Jak namíchat beton? | stavimbydlim.cz
Home Stavba domu Jak namíchat beton?

Jak namíchat beton?

0

Betonujete základy rodinného domu, terasu, podlahu či plot? Víte jak správně namíchat beton? Pokud ne, tady je návod.

Jak namíchat beton?
Jak namíchat beton? (zdroj: pixabay.com)

Z čeho beton namíchat

Pro namíchání betonu budete potřebovat minimálně 3 složky  – vodu, písek a cement. Dalšími složkami mohou být různé příměsi a přísady zlepšující zpracovatelnost betonové směsi, které jsou však běžně používány pouze na větších stavbách.

Pro výrobu betonu se standardně používá písek kopaný, štěrk a cement.

Nejčastěji se na stavbách pro výrobu betonu používá písek kopaný frakce 0-4 mm v kombinaci se štěrkem frakce 4-8 a 8-16 mm. Pro lehčené a tepelně-izolační konstrukce je možné použít uměle vyráběné pórovité kamenivo, například Liapor a Keramzit.

Obvyklé pevnostní třídy betonu jsou C12/15; C16/20, nebo C20/25. Třída betonu C20/25 je v mnoha případech vyhovující i pro použití na základy rodinného domu, beton s nižší pevností se hodí na stavbu méně namáhaných betonových konstrukcí. Třída betonu je určena použitým cementem a poměrem cementu, písku a kameniva.

Vodu pro výrobu betonu je možné použít pitnou z vodovodního řadu, ale i z potoka, rybníka a jiného povrchové zdroje vody, nicméně voda musí být čistá a nesmí obsahovat hrubé organické nečistoty.  Voda se přidává v takovém množství, aby byla betonová směs požadované konzistence. Pokud je například beton aplikován do stísněných míst, kde je nutné, aby betonová směs zatekla, konzistence betonové směsi musí být logicky řidší.

 

Míchání betonu – poměr písku a cementu

Při výrobě betonu je důležité dodržet správný poměr jednotlivých složek betonu. Standardně se cement, písek a štěrk dává v poměru 1:2:3 – 1:2:4, tedy 1 lopata cementu a 2 lopaty písku a 3 – 4 lopaty štěrku. V některých případech je možné zvýšit obsah štěrku až na 6 lopat, což má však vliv na snížení pevnosti.

 

Míchání betonu

Beton se míchá buď v míchačce, příp. v menším množství v kolečkách či v kýblu elektrickým míchadlem. V praxi se pro míchání betonu též často používají ocelové hrábě, zednická lžíce a lopata.

Důležité je, aby byla směs opravdu kvalitně promísena. Každé zrnko písku či kameniva musí být obaleno cementovou kaší. V opačném případě se tyto zrnka písku budou časem z betonu drolit. Zpravidla postačí betonovou směs míchat po dobu 3 minut v míchačce.