Jak osadit ocelové zárubně? Montáž ocelových zárubní krok za krokem

I když jsou ocelové zárubně prakticky vytlačeny moderními obložkovými zárubněmi, stále nacházejí své uplatnění. Jsou totiž místa, kde použití obložkových zárubní není vhodné a je tedy vhodnější využít ocelové zárubně. Jak namontovat ocelové zárubně svépomocí?

Montáž ocelových zárubní probíhá současně se zděním vnitřních příček, nicméně v případě rekonstrukcí lze pochopitelně zárubně osadit i do otvoru v již vyzděné stěně. Osazení ocelových zárubní je sice náročnější než montáž obložkových zárubní, není to však nic nemožného.

Výběr a kontrola ocelové zárubně

Vzhledem k tomu, že demontáž obložkových zárubní není zcela jednoduchá a zárubně by se s největší pravděpodobností znehodnotily, je před samotnou montáží zárubní třeba zárubně zkontrolovat, zda nejsou nějak poškozeny, zda se jedná o správnou velikost zárubní a také o správnou orientaci zárubní. Ocelové zárubně mohou být pravé či levé. Použití ocelových zárubní s nesprávnou orientací může po osazení dělat problémy, jelikož se dveře budou otevírat na špatnou stranu a z uživatelského hlediska bude jejich používání velmi nekomfortní.

Také zkontrolujte, zda není zárubeň pokřivená či prohnutá. Nejlepší je přeměření úhlopříček zárubní či zkontrolování kolmosti bočních profilů a nadpraží.

Světlá výška ocelových zárubní je standardně 1970 mm, přičemž za příplatek lze objednat zárubně se světlou výškou až 2 100 mm. Šířka zárubní je od 600 mm do 1100 mm. Při výběru ocelové zárubně je nutné sledovat také šířku profilu zárubně. Ocelové zárubně se vyrábí v několika šířkách od cca 75 mm do 150 mm pro stěny a příčky různých tlouštěk. Také je rozdíl, zda osazujete ocelovou zárubeň do klasického zdiva či do sádrokartonu. Ocelové zárubně pro sádrokartonové příčky mají odlišný vnitřní profil, který umožňuje snazší napojení zárubně na ocelové profily příčky a sádrokartonové desky.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Montáž ocelových zárubní

Nejprve je třeba si vyznačit polohu dveří. Na zemi, kde budou budoucí dveře, zaznačte střed dveří. Na nejbližší stěnu si zaznačte váhorys (metrová značka) a úroveň finální podlahy.

Nyní je třeba osadit, vyrovnat a zafixovat ocelové zárubně. Zárubně osaďte na vyměřené místo přesně na střed a do požadované výšky. Zárubně jsou ve spodní části doplněny o prahový ocelový profil, který se zapustí cca 30 mm pod úroveň podlahy. Výška osazení zárubní se tedy bude odvíjet od tloušťky podlahové konstrukce. Ocelové zárubně dostanete do požadované výšky podložením dřevěnými destičkami, tvárnicemi či pomocí montážních dřevěných, nebo plastových klínů. Zárubně je třeba vyrovnat do roviny ve všech směrech a poté zafixovat. Fixování ocelových zárubní se může provést buď z vrchu zaklínovaným, příp. zavětrováním dřevěnými deskami, nebo přivázáním ocelových zárubní k zaklíněným sloupkům postavených hned vedle zárubní.

Aby se zárubeň při zazdívání neprohnula, rozepřete ji uprostřed výšky rozpěrnou tyčí či dřevěným hranolem a klínky. Z vnitřní strany ocelového profilu zárubně se nachází montážní kotvy, které slouží pro zazdění do ložné spáry zdiva. Tyto kotvy ohněte do pravého úhlu.

Nyní je ocelová zárubeň připravena na zazdění. Během zdění se do spáry mezi zdivem a zárubní dává malta či drobný zdící materiál. Při zdění dbejte na to, aby byl vnitřní profil ocelových zárubní zcela zaplněn a nevznikaly mezery mezi zdivem. Během zdění kontrolujte, zda je zárubeň osazena vodorovně i svisle a nedošlo k jejímu vychýlení.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Jakmile je ocelová zárubeň zazděná můžete odstranit vzpěry, rozpěry a zárubeň očistit od zdicího materiálu.

Některé typy zárubní jsou již osazeny závěsy. Pokud nejsou, namontujte závěsy na ocelovou zárubeň dle pokynů výrobce zárubní a proveďte seřízení pantů dveří.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů