Drenážní systém – stavba krok za krokem

Přemíra vlhkosti v okolí nemovitosti trápí nejednoho majitele. Obzvláště podsklepené domy, které jsou velmi náchylné na podmáčení, působí obyvatelům domu nemalé starosti. Přitom drenážní systém může problémy s nadbytečnou vodou poměrně snadno vyřešit. V případě, že stavíte nový rodinný dům, tak zakomponováním drenáže do projektu s největší pravděpodobností předejdete mnoha komplikacím v budoucnu. Před návrhem a realizací takového drenážního systém je ale dobré znát pár základních informací, protože v případě špatného návrhu se může stát, že stávající nevyhovující stav ještě mnohonásobně zhoršíte.

Kdy je potřeba drenážní systém

Správně navrženy a vybudovaný drenážní systém zajišťuje spolehlivé odvedení vody z místa pryč. Této funkce drenáže využíváme především při odvodnění základových konstrukcí rodinných domů. Základy domu jsou totiž v přímém kontaktu s půdou, která je obvykle nasycená vodou.

Míra nasycení samozřejmě závisí na mnoha faktorech, mezi které patří výška hladiny podzemní vody nebo geologický profil podloží vašeho pozemku. V každém případě přítomnost vody kolem základové konstrukce působí velké problémy, které mohou vyvrcholit jejím nenávratným poškozením. U starých domů jsou odspodu navlhající zdi poměrně běžnou záležitostí, které se při výstavbě novostaveb právě snažíme vyvarovat. Umístěním drenážního systému kolem základů byste tomuto jevu měli předejít, a pokud už nastal, tak ho můžete minimálně omezit a zastavit jeho vývoj.

V rámci zajištění ideální vlhkosti v okolí základů vašeho domu se drenážní systém kombinuje s účinnou hydroizolací základů stavby, popřípadě s injektáží, díky kterým dojde k ochraně podzemních částí zdiva.

Na jakém principu drenáž funguje?

Drenážní systém vytváří jistou bariéru, která zabraňuje pronikání vody do nejbližšího okolí základové konstrukce domu. Systém je tvořen speciálním drenážním potrubím, které je uloženo v rýze na geotextilii a vrstvě štěrku. Drenážní trubku, krom sytě žluté nebo černé barvy, poznáte podle pravidelně rozmístěných štěrbin po její celé délce. Právě tyto otvory zajišťují postupný odtok vody ze systému do míst, kde voda nebude mít negativní efekt na okolí.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Drenážní trubka pro odvodnění základové konstrukce počtem otvorů výrazně převyšuje drenážní trubky pro meliorační účely. Potrubí se ukládá minimálně do hloubky 0,7 m pod úroveň terénu pod jistým sklonem, aby byl zajištěn již výše zmíněný odtok. Trubka by ale neměla být uložena hlouběji než základová konstrukce domu, aby byla efektivně odvedena veškerá nadbytečná voda.

Kvůli zajištění co nejvyšší efektivity a životnosti je celý drenážní systém opatřen minimálně dvěma kontrolními šachtami, které slouží k pravidelné revizi stavu a proplachování za účelem vypláchnutí usazených nečistot. Pro jistotu je ale lepší tuto šachtu umístit do každého rohu nebo při jiné změně směru potrubí. Celý systém ústí do odvodňovacího žlabu nebo sběrné jímky.

Základem je správný návrh drenážního systému

Aby všechno po dokončení fungovalo tak, jak mělo, tak musí být správně proveden už samotný návrh. Ten musí splňovat pár základních požadavků, které ručí za spolehlivé fungování drenáže:

 • Minimální spád drenážního potrubí je 0,5 %
 • Drenážní trubka musí mít minimální plochu pro pojímání vody 80 cm/m. Velikost této plochy je rozhodující pro výkonnost a bezpečnost i při větším přívalu vody
 • Minimální dimenze potrubí pro návrh je DN100
 • Kontrolní šachty jsou navrhovány min. DN300 a v nejlepším případě do každého rohu celého systému. Tím se už při návrhu minimalizuje riziko vzniku poruchu a naopak se zvyšuje jejich případná identifikace.
 • Dno drenáže musí být nad úrovní základové spáry
 • Vyústění drenážního systému nesmí být do jakéhokoli vsakovacího zařízení, u kterého by hrozilo ucpání a zahlcení
 • Drén se ukládá na stabilní vrstvu štěrku a první vrstva štěrkového zásypu se provádí ručně, aby nedošlo k porušení drenážní trubky. Následný zásyp by měl být co nejméně propustný, aby nedošlo k nežádoucímu pronikání vody z povrchu a fasády.

Jestliže bude správně proveden návrh, tak případné poruchy a nevyhovující funkci drenážního systému už může ovlivnit pouze špatná výstavba a následně zanedbaná údržba.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Realizace drenáže krok po kroku

Opatření nemovitosti drenážním systémem není nijak náročná věc, Pokud máte v ruce dobře udělaný návrh, který vám stanovuje základní parametry, tak potřebujete už jen rýč, lopatu a pár dní času. Uložení drenáže má několik základních kroků, které na sebe vzájemně navazují:

1.      Vykopání drenážní rýhy

Na samotném začátku vás čeká ta fyzicky nejnáročnější činnost celého procesu. Je potřeba udělat výkop o návrhem stanovené hloubce a ve stanoveném spádu kolem celého obvodu domu. V nejnižším místě výkop pokračuje směrem od domu do místa, kde bude drenážní systém ústit do odvodňovacího žlabu nebo sběrné jímky. Pokud máte velký půdorys domu a kopání by vás stálo veškeré síly a spoustu času, tak si můžete pomoci moderní výkopovou technikou. Musíte ale být opatrní, aby nedošlo k porušení základové konstrukce zásahem těžké techniky.

2.      Opatření výkopu nopovou folií

Tento výraz možná slyšíte poprvé, ale drtivá většina z vás minimálně od pohledu ví, o co se jedná. Nopová folie je totiž velice běžně používaná hydroizolační folie, která je typická svým perforovaným tvarem. Jsou v ní výstupky, tzv. nopy, které zajišťují odvětrání základová konstrukce. Pro správný efekt je potřeba, aby byly nopy umístěny směrem ke zdi. Horní okraj nopové folie je zajištěn lištou, která zabraňuje vnikání nečistot do prostoru mezi folií a základem.

3.      Umístění geotextlie

Některá technologická řešení poskytují potrubí přímo obalená geotextilií. V praxi se ale ukázalo, že tato varianta může způsobovat ucpávání. Proto se geotextilie obvykle umisťuje na dno výkopu pod štěrkový podsyp a následně také nahoru na štěrkový obsyp drenáže. Drenážní systém tvořený potrubím a štěrkem je tedy celý zabalený v geotextilii. Vrchní geotextilie slouží hlavně k zabránění zánosu drenážního potrubí zeminou z horních vrstev zásypu.

Aby se zabránilo zanášení drenážního systému, celé štěrkové lože s drenážní trubkou se obalí do geotextilie, která má filtrační funkci.
Aby se zabránilo zanášení drenážního systému, celé štěrkové lože s drenážní trubkou se obalí do geotextilie, která má filtrační funkci.

4.      Štěrkový obsyp drenáže

První vrstva kameniva hrubší frakce se umisťuje na připravenou geotextilii. Na tuto vrstvu poté ve stanoveném spadu položíte drenážní trubku, kterou obsypete kamenivem drobnější frakce. Frakce kameniva i mocnosti jednotlivých vrstev obsypu a zásypu jsou obvykle také stanoveny hned v rámci návrhu.

Drenážní systém je tvořen drenážním potrubím, které je zasypáno štěrkem.
Drenážní systém je tvořen drenážním potrubím, které je zasypáno štěrkem. Na základ domu je přichycena nopová fólie pro zamezení vzlínání vlhkosti do konstrukce domu.

5.      Zarovnání s terénem

Po položení geotextilie na poslední vrstvu štěrku zasypete drenážní rýhu zeminou, kterou postupně po vrstvách zhutníte. Poslední vrstvu zeminy srovnáte a upravíte stejně jako okolní terén. Obvykle se kolem obvodové zdi vytvoří ještě okapový chodník, který odvádí pryč vodu odkapávající ze střechy, tudíž nedochází k narušování terénu a pronikání vody do spodních vrstev půdy.

Po dokončení výstavby drenážního systému je důležitá také již několikrát zmíněná údržba. Vzhledem k náchylnosti drenážního systému na ucpávání jeho otvorů zeminou, kamínky nebo kořínky, je nutné čas od času celý systém propláchnout tlakovou vodou. Proplach provádíte prostřednictvím revizních šachet a díky tlaku vodu byste měli velkou část nánosů odstranit. Pokud pravidelnou kontrolu a čištění drenáže podceníte, tak pravděpodobně snížíte její účinnost i životnost.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů