Je potřeba stavební povolení pro stavbu zahradního domku? | stavimbydlim.cz
Home Stavba domu Je potřeba stavební povolení pro stavbu zahradního domku?

Je potřeba stavební povolení pro stavbu zahradního domku?

0

Chcete si na zahradě postavit zahradní domek na uskladnění dřeva a zahradního nářadí? Vyžaduje stavba zahradního domku stavební povolení?


AKTUALIZACE: Od 1.1.2018 vstoupila v platnost a účinnost novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Článek je aktualizován s ohledem na tuto novelu.


 

Stavba zahradního domku – stavební povolení?

O tom, zda stavba zahradního domku vyžaduje stavební povolení, či nikoliv rozhoduje velikost zahradního domku.

 

V § 79 stavebního zákona je uvedeno:

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

Pokud má tedy zahradní domek výšku max. 5 m a zastavěnou plochu max. 25 m2, stavba nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavby.

 

Dále je v § 103 stavebního zákona uvedeno:

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

  1. a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2

 

Pokud je tedy zahradní domek nepodsklepený, má výšku max. 5 m a zastavěnou plochu max. 25 m2 a slouží pro skladování dřeva, nářadí, zahradní techniky apod., stavba zahradního domku nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavby.

TIP: V online srovnávači cen můžete porovnat také ceny zahradních domků.

Pokud by však zahradní domek měl sloužit pro podnikatelskou činnost, bude potřeba územní souhlas. Ten budete potřebovat také v případě, když by se plocha pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu stavbou kůlny snížila na méně, jak 50 % z celkové plochy stavebního pozemku.

Potřebujete stavební povolení? Přečtěte si, co vše potřebujete pro vyřízení stavebního povolení a jaký je postup při vyřizování stavebního povolení.