Jak opravit hurdiskový strop

Nejen ve starších domech se v konstrukcích stropů setkáte s tzv. hurdiskami. Ačkoli se jedná o poměrně rozšířené a praktické řešení stropních konstrukcí s dlouhou životností, po určité době je možné, že budete muset řešit drobnější či závažnější závady. V následujících řádcích se dozvíte, co je hurdiskový strop, jaké jsou jeho nejčastější poruchy a jak hurdisky opravit, pokud popraskají.

Co je to hurdiskový strop?

Hurdiskový strop je stropní konstrukce, která se sestává z hurdisek, což jsou tenkostěnné cihlové profily. Tyto profily mohou mít čelo rovné, což je modernější model, nebo zkosené. Hurdiskový strop je bezpečný, protože hurdisky mají vysokou únosnost, ačkoli se před lety objevila řada pochybností po opakovaných nehodách. Při znaleckých posudcích však vyšlo najevo, že se jednalo o chyby v realizaci stavby, konkrétně o použití chybných postupů práce.

Nejčastější poruchy hurdiskového stropu

Poruchy hurdiskového stropu se mohou vyskytovat prakticky kdykoli, a to hlavně v případech, kdy byla špatně provedena konstrukce, třeba chybějící malta na patkách apod. Samotné poruchy stropu z hurdiskových desek se pak nejčastěji dělí na dva základní typy.

Ohybové poruchy

Za ohybovou poruchu se považuje porucha, kdy prasklina vzniká na spodním líci hurdisky. Přičemž se nejčastěji vyskytne ve vnitřní polovině desky. Zároveň je pro tuto poruchu charakteristické, že se trhlina odspodu k vrchu desky zmenšuje. Běžně jsou pak tyto trhliny rovnoběžné s nosníky.

Poškozený hurdiskový strop - trhlina na spodním líci desky
Zcela běžně se v hurdiskovém stropu mohou nacházet trhliny na spodním líci desky. Takto poškozený hurdiskový strop většinou není potřeba nijak sanovat.

Plošné poruchy

Právě plošné poruchy se v posledních 20 letech dostávaly do tisku. Jedná se o poruchu hurdis desek, kdy dojde k oddělení celé spodní příruby desky. Bohužel k odpadnutí zpravidla nedochází jen u jedné desky. Při této poruše je možné předem slyšet zřetelný zvuk praskání konstrukce, který však nemusí být v hlučném prostředí vnímán.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jak opravit popraskaný hurdiskový strop

Nejlepší je určitě čas od času kontrolovat stav hurdiskového stropu, a to akusticky, zvuk poškozené nebo prasklé hurdisky je jiný. Pokud jsou již praskliny viditelné, je důležité určit, o jakou se jedná závadu. V případě, že je trhlina rovnoběžná s nosníky, není nijak vážný důvod k obavám a je možné tuto hurdis desku opravit třeba běžnou sádrou nebo tmelem a následně nanést štukovou omítku. V případě, že se daná deska drolí, měli byste zasaženou část celou odřezat, staticky zajistit a zakrýt omítkou, příp. stropním podhledem.  

Při více poškozených hurdis deskách je vhodné poškozené desky vyměnit, což znamená rozebrat strop a provést konstrukci technicky správně. Zároveň tak při tomto kroku zjistíte pravděpodobnou příčinu praskání.

Například bylo prokázáno, že hurdisky, na které byl přímo nanesený beton, což je špatně, praskají různě rychle, a to v přímé závislosti na hutnosti betonu a jeho smršťování. Čím hutnější beton byl na hurdiskách nanesen, tím dříve praskaly.

Oprava částečně zříceného stropu při plošných poruchách a jak zřícení předcházet

Nejlepší možnou variantou je všimnout si problému s tvorbou trhlin s předstihem, kdy se dá strop zachránit pomocí profesionální sanace. Strop nejprve nechte prozkoumat sondou, následně podepřete konstrukcí, a pak je proveďte injektáž polyuretanovou pryskyřicí. Zpravidla se vyplňují dvě komory. Následně jsou injektážní otvory zaceleny cementovou maltou se štukovou vrstvou.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Hurdiskový strop - sádrokartonový podhled - rošt
Pokud není hurdiskový strop výrazně poškozen, lze jej buď omítnout, příp. pod ním zhotovit sádrokartonový podhled s tepelnou izolací.

Částečně zřícený strop, tedy odlomení a zřícení spodní části hurdisek, se řeší podpěrou dřevěnou nebo kovovou konstrukcí, která vytvoří nosnou konstrukci. Dřevěné můžete použít jako ozdobné prvky v interiéru. kovové pak slouží jako konstrukce pod vlastní nový podhled. Výšku konstrukce volte tak, aby byla zachována minimální světlá výška místnosti.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů