Home Jak postavit dům Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolace spodní stavby

0

Hlavním úkolem hydroizolace spodní stavby je zabránit vnikání vody a vlhkosti zespod stavby. Jedná se o technicky náročný krok, kdy musí být práce provedena kvalitně a s patřičným odborným dohledem, jinak může dojít k zatékání vody do domu. Nejčastěji se jedná i izolaci plastovým materiálem nebo polystyrenem. Tyto materiály jsou vodotěsné, a do stavby nepropustí žádnou vodu.

Pokud se jedná o novostavbu, je důležité vybrat vhodný typ hydroizolace (který zvolíme podle typu stavby – jiný bude pro rodinný domek na kopci, kde nehrozí riziko stoupnutí podzemní vody, jiný bude pro stavby pod úrovní terénu apod.), kterých je velká řada (fólie, asfaltové pásy), ať už více či méně používaných. Špatně provedená hydroizolace může mít fatální následky. Tomu předchází průzkum okolí a místa stavby, kde se zjišťuje geologické složení a nejvyšší možná výše podpovrchové vody, která by mohla stavbu přímo ohrozit.

Důležité je zjistit všechny faktory, proti kterým bude budova chráněna. Jedná se o vodu, která do objektu může přitékat (voda z přívalových dešťů, podpovrchová voda, voda přitékající z okolních pozemků apod.), dále je to ochrana proti tlakové vodě a radonu.

Asfaltové hydroizolační pásy se používají podobně jako fólie. Jednotlivé kusy se k sobě přivařují nebo lepí. Většinou se jedná o asfalt, jehož vlastnosti byly speciálně pro tento účel upraveny.

Hydroizolace spodní stavby pomocí svařování asfaltových pásů
Hydroizolace spodní stavby pomocí svařování asfaltových pásů (zdroj: http://www.kvalitnizakladovedesky.cz/wp-content/uploads/2015/01/Hydroizolace-z%C3%A1kladov%C3%A9-desky.png)

Použijeme-li hydroizolační fólii, princip je v podstatě stejný. Pásy fólie se opět svařují k sobě. Práce musí být jako ve výše zmíněném případě provedena přesně, jinak bude do stavby zatékat. Fólie mohou být vyrobeny např. z měkčeného PVC, z vysoko a nízkohustotního etylenu, nebo ze směsí polypropylenu a polyethylenu.

Hydroizolace spodní stavby pomocí folie
Hydroizolace spodní stavby pomocí folie (zdroj: http://media.novinky.cz/403/124037-original-yk3wf.jpg)

Dalším způsobem, jak stavbu odizolovat jsou tzv. hydroizolační vany. Jedná se o konstrukci z železobetonové konstrukce a monolitického betonu, který je vodě nepropustný. Dále má speciálně upravené vlastnosti tak, aby v něm nevznikaly bubliny a trhliny, kterými by voda do stavby mohla vnikat.

Hydroizolace spodní stavby pomocí betonové (tzv. bílé) vany
Hydroizolace spodní stavby pomocí betonové (tzv. bílé) vany (zdroj: http://imaterialy.dumabyt.cz/obrazek/5654648fa48d1/tbg-permacrete-1-56546583b9d15.jpg)

Autor neznámý. KRPA DEHTOCHEMA, hydroizolace spodní stavby  [online]. 9. 4. 2016, [9. 4. 2016]. Dostupné z: ˂http://www.levnestavebniny.cz/data/upload/ke-stazeni/hydroizolace-spodni-stavby[1].pdf˃

Autor neznámý. ABS-portal.cz  [online]. 24. 5. 2012, [9. 4. 2016]. Dostupné z:  ˂http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/hydroizolace/moznosti-provadeni-hydroizolaci-spodni-stavby˃

Autor neznámý. FAST – Pozemní stavitelství I. [online]. 9. 4. 2016, [9. 4. 2016]. Dostupné z:  ˂http://fast10.vsb.cz/perina/ps1esf/hydroizolace.html˃