Hydroizolace základů - asfaltové pásy a fólie PVC | stavimbydlim.cz
Home Jak postavit dům Hydroizolace základů – asfaltové pásy a fólie PVC

Hydroizolace základů – asfaltové pásy a fólie PVC

0

Hlavním úkolem hydroizolace spodní stavby je zabránit vnikání vody a vlhkosti zespod stavby. Jedná se o technicky náročný krok, kdy musí být práce provedena kvalitně a s patřičným odborným dohledem, jinak může dojít k zatékání vody do domu. Nejčastěji se jedná o izolaci asfaltovým pásek či PVC fólií. Tyto materiály jsou vodotěsné, a do stavby nepropustí žádnou vodu.

Pokud se jedná o novostavbu, je důležité vybrat vhodný typ hydroizolace (který zvolíme podle typu stavby – jiný bude pro rodinný domek na kopci, kde nehrozí riziko stoupnutí podzemní vody, jiný bude pro stavby pod úrovní terénu apod.), kterých je velká řada (fólie, asfaltové pásy), ať už více či méně používaných. Špatně provedená hydroizolace může mít fatální následky. Tomu předchází průzkum okolí a místa stavby, kde se zjišťuje geologické složení a nejvyšší možná výše podpovrchové vody, která by mohla stavbu přímo ohrozit. S návrhem a polžením hydroizolace z asfaltového pásu vám poradí v článku Jak položit hydroizolaci.

Důležité je zjistit všechny faktory, proti kterým bude budova chráněna. Jedná se o vodu, která do objektu může přitékat (voda z přívalových dešťů, podpovrchová voda, voda přitékající z okolních pozemků apod.), dále je to ochrana proti tlakové vodě a radonu. Radon je přírodní radioaktivní plyn, který do vnitřního prostředí domu proniká skrze konstrukce ve styku s podložím (základová deska domu). Na základě určení radonového indexu se navrhuje skladba hydroizolačního souvrství. Více o radonu, způsobu měření a o opatřeních proti pronikání radonu do vnitřního prostředí naleznete v článku jak změřit radon.

Asfaltové hydroizolační pásy se na připravený podklad natavují pomocí propan-butanového hořáku. Většinou se jedná o pás složený z asfaltu, vnitřní nosné vložky z kovu, papíru, plastu či skelné tkaniny a krycí vrstvy z kamenné drtě.

Použijeme-li hydroizolační fólii, princip je v podstatě stejný. Pásy fólie se opět svařují k sobě pomocí horkovzdušné pistole. Práce musí být jako ve výše zmíněném případě provedena přesně, jinak bude do stavby zatékat. Fólie mohou být vyrobeny např. z měkčeného PVC, z vysoko a nízkohustotního etylenu, nebo ze směsí polypropylenu a polyethylenu.

Dalším způsobem, jak stavbu odizolovat jsou tzv. hydroizolační vany. Jedná se o konstrukci z železobetonové konstrukce z monolitického betonu, který je vodě nepropustný. Dále má speciálně upravené vlastnosti tak, aby v něm nevznikaly bubliny a trhliny, kterými by voda do stavby mohla vnikat.