Cena pasportu stavby – kolik stojí pasport stavby?

Součástí každého domu by měla být projektová dokumentace. Může se však stát, že chybí či není aktuální. V takovém případě je nutné u stávajících nemovitostí požadovat takzvaný pasport stavby. Ten vytvoří projektant na základě skutečného stavu nemovitosti. Pasport stavby je tedy jednodušší projektová dokumentace, které zobrazuje skutečný stav nemovitosti. S jejím vytvořením pochopitelně souvisí nutnost stavbu osobně navštívit a také ji důkladně zaměřit. Následně jsou vypracovány zjednodušené nákresy a výkresy, ale i další dokumentace. Nutno samozřejmě počítat s tím, že vyhotovení není zdarma. Jaká je dnes běžná cena pasportu stavby? Co vše ovlivňuje cenu pasportu stavby?

Jaká je cena pasportu stavby?

Nejprve je třeba říci, že konkrétní sumy nemusí být a také nejsou nijak pevně stanoveny. To znamená, že každý projektant si může stanovit svůj vlastní ceník. A je na majitelích nemovitostí, zda jim bude cena vyhovovat, nebo nikoliv. Pokud chcete vědět, jaká je cena pasportu stavby, je v první řadě nutné, aby projektant stavbu osobně navštívil. Případně mu postačí detailní fotodokumentace a popis stavby. Od toho se následně odvíjejí první nákladové položky. A to v podobě:

  • Tráveného času u nemovitosti
  • Cestovného na místo určení
  • Využití měřidel a přístrojů pro zaměření

Jak již bylo zmíněno, tyto náklady se u různých projektantů mohou lišit. Určitě je na místě oslovit takového, který má své sídlo v okolí. Lze tak výrazně snížit náklady spojené s cestou.

Cena se odvíjí od velikosti stavby

Hlavní položky, které výslednou cenu ovlivní, máme zmapovány. Dále je dobré připomenout, že cena pasportu stavby se odvíjí také od samotné velikosti nemovitosti. Čím větší zastavěná plocha, tím vyšší cena. Je to dáno tím, že většina ceníků odkazuje na pevně stanovenou sumu za jeden metr čtverečný zastavěné plochy. Určitě je dobré počítat, že daná částka je v řádech několika desítek korun.


Pasport budovy - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty-IN
Vyberte typ stavby:

Popis budovy

Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Může vás zajímat: Pasport stavby je potřeba především tehdy, když plánujete rekonstrukci starého domu, ke kterému se nedochovala projektová dokumentace. Rekonstrukce domu vyžaduje vyřízení stavebního povolení, pro které je nutné zpracovat projekt rekonstrukce domu v návaznosti na pasport stavby. Co vše projekt musí obsahovat a jak má vypadat?

Vliv má i charakteristika nemovitosti

Nutno říci, že cenu za metr čtverečný ovlivňuje také celková charakteristika nemovitosti. Je poměrně jasné, že mnohem méně práce bude mít projektant se zaměřením a vykreslením klasického menšího bungalovu, kde je několik standardních místností. Naopak více práce bude mít u staveb, které jsou členité, jsou spojeny s řadou různých architektonických prvků a mohou mít hned několik výškových úrovní.

S odkazem na výše uvedené se můžeme na to, jaká je cena pasportu stavby, podívat konkrétněji. U těch nejjednodušších objektů (podlaha v jedné úrovni, jednoduchý půdorys, rovné stropy) je možné se pohybovat v rozmezí 15 – 40 Kč za metr čtverečný zastavěné plochy. U těch složitějších (trámové stropy, několik výškových úrovní, členitější půdorys) cena za metr stoupá a může se pohybovat i na rozmezí 35 – 70 korun českých. U těch nejkomplikovanějších staveb (klenuté stropy, mnoho výškových úrovní, členitá fasáda a členitý půdorys, ozdobné prvky) není nic výjimečného, že se začíná na částce okolo 75 Kč a končit se může i na dvojnásobku, a to na sumě 150 Kč.

Cena pasportu stavby je nejvíce ovlivňována právě konstrukčním provedením stropů, střechy a podlahy. Klenuté stropy cenu pasportu navýší, stejně tak jako podlahy v několika výškových úrovních. S dražším zaměřením můžeme také počítat u nemovitostí, které nemají pravidelný obdélníkový či čtvercový půdorys, ale mají půdorys členitý.

Kolik tedy zaplatíte?

Podle sazeb za čtverečný metr lze celkem snadno odvodit, kolik pasport stavby stojí. Jestliže vás zajímají další čísla, můžete se jednoduše odpíchnout od těchto částek. U bytu může být suma v rozmezí 1 000 – 3 000 Kč. V případě domu se lze pohybovat v částkách 3 500 – 10 000 Kč. Dané sumy samozřejmě berte jenom jako orientační a přibližné, skutečná cena závisí na velikosti objektu.

Tip: Potřebujete pasport nebo projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Na co naopak doporučujeme klást důraz, to je stanovení ceny předem. Zkušený projektant by neměl mít problém výslednou cenu odhadnout na základě popisu či fotografií stavby a informace o tom, jaká je její celková plocha. Předběžně vyčíslená a schválená suma je cestou, kterou lze předejít budoucím problémům. Takovým, kdy si majitel nemovitosti představoval částku podstatně nižší než je ta, která mu byla vykalkulována na zaslané faktuře.

Pasport stavby - nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty
Typ stavby:
Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace:

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů