Jak se zbavit vlhkosti ve starém domě

Poměrně častým problémem starých domů bývá vlhkost. Příčin může být hned několik:

 • technické závady na rozvodech vody a odpadů,
 • srážková voda,
 • odstřikující nebo zatékající vody z terénu,
 • vysoká vzdušná vlhkost v objektu,
 • vzlínající zemní vlhkost.

Vlivem narušeného potrubí, ať už vody nebo kanalizace, může docházet k prosakování vody z potrubí do zdiva a jeho zavlhání. Stejně tak může být vlhkost způsobena srážkovou nebo odstřikující vodou, různě zatékající do objektu, ať už střešní konstrukcí nebo vadnými dešťovými svody, případně z přilehlého terénu.

Příčina může být způsobena i srážením vodních par na stěnách z důvodu příliš vysoké vzdušné vlhkosti.

Zemní vlhkost

Nejčastějším původem vlhkosti ve starých domech však bývá vzlínající zemní vlhkost, která vniká do objektu vlivem narušené, dožilé nebo chybějící izolace. Spolu se vzlínající vodou pronikají do zdiva též rozpuštěné soli – dusičnany, chloridy a sírany, které na povrchu zdiva následně krystalizují a tak zdivo dále narušují.

Jak se zbavit vlhkosti v domě

Sanaci zdiva je vždy třeba řešit komplexně, což znamená, že nestačí jen napravit následky vlhkosti, ale vždy je třeba nalézt příčinu a tu odstranit. Vyměnit staré rozvody vody a kanalizace, okapové svody, zamezit průniku povrchových vod do domu, opravit střechu.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

V případě vzlínající zemní vlhkosti je nutné zabránit dalšímu zavlhání zdiva doplněním chybějící vodorovné izolace, aby zemní vlhkost z podkladu nemohla dál stoupat do zdiva a poškozovat je.

Na výběr máte několik možností:

Mechanické metody

 • podřezání zdiva řetězovou pilou
 • podřezání zdiva diamantovým lanem
 • vrážení nerezových plechů do zdiva

Tyto metody spočívají v postupném podřezávání zdiva a doplnění nové hydroizolační vrstvy ve zdivu. Tyto sanační metody jsou velmi rychlé, účinné a cenově dostupné, nelze je ale použít u objektů majících problém se statikou.

Injektáž zdiva

 • Tlaková
 • Beztlaková

Injektáží se do zdiva vpraví vodoodpudivé nebo vodonepropustné materiály v podobě tekutých směsí nebo gelů, které následně ve zdivu vytvoří hydroizolační clonu. Injektáž plní funkci izolace a nepustí zemní vlhkost do zdiva. Jde o šetrnější řešení oproti klasickému podřezání zdiva.

Vlhkost zdiva - jak se zbavit vlhkého zdiva
V tomto případě je příčinou vlhkosti zdiva poškozená svislá hydroizolace. V takovém případě je nutné opravit hydroizolaci, případně použít chemickou injektáž zdiva.

Elektrofyzikální metody

 • Elektroosmotické
 • Magnetokinetické

Odvlhčení zdiva touto metodou probíhá pomocí přístrojů umístěných natrvalo v objektu a využívajících působení elektromagnetického pole, které zabraňuje vzlínání vlhkosti ve zdivu. Působí na kladné a záporné ionty ve vodě a solích v ní obsažených a zatlačuje tak vlhkost zpět do země. Nevyžaduje nijak složité stavební zásahy, obvykle se jen na zeď připevní krabička, která se zapojí do zásuvky.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Elektrochemická metoda

Tato metoda spojuje vlastnosti těsnící injektáže a elektrofyzikálního vysoušení zdiva.

K dispozici jsou i další doplňující metody:

 • Sanační omítky

Sanační omítky lze použít v případě mírné vlhkosti pro odvětrávání zdiva nebo jako doplňující systém odvlhčení, pro odstranění následků vlhkosti zdiva. K dispozici jsou hotové omítkové směsi, které se jen naředí s vodou nebo sanační přísady, které se přidávají k základní omítkové směsi.

Sanační omítky jsou odolné proti působení škodlivých solí obsažených ve vlhkém zdivu, jsou paropropustné, takže umožňují odvětrávání zdiva, některé mají i tepelněizolační vlastnosti. Nejsou však vhodné pro stěny, kdy není odstraněna příčina vlhnutí zdí, protože by časem došlo k nahromadění solí v omítce a tím jejich zanesení. Sanační omítka by tak přestala plnit svou funkci. Je vhodné je proto použít jako doplňkovou metodu (například k podřezání zdiva či chemické injektáži zdiva). Při správném použití je životnost sanačních omítek neomezená.

Vzduchoizolační větrací systémy

Tato metoda spočívá ve vytvoření vzduchových dutin ve stavební konstrukci s proudícím vzduchem. Jedná se o metodu s nejdelší tradicí v oblasti sanace vlhkého zdiva.

Ideální pro dokonalé odizolování a likvidaci vlhkosti je použití kombinace více uvedených metod.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů