Je potřeba stavební povolení pro stavbu zahradního domku? • stavimbydlim.cz
Home Stavba domu Je potřeba stavební povolení pro stavbu zahradního domku?

Je potřeba stavební povolení pro stavbu zahradního domku?

0

Chcete si na zahradě postavit zahradní domek na uskladnění dřeva a zahradního nářadí? Vyžaduje stavba zahradního domku stavební povolení?


AKTUALIZACE: Od 1.1.2018 vstoupila v platnost a účinnost novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Článek je aktualizován s ohledem na tuto novelu.


 

Stavba zahradního domku – stavební povolení?

O tom, zda stavba zahradního domku vyžaduje stavební povolení, či nikoliv rozhoduje velikost zahradního domku.

 

V § 79 stavebního zákona je uvedeno:

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

Pokud má tedy zahradní domek výšku max. 5 m a zastavěnou plochu max. 25 m2, stavba nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavby.

 

Dále je v § 103 stavebního zákona uvedeno:

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

  1. a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2

 

Pokud je tedy zahradní domek nepodsklepený, má výšku max. 5 m a zastavěnou plochu max. 25 m2 a slouží pro skladování dřeva, nářadí, zahradní techniky apod., stavba zahradního domku nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavby.

Pokud by však zahradní domek měl sloužit pro podnikatelskou činnost, bude potřeba územní souhlas. Ten budete potřebovat také v případě, když by se plocha pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu stavbou kůlny snížila na méně, jak 50 % z celkové plochy stavebního pozemku.

Potřebujete stavební povolení? Přečtěte si, co vše potřebujete pro vyřízení stavebního povolení a jaký je postup při vyřizování stavebního povolení.