Instalace nopové fólie

nacenění

Nopová fólie je bezesporu nepostradatelným pomocníkem při stavbě, ať už svým využitím při sanaci základového zdiva starých budov, tak i při stavbě plochých zelených střech jako drenážní a separační vrstva, nebo jako horizontální izolace základu domu. V tomto článku se zaměřením na to, jak probíhá instalace nopové fólie tak, aby správně sloužila a plnila svoji funkci.

Je-li nopová fólie kvalitně provedená, zabraňuje pronikání vlhkosti a v případě horizontálního použití i pronikání radonu.

Aby však plnila svoji funkci, je nutné ji správně přiložit ke stěně, a to bývá nejednou kámen úrazu.

Správný postup instalace nopové fólie

Předpokládejme, že již máte odkopanou zeminu kolem základů domu a vyspravené nerovnosti na zdivu, případně i provedenou sanační omítku a můžete přistoupit k vlastnímu položení nopové fólie. Jak tedy na to.

Nopy vždy ke stěně

Nopová fólie se ukládá nopy směrem ke stěně, aby tak mohlo být zdivo právě díky vzniklé mikroventilační vrstvě řádně provětráno.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pokud použijete speciální typ nopové fólie s geotextilií (geotextílie je zpravidla nakašírovaná na straně bez nopů, taktéž ji pokládejte nopy ke konstrukci (stěně, střeše), aby byla vidět geotextilie. Nakašírovaná vrstva geotextilie zabraňuje zanesení nopů a tím zvyšuje účinnost drenážní vrstvy a je proto vhodná zejména u plochých střech a teras, ale používá se i pro ochranu hydroizolace základů domu.

Nopová fólie na střechu a terasu

V případě, že používáte nopovou fólii jako vodorovnou – horizontální izolaci, například na střechy nebo podlahy, opět nopová fólie se pokládá nopy směrem dolů, tedy ke konstrukci střechy či stropu. Nopy směrem dolů vytváří na pevném podkladě mikroventilační kanálky, které u plochých vegetačních střech vytváří také drenážní vrstvu, kterou odtéká dešťová voda.

Do plochých střech se používá nopová fólie perforovaná s nakašírovanou geotextílií. Geotextílie zabraňuje zanešení drenážní vrstvy a nopy slouží jako hydroakumulační vrstva, ve které se zadržuje voda pro rostliny zelených střech.

Nopy směrem ke stěně - instalace nopové fólie
Nopová fólie slouží také jako mechanická ochrana tepelné izolace či hydroizoizolace spodní stavby. Instalace nopové fólie probíhá vždy nopy směrem ke stěně.

Montáž nopové fólie

S pokládáním nopové fólie ke stěně je nutné začít odspoda a další pás fólie dávat nad předchozí s přesahem optimálně 100–200 mm, aby nedocházelo k zatékání za fólii. Ukončení nopové fólie je ideálně 30 cm nad úrovní přilehlého terénu.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Při montáži je zapotřebí dbát na to, aby se nopová fólie nekroutila a nevlnila a nepoškodila se například o ostré kamenivo.

Spojování nopové fólie

Pro zajištění správné funkčnosti je nutno na sebe jednotlivé díly nopové fólie řádně navázat, a to buďto přeložením okrajů minimálně v délce 20 cm, tak, aby do sebe nopy zapadly, nebo lepením speciální páskou, případně horkovzdušným svařováním. Dále je nutné zajistit, aby spoj nopových fólií nebyl v rozích budovy, ale vždy minimálně 50 cm od rohu.

Kotvení nopové fólie

Nopová fólie se následně upevňuje kotvením do zdi pomocí speciálních hřebů či vrutů s těsnicí podložkou.

Ukončení nopové fólie

Na závěr je nutné nopovou fólii řádně ukončit. K tomuto účelu slouží systémové zakončovací lišty, pevně připevněné ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek. Nopová fólie se následně pod tyto lišty zasune a tím je dosaženo správné funkce fólie a mikroventilační vrstvy. Bez této zakončovací lišty rozhodně nelze očekávat kýžený výsledek, takže šetřit se nevyplatí.

Pakliže není nopová fólie ukončená pomocí k tomu určené ukončovací lišty a je nad terénem pouze volně ustřižená, spára se časem zanese organickým a jiným materiálem a nopová fólie nebude plnit svoji funkci.

Poté můžete již nopovou fólii zasypat. Doporučuje se zasypávat větší či střední velikostí štěrku (frakce 16/32), aby nedošlo k poškození nopové fólie.

Pokud bude osazení nopové fólie provedeno správně, potom bude plnit svůj účel.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nopovou fólii lze použít i jen jako mechanickou ochranu hydroizolace spodní stavby.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů