Jak funguje třícestný ventil?

Třícestný ventil je armatura používaná nejčastěji v otopných soustavách budov a používá se pro regulaci teploty v otopné soustavě.

Do třícestného ventilu jsou napojeny celkem tři potrubí – odtud název třícestný ventil. Jedno potrubí je napojeno na třícestný ventil z kotle, další potrubí zásobuje topnou vodou otopnou soustavu a třetí potrubí je odbočka na vratném „studeném“potrubí, kterým se vrací studená voda do kotle. Třícestný ventil se osazuje zpravidla na potrubí s teplou topnou vodou, která zásobuje tepelnou energií otopnou soustavu, příp. na vratku.

Funkce třícestného ventilu

Třícestný ventil může zastávat dvě různé funkce, a to:

  • Směšovací funkci
  • Rozdělovací funkci

Směšování třícestným ventilem – jedná se o kvalitativní regulaci. Třícestný ventil je osazen na teplém potrubí a zajišťuje potřebnou teplotu v sekundárním okruhu pomocí směšování teplé vody z kotle a studené vody z vratky. Dochází tak k proměnnému průtoku v primárním okruhu a konstantnímu průtoku v sekundárním okruhu.

Rozdělovací funkce – jedná se o kvantitativní regulaci. Třícestný ventil je osazen na zpátečce (vratce) a zajišťuje potřebnou teplotu ve vratce do kotle (udržuje minimální teplotu kvůli nízkoteplotní korozi kotle). Dochází tak ke konstantnímu průtoku v primárním okruhu a k proměnnému průtoku v sekundárním okruhu soustavy.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Třícestným ventilem tak lze ovládat teplotu buď v primárním či sekundárním okruhu otopné soustavy. Pokud je třeba ovládat teplotu topné vody v obou okruzích otopné soustavy, je nutné použít pro regulaci čtyřcestný ventil (jak funguje čtyřcestný ventil).

Polohy třícestného ventilu

Díky třícestnému ventilu je možné regulovat teplotu topné vody v sekundárním okruhu (topný okruh s radiátory či podlahovým topením). Třícestný ventil může být nastaven v několika polohách:

  • Otevřeno – ventil plně propojuje sekundární a primární okruh (kotel) a do sekundárního okruhu proudí veškerá teplá topná voda z kotle.
  • Zavřeno – ventil nepropojuje sekundární a primární okruh, topná voda cirkuluje pouze v sekundárním okruhu, tedy veškerá studená voda z vratky (zpátečka – studená voda do kotle) se vrací přes třícestný ventil zpět do sekundárního okruhu.
  • Směšování – ventil je možné nastavit d libovolné polohy a funkcí směšování docílit optimální teploty v sekundárním okruhu. Teplá voda z kotle se tak mísí se studenou vodou z vratky v nastaveném poměru.

Ovládání třícestného ventilu

Ovládání třícestného ventilu může být ruční, může být ovšem řízeno automaticky pomocí servopohonu, který je ovládán řídicí jednotkou na základě naměřených hodnot teploty v sekundárním okruhu a na základě požadavků regulace teploty (prostorový termostat, ekvitermní regulace).

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů