichž některé nejsou přímo závislé na spotřebě. Součástí jsou také různé měsíční poplatky. Jedná se především o:

 • Daň z elektřiny – cca 35 Kč/MWh
 • Systémové služby – cca 90 Kč/MWh
 • Činnost OTE – cca 10 Kč/měsíc

Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů

 • A – podle jističe – cca 16 Kč/A/počet fází
 • B – podle spotřeby – cca 600 Kč/MWh

Kolik tedy stojí kWh elektřiny?

Z výše uvedeného lze konstatovat, že cena elektřiny (Kč/kWh) se odvíjí od zvoleného produktu, od nastavených podmínek a také od celkové spotřeby elektřiny. Cena elektřiny je individuální, nicméně cena elektřiny pro domácnosti se pohybuje v rozmezí od 2,5 Kč do 5 Kč.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů