Projekt rekonstrukce bytu a domu

soutez

Pokud plánujete provést rekonstrukci bytu, rodinného domu či rekreačního objektu, je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci. Projekt rekonstrukce vyžaduje samotný stavební úřad při rozhodování, zda je rekonstrukce objektu předmětem ohlášení stavby či je potřeba vyřídit stavební povolení.

I za předpokladu, že zamýšlená rekonstrukce bytu či rekonstrukce domu nevyžaduje ohlášení stavby (jak vyřídit ohlášení stavby) či stavební povolení (kdy je potřeba vyřídit stavební povolení), je vhodné projekt rekonstrukce zpracovat. Ale proč? Uvedeme si hned několik důvodů.

1.     Rozpočet stavebních prací

Pokud chcete znát přibližnou cenu rekonstrukce domu či bytu, je potřeba zpracovat položkový rozpočet. Položkový rozpočet vychází z velikostí ploch jednotlivých konstrukcí. Plochy jednotlivých konstrukcí lze s největší přesností stanovit na základě kvalitní projektové dokumentace. Pokud tedy máte k dispozici projekt rekonstrukce, můžete si nechat stanovit reálnou cenu kompletní rekonstrukce domu či bytu.

Pakliže uvažujete o rekonstrukci domu na dům pasivní, počítejte s navýšením nákladů na rekonstrukci o cca 10 – 15 %. Toto navýšení ceny je způsobeno především vyšší cenou technického zařízení, které by mělo být součástí každého pasivního domu. Jedná se především o tepelné čerpadlo, vzduchotechnickou jednotku s rekuperací odpadního tepla a řídicí systém. Z menší části se na rozpočtu projeví také vyšší cena za kvalitnější okna, větší množství izolace a speciální tvarovky na řešení kritických detailů. Více podrobností se dočtete v článku, který se zabývá rekonstrukcí starého domu na dům pasivní s velmi nízkou spotřebou energií.

projekt rekonstrukce domu a bytu
Proč mít zpracovaný projekt rekonstrukce?

2.     Řešení problematických detailů

Ne vždy probíhá rekonstrukce podle plánu. Pokaždé se narazí na něco, u čeho není jednoznačný postup či jednoznačné řešení. V praxi se jedná například o kladení dlažby a keramických obkladů či o řešení detailů při zateplování fasády, střechy a stropů. Ne vždy dlažba vyjde tak, aby se nemusela přiřezávat, a už vůbec ne v případě rekonstrukcí. Aby se nestalo, že v některém místě bude nevzhledný 2 cm silný proužek obkladu či dlažby, je třeba zpracovat kladečský plán. Ten lze zpracovat v případě, že máme k dispozici projekt stavby.


Projekt - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Obdobně je tomu i u zmíněného řešení detailů. Na každé staré, ale i nové stavbě jsou kritické detaily, u kterých projektant musí vymyslet správné provedení tak, aby v těchto místech nedocházelo ke zvýšené tepelné ztrátě. Nejenže to má negativní vliv na energetickou náročnost objektu, ale především v takových místech může docházet ke kondenzaci vodní páry a ke vzniku plísní. Příkladem jsou plísně v místech soklu, parapetu či v rozích pod stropem místnosti. V projektu rekonstrukce je s těmito místy dopředu počítáno a zkušený projektant je schopen nakreslit detail provedení tohoto kritického místa. Bez projektu rekonstrukce by kritický detail provedl řemeslník dle svého uvážení, což by mohlo ve výsledku způsobit problémy.

Rekonstrukce bytu – stavební povolení, cena rekonstrukce, návody a doporučení

3.     Rekonstrukce – smlouva o dílo

Ať už si na rekonstrukci bytu či rekonstrukci domu najímáte stavební firmu, která vám rekonstrukci provede na klíč, nebo si řemeslníky budete shánět sami, jistě s nimi sepíšete smlouvu o dílo, ve které je specifikováno, co je předmětem této smlouvy. Aby nedocházelo k omylům či k neférovému jednání ze strany firmy či řemeslníka a stavební práce byly provedeny tak, jak si představujete, je nutné ke smlouvě o dílo přiložit projekt rekonstrukce, ve kterém jsou všechny změny zaznačeny. Na základě kvalitně zpracovaného projektu přestavby můžete ušetřit čas i peníze, jelikož nebude docházet k pochybením a zbytečným průtahům.

4.     Projekt rekonstrukce a vizualizace

Na základě vypracovaného projektu rekonstrukce lze zpracovat i vizualizaci, která vám věrohodně nastíní, jak bude byt či dům vypadat po rekonstrukci. Díky možnosti kombinování různých barev, vzorů, nábytku a jiných zařizovacích předmětů si lze udělat obrázek o tom, čeho rekonstrukcí docílíte. Studií a vizualizací může být provedeno více variant, z čehož lze následně vybrat tu nejlepší, která vám bude vyhovovat.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Co je potřeba pro vypracování projektu rekonstrukce

Pro vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci domu či bytu je potřeba znát skutečný stav nemovitosti, tedy mít k dispozici aktuální projektovou dokumentaci, do které se zamýšlené změny zakreslí. A jelikož se rekonstrukce provádí pouze na starších domech či bytech, projektová dokumentace není zpravidla dochovaná či je ve špatném stavu, nebo neaktuální. Proto je potřeba vypracovat projekt skutečného stavu, mnohdy však postačí zjednodušená dokumentace stavby, tzv. pasport stavby. Jedná se o dokumentaci, která je vypracovaná projektantem na základě skutečných, na stavbě naměřených rozměrů.

Čtete dále: Kolik stojí zjednodušená dokumentace stavby?

Rekonstrukce domu a PENB

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy – je nutné zpracovat vždy, pokud se rozhodnete například postavit dům. Nutnost zpracovat PENB ukládá zákon č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií, avšak starší stavby průkaz energetické náročnosti nemají. Pokud rekonstrukcí dojde k větší změně dokončené budovy, je třeba PENB zpracovat.

Co je větší změna dokončené budovy?

Větší změnou dokončené budovy se myslí změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. Pokud se tedy budou u domu zateplovat obvodové stěny, střecha či jiné konstrukce, které tvoří dohromady více jak 25 % plochy obálky budovy, je potřeba zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy. PENB je v tomto případě povinnou přílohou projektu rekonstrukce, který se předkládá na stavebním úřadě za účelem ohlášení stavby či vyřízení stavebního povolení.

Projekt - nazávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů