Inspekce nemovitosti, aneb jak předejít nekvalitně provedené stavbě

Možná patříte mezi ty lidi, kteří se nechali napálit stavební firmou, která za nemalé peníze provedla nekvalitní stavební práce. Ta se podepisuje nejen na vzhledové stránce domu, ale především na technickém stavu budovy. Nekvalitně provedené detaily mohou být v budoucnu příčinou vzniku vad a poruch. Těmto nešvarům předchází inspekce nemovitosti.

Jak je z praxe známo, stále se najdou stavební firmy, které nemají špetku soudnosti a za peníze investorů „splácají“ naprostý paskvil, vhodný tak leda k demolici. Výjimkou nejsou ani případy, kdy do domu hned při prvním dešti zatéká, po první zimě opadává omítka, kachličky se odlupují a všude na stěnách a stropech se objevují velké trhliny. Nemluvě o skrytých závadách, jako jsou tepelné mosty, kondenzace vodních par v konstrukcích, hniloba a výskyt plísní.

Pokud jste využili služeb stavební firmy, která vám provedla stavbu či rekonstrukci domu a jste na pochybách, zda je práce provedena kvalitně a dle technických norem, je vhodné se obrátit na stavebního inspektora. Stavební inspektor, jakožto osoba s praxí a mnohaletými zkušenostmi stavbu prověří a detekuje místa, která jsou provedena nekvalitně.

Stavební inspekce nemovitosti jako nástroj pro snížení ceny zakázky či pro reklamaci vad a nedodělků

Stavební inspektor může stavbu projít během samotné realizace, ale také po ukončení všech stavebních prací při podpisu předávacího protokolu. Pokud chcete mít jistotu, že je vše v pořádku a provedeno dle technických norem, je vhodné přizvat stavebního inspektora.

Stavební inspektor prověří veškeré stavební konstrukce a určí, zda jsou provedeny správně, příp. určí možné varianty nápravy vad včetně hrubého odhadu ceny na nutné opravy. Za správné provedení konstrukcí ručí samotná stavební firma, která stavební práce provádí a stavební dozor či technický dozor investora má za povinnost tyto provedené konstrukce zkontrolovat a ověřit, zda jsou provedeny v souladu s projektovou dokumentací a technickými normami. Ovšem i to nezaručuje, že stavba bude bezchybně provedena.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Při inspekci hotové stavby lze narazit na problémy, které jsou dobrým argumentem pro sjednání nápravy či pro poskytnutí slevy z ceny realizace stavebních prací.

inspekce nemovitosti
Inspekce nemovitostí při převzetí stavby odhalí vady a nedodělky (fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Co se při inspekci stavby kontroluje?

Při inspekci nemovitosti využívá stavební inspektor pouze nedestruktivní metody. To znamená, že veškerou kontrolu provádí bez jakýchkoli demoličních prací, vrtání, broušení apod. Kontrola je provedena vizuálně s použitím měřidel, vodováhy, úchylkoměrů, úhloměrů, vlhkoměrů, anemostatů a dalších měřicích zařízení.

Při kontrole se inspektor nemovitostí zaměřuje především na rovinatost podlah, stěn a stropů, zda na těchto konstrukcích nejsou výrazné odchylky od svislice, resp. vodoroviny a jakých odchylek je dosaženo na 2 metrových latích.

Kontroluje se také správné provedení dlažby a obkladů, zda je vše patřičně vyspárováno a nehrozí zatékání vody, zvláště pak v místech soklu.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

U oken se kontroluje, zda jsou správně osazena (svisle, rovnoběžně se zdí) a zda mají parapety správný sklon a jsou provedeny tak, aby po okrajích nezatékala voda.

Kontroluje se též provedení vstupních a interiérových dveří, zda jdou dobře dovřít, zda se samovolně neotevírají/nezavírají apod. Pokud se vám samovolně zavírají či otevírají vnitřní dveře, můžete si je sami seřídit – návod na seřízení pantů vnitřních dveří.

Během prohlídky se inspektor nemovitostí zaměřuje také na provedení zařizovacích předmětů a domovní instalace, jako je vodovod, kanalizace, plyn, vytápění vzduchotechnika a elektroinstalace. U zařizovacích předmětů se klade důraz na jejich zabudování, zda jsou kvalitně odizolovány od konstrukcí a nebude tak docházet k zatékání vody. Mnohdy jsou vany, umyvadla a sprchové kouty špatně odizolované a dochází k zatékání pod jejich konstrukce, kde neproudí vzduch a není tak možné, aby se voda samovolně odpařila. Jednotlivé domovní instalace jsou prověřeny, zda jsou správně instalovány, zda jsou dodrženy minimální spády potrubí a zda jsou plně funkční.

TIP: Inspekce nemovitostí se zaměřuje i na stávající staré byty a domy. Pokud kupujete jakoukoli nemovitost, nechte si objekt prověřit zkušeným stavebním inspektorem, který vám nalezne největší úskalí. Více se dočtete v článku – inspekce nemovitostí při koupi domu či bytu.

Nacenění zjištěných vad a nedodělků

Na základě inspekce nemovitosti inspektor nacení opravu zjištěných vad a nedodělků. Ty by měla správně firma na svoje náklady odstranit, nicméně mnohdy není toto řešení schůdné. Cena zakázky je tak ponížena o cenu opravy vad a nedodělků a oprava je zajištěna jinou stavební firmou.

Kolik stojí inspekce domu či bytu při převzetí?

Inspekce bytu dle velikosti stojí 7 000 – 10 000,-Kč a inspekce rodinného domu o výměře 200 m2 přijde na 10 000 – 15 000,-Kč. Cena inspekce nemovitosti se odvíjí především od velikosti nemovitosti, ale také na rozsahu inspekce. U některých inspektorů lze objednat zmíněné nacenění vad a nedodělků, ale také konzultace s odborníky či architekty, kteří vám navrhnout nejjednodušší a nejlepší řešení problému.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů