Jaký kámen do gabionu použít?

soutez

Řada z vás se již možná setkala s otázkou, jaký kámen do gabionu je ten nejideálnější. Co to vlastně gabion je? A jaké je jeho využití? Gabion je drátokamenný prvek, přesněji řečeno je to prvek, kdy je mezera mezi dvěma svařenými drátěnými síty vyplněná kameny různých velikostí dle jejich umístění. Gabion byl dříve využíván jako opěrná zeď svahů nebo jako stabilizace břehů vodních toků v posledních letech však stále častěji nachází uplatnění i v zahradní architektuře, a to v podobě ozdobných zídek nebo oplocení. Právě o používaném kamení do gabionu budou následující řádky.

Jaký kámen do gabionu lze použít

Co se týče volby kamene do gabionu, je důležité, abyste hned na úvod věděli, že použitý kámen se liší dle místa použití v samotném gabionu. V případě skládaného gabionu se po obvodu stěn gabionu se zpravidla skládají kameny větších rozměrů, respektive kamenivo větší frakce, vlastní střed gabionu se pak vyplní kamenivem menší frakce. Velmi populární jsou dnes však i gabiony sypané.

Kámen do gabionu
Do gabionů se běžně používá čedič, žula, rula, vápenec, dolomit, břidlice, fylit nebo i granit a diorit.

Typ a druh kameniva

Při výběru kamenů do gabionu byste měli pamatovat vždy na to, že se musí jednat o nenámrazový kámen, který je odolný vůči slunečnímu záření. Zároveň se však musí jednat o kámen, který je pevný a nedrolí se. Do gabionů se běžně používá čedič, žula, rula, vápenec, dolomit, břidlice, fylit nebo i granit a diorit. Při výběru kamenů je kromě jeho užitných vlastností vhodné se zaměřit i na jeho přírodní barvu, protože do každého prostředí se hodí jiná barva.

Frakce kameniva

Co se týče frakce neboli rozměru kameniva, volí se hrubost kameniva dle velikosti ok na gabionové síti. Velikost kamene musí být 1,5 až 3x větší, než je oko sítě. Při velikosti oka sítě 10×10 cm je vhodná frakce 125-250 mm, jestliže oka na vašem gabionu mají rozměr 5×10 cm je pak vhodná frakce 63-125 mm a v případě gabionové sítě s oky o rozměru 2,5 x 10 cm je vhodné volit frakci 32-63 mm.

Spotřeba kamenů do gabionu

Jak jistě víte, kamenivo se kupuje na tuny, tudíž je nutné si předem rozvrhnout spotřebu kamenů do gabionu. Každá frakce má samozřejmě i jinou objemovou hmotnost, což je nutné zohlednit ve výpočtu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Plot - IN
O jaký plot máte zájem?
m

Detail poptávky

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Může vás zajímat: Pro stavbu základů pro gabion můžete využít ztracené bednění. Jak se ztraceným bedněním pracovat?

Výpočet spotřeby kamenů do gabionu

Nejprve je nutné, abyste si vypočetli objem gabionu, a to za pomoci běžného vzorce pro výpočet objemu kvádru, tedy V=a*b*c, přičemž hned od začátku je vhodné tuto hodnotu počítat v m. Výslednou hodnotu v m3 pak vydělte hmotností kamene na m3, přičemž platí, že velké frakce mají nižší hmotnost na m3 než frakce menší. Velké frakce kamenů, konkrétně balvany, váží zhruba 1 t/m3, malé frakce oproti tomu váží asi 1,8 t/m3. Při výpočtu spotřeby kamene do gabionu se obecně uvažuje spotřeba 1,5 t kamenina na krychlový metr objemu gabionu.

Stavba plotu – nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Plot
O jaký plot máte zájem?
m

Section

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů