Pasport stavby – zjednodušená dokumentace stavby

Různých dokumentů, které souvisí se stavbou nemovitosti, je dnes celá řada. Sem se řadí také pasport stavby. Jedná se o dokumentaci, která je charakteristická především svou jednoduchostí, a to v porovnání s klasickou projektovou dokumentací. Podívejme se blíže, o co konkrétně se jedná, ale i na to, kdy budete pasport stavby potřebovat. Obecně je možné říci, že se neváže ke stavbě nemovitosti, ale naopak ke stavbám, které již existují, a není k nim dochovaná projektová dokumentace.

Co je to pasport stavby?

Jak jsme již zmínili, jedná se o zjednodušenou dokumentaci stavby, která zobrazuje skutečný stav již postavené nemovitosti. Hlavním důvodem vypracování je situace, kdy není dostupná původní projektová dokumentace. Pasport stavby se tak stává jednodušší náhradou a možnou alternativou. Stejná situace spojená s využitím této dokumentace může nastat, když ta projektová není kompletní, nebo není zcela aktuální. To se týká hlavně starších nemovitostí, kde se projektová dokumentace buď ztratila, nebo nebyla vůbec vedena či byla vedena v rozsahu, který nevyhovuje současným podmínkám.

Kdy je pasport stavby potřeba?

Hlavní charakteristiku pasportu stavby máme za sebou. Kdy je ale potřeba pasport stavby vypracovat? Jak bylo zmíněno výše, je to vždy, kdy chybí projektová dokumentace či je neúplná, příp. neaktuální. A to v souvislosti se situacemi, jako je:

  • Rekonstrukce nemovitosti
  • Realizace nástavby nebo přístavby
  • Prodej nemovitosti

Nejde však o situace jediné. Dále může být pasport stavby nezbytný ve chvíli, kdy je třeba zpracovat štítek obálky budovy, nebo klasický PENb, neboli průkaz energetické náročnosti budovy. Pasport stavby je dále potřeba také v situacích, kdy po digitalizaci nesedí data v katastru a je tak nutné dané nesrovnalosti nebo chyby napravit.


Pasport budovy - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty-IN
Vyberte typ stavby:

Popis budovy

Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pasport stavby nahrazuje původní neaktuální projektovou dokumentaci
Původní projektová dokumentace rodinného domu

Jak vše probíhá?

Pasport stavby samozřejmě nemůže zhotovit jenom tak někdo. Podobně jako u projektové dokumentace, i tady je potřeba oslovit projektanta, který je oprávněn danou dokumentaci vytvořit. Zde je bezpodmínečně nutné stavbu navštívit, a to společně s jejím kompletním změřením. Na základě získaných informací bude potřebná dokumentace ze strany projektanta vytvořena. Standardem je dnes digitální podoba pasportu, který obsahuje nejenom potřebné výkresy, které jasně charakterizují budovu, ale obsahuje také technické a průvodní zprávy s podstatnými informacemi.

Co musí pasport stavby obsahovat?

Jak jsme zmínili, pasport je jednodušší forma projektové dokumentace, která se zpracovává u již existujících budov. Základem by měla být průvodní a také technická zpráva, která se nemovitosti týká. Dále nesmí chybět také zjednodušený náčrt samotné stavby a zjednodušená výkresová dokumentace. Konkrétní podrobnosti a detaily se mohou lišit s ohledem na typ, ale i využití samotné stavby. Někdy se může jednat o skutečně jednoduché zpracování, jindy se může rozsah pasportu blížit klasické projektové dokumentaci.

Jak se pohybují ceny?

I to je poměrně důležitá otázka. Roli zde má primárně vlastní ceník samotného projektanta. Obvyklá suma se stanovuje s ohledem na velikost stavby a vychází z ceny za čtverečný metr. U běžných rodinných domů mohou být ceny okolo 20 – 40 korun za čtverečný metr zastavěné plochy. Čím více nestandardních architektonických prvků nebo tvarů (římsy, klenby, více výškových úrovní výklenky, členitý půdorys), tím může cena růst, a to i na dvojnásobek výše zmíněné částky. Kompletně tak vyjde na několik tisíc korun. Obvyklá cena pasportu malého bytu vyjde na 1000 – 3000 Kč, cena pasportu rodinného domu začíná na 3 500 Kč.

Pasport stavby - nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty
Typ stavby:
Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace:

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů