Rekonstrukce domu na dům pasivní

soutez

Pokud dnes chcete začít bydlet ve vlastním domě, většina lidí asi zvolí stavbu nového domu podle svých představ. Jejich argumentem bude, že se starým domem jsou velké starosti a je také v porovnání s domem novým značně nákladný. Ovšem není tomu tak vždy, navíc když takový starý dům zrekonstruujete a přestavíte na pasivní dům, ušetříte značné množství peněz. Jak probíhá rekonstrukce domu na dům pasivní?

Projekt rekonstrukce domu je nezbytností

Základem všeho je kvalitně připravený a provedený projekt rekonstrukce domu. Pokud již v rané fázi rekonstrukce domu vznikne, byť je malá chyba, může mít nechtěné dalekosáhlé následky. Projekt je totiž plánován na celou dobu životního cyklu, který je někdy dlouhý 30 – 50 let.

Důležitý je také výběr vhodné nemovitosti. Proto věnujte zvýšenou pozornost kontrole hlavních konstrukčních prvků. Nutné je zkontrolovat především technický stav nosných konstrukcí – tedy základů, stěn, stropů a v neposlední řadě také krovu.

Domy postavené v 80. letech mívají tyto prvky stále ještě v dobrém stavu a tím pádem nebudete muset provádět generální opravy. Ovšem domy postavené v letech dřívějších bývají v horším technickém stavu. Jsou sice vhodnější k celkové rekonstrukci, kdy si jej opravíte podle vašich představ, ovšem taková rekonstrukce bude o mnoho nákladnější.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce-IN
Co vše bude součástí rekonstrukce?

Detail nezávazné poptávky

Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Související články:

Projekt rekonstrukce bytu a domu

Zateplení fasády pasivního domu

Zde platí pravidlo, že na tloušťce tepelné izolace byste rozhodně šetřit neměli. Tloušťka tepelné izolace (běžný polystyren či minerální vata) pro zateplení staré cihlové stěny se pohybuje okolo 120 – 140 mm. Tímto způsobem zateplená stěna splňuje doporučené hodnoty dle normy ČSN 73 0540-2. Ideální tloušťka izolace u obvodových stěn pasivních domů se pohybuje mezi 20 až 30 centimetry, někdy i více. To záleží především na tloušťce a tepelně-izolačních vlastnostech původní stěny a též na použité izolaci.

Pokud tloušťku izolace navýšíte o pár centimetrů, cena výsledné rekonstrukce domu se zvýší minimálně. Ostatní aspekty celého projektu zůstanou stejné, ovšem energetický výsledek bude nesrovnatelně lepší, než kdybyste použili izolaci tenčí.

Vložené prostředky se vám totiž rychle vrátí, protože teplo a energie již nadále nebudou unikat zbytečně ven. Celková tloušťka zdi by ale neměla přesáhnout 80 centimetrů z důvodu zachování přirozeného osvětlení. Můžete použít celou řadu materiálů – minerální vatu, polystyren, šedý polystyren, přírodní izolace apod.

Tip: Chystáte se na rekonstrukci? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Při zateplování fasády však nejde pouze o montáž izolace dostatečné tloušťky na původní stěnu. Je třeba také správným způsobem vyřešit konstrukční detaily tak, aby nevznikaly tzv. tepelné mosty, které se vyznačují zvýšeným tepelným tokem. Ztrácí se skrze ně nadměrné množství tepla. Jedná se především o zateplení fasády kolem oken, v oblasti soklu v místě napojení fasády na střechu. Opomíjet též nelze různé prostupy fasádou a správné vyřešení kotvení příslušenství do fasády. Právě všemi těmito detaily by se měl zabývat projekt rekonstrukce domu.

Související články:

dodavatel

PORADNA: Jak provést zateplení domu a čemu se při zateplování vyvarovat? Odpovídáme na vaše dotazy.

Čím zateplit fasádu domu? Minerální vatou, nebo polystyrenem EPS?

Jaká je optimální tloušťka tepelné izolace?

Jaký rozdíl je mezi bílým a šedým polystyrenem?

Izolace podlahy a základů

Obvodové stěny je třeba "podřezat" a odizolovat od vlhkosti
Obvodové stěny je třeba „podřezat“ a odizolovat od vlhkosti

Stejně tak, jako je zásadní izolace stěn domu, musíte počítat i s odizolováním podlah a základů. Díky tepelným mostům může dojít k objevování vlhkosti vlivem kondenzace vody uvnitř konstrukce, což je samozřejmě nežádoucí a postupně by mohla vést k růstu plísní na stěnách či vzniku trhlin a závadám v konstrukci. Zabráníte tomu kvalitní hydroizolací, ovšem zde narážíte na problém omezené světlé výšky nebo stávající podlahové krytiny, která je ještě v dobrém stavu.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Navíc pokud nejsou původní stěny odizolované, je třeba provést podřezání stěn. Pokud by se navlhlá stěna zaklopila fasádním polystyrenem, měli byste založeno na pěkný problém. Navlhlou stěnu je třeba odizolovat a vysušit, poté se může pokračovat se zateplením obvodových konstrukcí. Hydroizolace obvodových stěn se posléze napojí na hydroizolaci podlahy.

Související články:

Jak vysušit vlhké stěny?

Ideálně by však tepelná izolace podlahy měla činit 15 až 20 centimetrů. Pokud vlastníte nevytápěný sklep, je ho nutno oddělit nejméně 10 centimetry kvalitní izolace, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám.

Jak provést izolaci základů?

Vhodné je též odizolovat i základy domu, v opačném případě bude pata zdiva vytvářet tepelný most. Nejlepším řešením je vykopání rýhy okolo domu na úroveň základové spáry, základ vyrovnat a zaizolovat nenasákavou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS. Tloušťky izolace vychází z tepelně technického výpočtu, který provede projektant.

Ve vykopané rýze se poté může zhotovit drenážní potrubí, které bude odvádět přebytečnou vlhkost od základu domu.

Zateplení ploché střechy

I u střech platí zásada, že na izolaci se nešetří. Je známo, že se střechou ztrácí největší množství tepla a energie, tím pádem se na izolaci budete muset zvlášť soustředit. Velmi důležitý je návrh, protože následné chyby by se mohly velmi snadno prodražit. Ideální tloušťka izolace z minerální vaty či polystyrenu se bude pohybovat okolo 40 centimetrů.

U ploché střechy nastává problém již s její vnější krytinou, jež bývá velmi často poškozena vlivem UV záření a povětrnostních vlivů spolu s velkými teplotními rozdíly. U jednoplášťových střech se jednoduše přidá izolační vrstva na současnou krytinu, po ní následuje hydroizolace a celý sled vrstev může být zakončen pochozí dlažbou či zelenou střechou.

U dvouplášťových střech je vhodné vyplnit mezeru pod vrchním pláštěm tepelnou izolací, případně krycí plášť zvednout a vyměnit za nový. Ovšem je také nutné zachování větracích mezer jako prevence proti kondenzaci vodní páry (více o kondenzaci na Wikipedii ZDE).

Zateplení šikmé střechy

Je běžné, že se pod šikmou střechou nachází půda, kterou si noví majitelé přejí předělat na útulné podkroví. Tím se ovšem změní požadavky na izolaci a proto k ní musíte přistupovat jinak. Nejhorší možností je pouhé zateplení střechy bez řešení správné skladby – tím můžete napáchat obrovské škody. Naštěstí existuje více možností, jak šikmou střechu zateplit.

Zateplení šikmé střechy lze provést nadkrokevní či mezikrokevní izolací
Zateplení šikmé střechy lze provést nadkrokevní či mezikrokevní izolací

Prvním z nich je nadkrokevní zateplení, jež se nachází nad krokvemi, a tím pádem nezmenšuje vnitřní prostor samotného podkroví. Nutné je v tomto případě počítat s odstraněním původní krytiny a zhotovení celoplošného dřevěného bednění na krokvích, na které se následně aplikuje parozábrana, tepelná izolace a střešní krytina a další podstatné vrstvy.

Další možností je umístění izolace mezi krokvemi a částečně i pod krokve. Složení takové izolace by mělo být spíše více prodyšné vzhledem k ochraně dřevěných krokví. Velmi vhodné je použití parobrzd s ekvivalentní difuzní tloušťkou od 2 do 15 metrů. Zatímco u nadkrokevní izolace je parozábrana umístěna nad krokvemi, v případě mezikrokevního zateplení se parozábrana umisťuje zpravidla mezi izolaci mezikrokevní a podkrokevní. Tím pádem je částečně eliminováno riziko jejího poškození vrtáním hmoždinek apod.

Přesné připojení parozábrany je vhodné zkontrolovat Bloower-door testem. I zde je velmi důležitá odvětrávací mezera pro zachování prevence proti kondenzaci. Vhodný materiál vybírejte hlavně podle způsobu izolace, ne všechny materiály jsou vhodné pro všechny způsoby. Foukaná celulóza se například umisťuje do oboustranně uzavřené dutiny, takže je nutno počítat s její složitější aplikací.

Co je to tepelný most?

Jedná se o místo, kde dochází ke zvýšenému pohybu tepla a tudíž i ke zvýšenému riziku tepelných ztrát. Pokud prochází nějakým studeným prostředím, dochází ke kondenzaci, což je samozřejmě nežádoucí.

Dochází k nim především v oblasti napojení konstrukcí, to znamená rohy místností nebo napojení oken a jiných stavebních otvorů. Dále se problémy objevují v místech s rozdílnými teplotami. Z těchto důvodů by se projektant měl zaměřit na tepelné mosty a navrhnout správnou metodu zateplení.

Okna pro pasivní domy a jejich instalace

Skrz okna vám také odchází spousta tepla, takže by jistě nebylo na škodu se na tuto problematiku také zaměřit. Ve starých oknech je to způsobené spárami v rámu nebo netěsnostmi okolo okenních tabulí. Tato stará okna jsou nově měněna za moderní okna s izolačními trojskly, která mají daleko lepší tepelně-technické parametry.

Parotěsná páska slouží k utěsnění montážní spáry okna
Parotěsná páska slouží k utěsnění montážní spáry okna

Ovšem je také nutné předejít tepelným mostům okolo rámu okna. Těm předejdete předsazením okna do vrstvy s izolací a následným překrytím rámu. Dříve se okna osazovala přibližně do středu stěny, ovšem v dnešní době se okna osazují tak, aby lícovala s vnějším povrchem stěny, lépe však tak, aby byl rám okna osazen až v tepelné izolaci, čehož se docílí speciálními montážními prvky.

Důležité je také docílit precizní vzduchotěsnosti okolo rámu okna. K tomu poslouží speciální parotěsné pásky, tmely a komprimační pásky vyrobené z pěnového polyuretanu.

Související články:

Neprůvzdušnost obálky budovy, aneb jak utěsnit pasivní dům

Pasivní dům postavíte prakticky z každého domu

Předělat normální dům na pasivní dům jde prakticky pokaždé. Musíte ovšem počítat s celkovou rekonstrukcí objektu. Taková přestavba jistě nebude zadarmo, ovšem vložené prostředky se vám stoprocentně navrátí.

Problém by mohl nastat u staveb, jež jsou mnohdy svojí konstrukcí velmi složité – tím pádem bude rekonstrukce domu ještě o něco nákladnější. Důležitý je v tomto případě kvalitní projekt rekonstrukce a technická příprava.

Rekonstrukce domu či bytu – nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Rekonstrukce
Co vše bude součástí rekonstrukce?
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů