Dům z polystyrenu – co je to ICF systém?

Rychlá a jednoduchá výstavba rodinných a bytových domů je v dnešní době velmi zásadní. Rychlost stavby zaručí nižší náklady. Rychlou a jednoduchou výstavbu zaručuje systém ICF, neboli domy z polystyrenu. Jak se staví takové domy z polystyrenu?

Systém ICF (Insulated Concrete Forms) je moderní technologie výstavby obvodových vnějších a vnitřních nosných stěn rodinných domů. Systém je tvořen polystyrenovými bloky, které tvoří ztracené bednění. Z těchto polystyrenových bloků se vyskládá základ domu, obvodové stěny, nebo stropy domu a následně se vše prolije betonem. Jaké výhody a nevýhody mají domy z polystyrenu?

Stavba domu z polystyrenu vypadá velmi jednoduše. Díky velkým a lehkým tvárnicím z polystyrenu je stěna postavena za velmi krátkou dobu a vylití hrubé stavby betonem pomocí betonové pumpy je taktéž rychlou záležitostí.

Z čeho je stavebnicový systém vyroben?

Stavebnicové polystyrenové systémy jsou vyrobeny z polystyrenu F250, který je 3x pevnější než klasický fasádní polystyren EPS F70, příp. z polystyrenu Neopor. Jedná se o šedý polystyren s příměsí grafitu, který má cca o 15 – 20 % lepší izolační vlastnosti. Na trhu jsou však i tvárnice v kombinaci polystyrenu a dřevocementové tvárnice.  Ta již nenabízí tak vynikající izolační schopnosti, ale zaručuje lepší akumulační schopnosti.

Výhody domů z polystyrenu

Jak již bylo zmíněno, velkou předností systému ICF je rychlá a jednoduchá stavba. Jedná se o stavebnicový systém, který je založen na stejném principu jako LEGO stavebnice. Každé prvky do sebe navzájem pasují, výrobce dodávají několik desítek tvárnic a profilů pro každé atypické použití.

Tento systém nabízí ovšem více. Z tepelně-technického hlediska je systém výborný v eliminaci tepelných mostů, neboli lokálních míst se zvýšeným tepelným tokem, kde dochází k vyšším tepelným ztrátám. Díky propracovanému systému a návaznosti jednotlivých profilovaných desek a tvárnic je zaručeno, že v místech soklu, nadpraží a stropů nevzniknou tepelné mosty, jako je tomu u tradičních stavebních systémů z keramických tvarovek. Systém tedy zaručuje úsporu energií a emisí a tím je technologie šetrná k životnímu prostředí.

Díky lehké váze je manipulace s tvárnicemi jednoduchá a zvládne ji každý. Tvárnice o ploše 0,5 m2 váží jen něco kolem 2 kg. Pro srovnání keramická tvárnice by v závislosti na tloušťce vážila několik desítek kilogramů.

Další výhoda systému se skrývá v půdorysné ploše systému. Tím betonová stavba postavena z polystyrenových tvárnic nabízí stejné vlastnosti jako dřevostavba – na stejné půdorysné ploše jsme schopni získat větší podlahovou plochu, oproti standardním stavebním systémům. Zatímco keramické stěny dosahují tlouštky obvodového zdiva 250 – 500 mm bez tepelné izolace, v případě ICF systému je tloušťka nosného jádra pouze 100  – 200 mm.

Systém má i nevýhody

Jako každý stavební systém i systém ICF má své nešvary. Největší nevýhodou je fakt, že na vnitřní straně stěny je cca 50 mm tlustá vrstva polystyrenu. To může způsobit několik komplikací.

Jeden z důvodů, proč si investor pořizuje zděný nebo betonový dům je ten, že si přeje, aby dům akumuloval teplo. Čím těžší materiál je, tím lépe akumuluje teplo. Akumulací tepla do obvodových a vnitřních stěn docílíme toho, že i když vypneme topení, dům bude stále vyhřátý a teplota neklesne pod určitou mez třeba po dva dny. Pokud topíte automatickým plynovým kotlem nebo tepelným čerpadlem, asi vás ztráta schopnosti stavby akumulovat teplo nijak neomezí, ale pokud topíte biomasou a nemáte kotel s automatickým přikládáním, bude vám absence akumulačních schopností jistě chybět.

Neschopnost akumulovat však pro některé může být výhodou, především pro ty, kteří vyžadují rychlé vytopení vnitřního prostoru.

Polystyren na vnitřní straně je velkou nevýhodou, jelikož betonové jádro nebude schopno akumulovat a uvolňovat teplo do interiéru. V takovém případě je betonová stavba srovnatelná s dřevostavbou, která také zcela postrádá akumulační schopnosti.

Další nevýhodou polystyrenu na vnitřní straně je to, že pokud budete chtít do zdi něco přivrtat, budete muset ve většině případů vrtat až na nosné betonové jádro. Výrobce sice deklaruje únosnost několik kg na jednu hmoždinku určenou do polystyrenu, ale někdy to prostě nemusí stačit. Výhodou polystyrenu na vnitřní straně je lehká opracovatelnost v případě vedení instalací. Pokud na stavbě do polystyrenu řežete drážky pro elektroinstalaci, jde to mnohem jednodušeji než do betonu, nebo keramických tvárnic.

U některých systémů jsou nabízeny i střešní izolační desky, které mají horní povrch profilovaný tak, že umožňuje pokládání střešní krytiny rovnou na povrch polystyrenových tvarovek bez nutnosti realizovat střešní laťování. To může být bráno jako nevýhoda, jelikož střešní konstrukce nebude dvouplášťová (co je to dvouplášťová střecha?) provětrávaná, ale pouze jednoplášťová neprovětrávaná. To může mít za následek velké tepelné zisky podkroví v letním období a přehřívání interiéru.

Polystyrenové plovoucí základové desky

Základová deska rodinného domu z polystyrenové stavebnice se zhotoví ve stavební jámě na zhutněném stěrkopískovém podsypu, na který se položí hydroizolace. Na takto připravený podklad se dle projektu vyskládají bednící izolační prvky do pomyslné vany, do které se po vložení armování vylije betonová směs. Díky promyšleným obvodovým prvkům jsou zcela odstraněny tepelné mosty v oblasti soklu domu.

Stěnový systém z polystyrenových tvarovek

Prvky stěnového systému se vyskládají na zatvrdlou základovou desku. Výhodou tohoto systému je to, že je možné odlévat celé podlaží najednou. Během hodiny je možné realizovat až 45 m2 plochy zdi, přičemž na 1 m2 stěny se spotřebuje 100 – 200 l betonu. Z prvků se tedy vyskládá kompletně celé podlaží. Výrobci nabízí mnoho tvarovek pro zhotovení rohů, překladů a věnců. Není tedy potřeba polystyrenové tvárnice zařezávat. Do zhotoveného bednění z polystyrenových tvárnic se umístí kromě ocelové výztuže i kanalizační potrubí. Tvárnice se nabízí v několika tloušťkách. Na vnitřní straně je nejčastěji 50 mm polystyrenu a na vnější straně 50 – 300 mm polystyrenu. Polystyrenové tvárnice jsou tedy vhodné i pro pasivní domy.

Stropy z polystyrénových tvarovek

U stropů se používá stejná technologie jako u ostatních skládaných stropů s monolitickou betonovou deskou, akorát místo těžkých keramických nebo pórobetonových tvarovek jsou použity lehké polystyrenové bloky. Ty se vyskládají na celoplošné bednění, případně na bednění zhotovené v místech spojů jednotlivých prvků stropů. Na takto připravený základ se dále uloží ocelová výztuž, po odvodu domu se zhotoví věncovka a betonovou pumpou se na desku dopraví požadované množství betonu. Odlitím stropu se vytvoří železobetonová žebra, která zajišťují nosnost stropu. Po zatvrdnutí betonu se odstraní podpěry celoplošného bednění a může se začít se skládáním obvodových stěn následujícího patra.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Zastřešení z polystyrenových tvarovek

Zastřešení objektu se v případě systému ICF realizuje konstrukcí dřevěného krovu, které je kotven k pozednici ležící na betonové stěně nadezdívky posledního podlaží. Na zhotovený dřevěný krov se ve stanovené osové vzdálenosti přikotví střešní latě, které slouží k uchycení izolačních polystyrenových desek. Ty mají ze spodní strany výřezy, kterými se tvarovky „posadí“ na střešní latě. Z druhé strany mají polystyrenové tvarovky profilovaný povrch, který umožňuje kladení střešní krytiny bez realizování střešních latí a kontralatí.

Cena zateplení fasády


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení fasády

Výpočet ceny zateplení fasády

Typ tepelné izolace:
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm šedého fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm minerální vaty.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm tepelné izolace.
Včetně pronájmu lešení?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Jaké výhody nabízí odeslání nezávazné poptávky?

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů