Jaký štěrk pod zámkovou dlažbu?

Aby zámková dlažba sloužila co nejdéle a nepropadávala se, je potřeba správným způsobem připravit podloží pro pokládku zámkové dlažby. Nejde jen o postup, ale také o zvolený materiál. Zámková dlažba by měla být položena na štěrkové podloží, aby bylo zaručeno, že dlažba nebude zespod navlhat a že bude rozebíratelná. Jaký štěrk pod zámkovou dlažbu použít a v jakém pořadí, aby životnost byla co nejdelší?

Štěrk pod zámkovou dlažbu – frakce

Pro zhotovení podloží pod zámkovou dlažbu se používá drcený lomový kámen (tedy štěrk) různých frakcí, nejčastěji 0/64, 32/64, 16/32, 8/16, 4/8 a 2/5 mm. Hrubší frakce štěrku se používají pro vytvoření podkladní vrstvy a jemnější frakce pro vytvoření kladecí vrstvy, do které se zámková dlažba pokládá.

Co je to frakce štěrku?

Frakce vyjadřuje hrubost kamenné drti či jiného sypkého materiálu. Čísla udávána v milimetrech označují spodní a horní hranici velikosti kameniva. Například frakce 16/32 mm znamená, že štěrk propadl sítem s oky o velikosti 32 mm, ale sítem s oky o velikosti 16 mm již nikoliv.

V jakých vrstvách klást štěrk pod zámkovou dlažbu

Štěrk pod zámkovou dlažbu se klade v různých tloušťkách, a to v předepsaném pořadí. Skladba podkladu a tloušťka jednotlivých vrstev se liší podle toho, k čemu zpevněná plocha bude sloužit. Pokud se jedná pouze o jednoduchý chodník, vrstva štěrku pod dlažbou bude menší než v případě cesty pro nákladní automobily. Důležité je v tomto případě dodržet správné pořadí vrstev štěrku. Vrstvy se nesmějí ani vynechávat, aby nedocházelo k pozdějšímu propadávání jemnějšího štěrku.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zámková dlažba - IN
Vyberte typ zámkové dlažby:

Detail poptávky

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Štěrk pod dlažbu na chodníku

Štěrk pod dlažbu se klade na zhutněnou pláň. Při stavbě chodníku pro pěší použijte pro zhotovení podkladu štěrk frakce 8/16 mm ve vrstvě tloušťky 100–150 mm. Na tuto urovnanou vrstvu štěrku se rozvrství kladecí vrstva štěrku frakce 4/8 mm, nebo 2/5 mm v tloušťce 30–50 mm.

Štěrk pod zámkovou dlažbu frakce 16/32 mm s kladecí vrstvou štěrku 4/8 mm
Štěrk pod zámkovou dlažbu frakce 16/32 mm s kladecí vrstvou štěrku 4/8 mm

Štěrk pod dlažbu na příjezdové cestě pro automobily do 3,5 tuny

Na zhutněnou pláň se nasype 100 mm štěrkopísku frakce 0/8 mm, na který se rozvrství štěrk frakce 16/32 mm o tloušťce 200 mm. Poslední část podkladní vrstvy je tvořena štěrkem frakce 8/16 mm o tloušťce 100 mm, na kterou se nasype kladecí vrstva štěrku frakce 4/8 mm, nebo 2/5 mm v tloušťce 30–50 mm.

Při kladení zámkové dlažby dodržujte předepsané postupy. Vyhnete se tak nečekaným problémům s pokleslou či rozjíždějící se dlažbou. Po položení zámkové dlažby ji zhutněte vibrační deskou a poté zapískujte veškeré mezery mezi kostkami. V případě, že potřebujete více informací k pokládce zámkové dlažby, doporučujeme vám postup na tomto odkazu – pokládka zámkové dlažby (návod).

Víte, kolik zámková dlažba stojí? V článku Pokládka zámkové dlažby – cena rozebíráme cenu zámkové dlažby a cenu práce.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zámková dlažba
Vyberte typ zámkové dlažby:

Section

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů