Kdy je potřeba zaměřit pozemek?

Chystáte se na pozemku stavět, nebo chcete rozdělit velký pozemek na více částí a rozprodat jej na stavební parcely? V tom případě budete potřebovat geodeta, který vám pozemek zaměří, vytyčí a zpracuje potřebné podklady.  

Kdy je potřeba pozemek zaměřit a vytyčit?

I přesto, že vlastníte několik hektarů pozemků, to ještě neznamená, že přijdete s geodetem do styku. Někteří jej nepotřebují za celý život. Pokud však s pozemky určitým způsobem nakládáte, geodetické práce budete zcela jistě potřebovat.

Geodeta budete potřebovat například v těchto případech:

  • Vlastníte pozemek, který si chcete oplotit, ale neznáte přesné hranice pozemku.
  • Vlastníte stavební pozemek, chcete začít stavět dům či garáž a potřebujete zaměřit a vytyčit polohu pozemku a plánované budovy.
  • Vlastníte pozemek, který chcete prodat či převést na někoho jiného a neznáte přesné hranice pozemku.
  • Vlastníte velký pozemek, který chcete rozdělit na menší parcely.
  • Vlastníte pozemek, na kterém si váš soused postavil kůlnu, a začnete vést sousedský spor o to, komu pozemek pod kůlnou vlastně patří.

Některé zmíněné situace vyžadují provedení vkladu na katastrálním úřadě, jehož přílohou je geodetem vypracovaný geometrický plán. Ten budete potřebovat v případě vytyčení stavby na stavebním pozemku, při dělení pozemku či při jeho převodu na jiného vlastníka.

Pro vytyčení a zaměření pozemku si stačí objednat geodeta, kterému sdělíte označení pozemku, jenž se má zaměřovat, a geodet si veškeré podklady obstará sám na katastrálním úřadě. O vytyčení pozemku geodet zpracuje a vystaví vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení.

Rozdělení pozemku a geometrický plán

V případě, že vlastníte velký pozemek, který byste rádi rozparcelovali a rozprodali, nebo chcete kousek pozemku prodat svému sousedovi, budete k tomu muset přizvat geodeta. Dělení pozemku se provádí na základě návrhu na vklad do katastru nemovitostí, který sestává z formuláře „Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí“, souhlasu stavebního úřadu, dokumentu prokazujícího vlastnické právo, kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy a geometrického plánu.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Geometrický plán je technický podklad, který vyhotoví geodet a který slouží jako podklad pro změny v geodetických informacích v katastru nemovitostí. Jedná se o výkres, na kterém jsou zaznačeny výkaz výměr, seznam souřadnic a výkaz údajů o BPEJ společně s grafickým znázorněním zamýšlených změn (změna hranice pozemku, vytvoření nových hranic pozemků).

Inženýring – snadněji to nejde

Není divu, když se vám vyřizování veškerých povolení a záležitostí spjatých s nemovitostmi jeví jako nepřehledné a složité. Pokud tyto úkony neprovádíte pravidelně, těžko v tom budete mít na poprvé zcela jasno. Těm z vás, kteří tápou či nemají čas se zabývat tímto papírováním, je nabízen inženýring.  Se stavbou domu je spjato hodně papírování, především pak při vyřizování stavebního povolení, ohlášení a kolaudování stavby. Vyřízení geodetických prací, záležitostí na katastru nemovitostí a stavebním úřadě, geologické, hydrogeologické průzkumy, měření radonu, zajištění vyjádření správců sítí a dotčených orgánu pro stavební povolení – to vše vyžaduje pevné nervy a spoustu času pro vyřízení. Firmy poskytující inženýring vám všechny tyto podklady na základě smlouvy zajistí, a vám tak odpadne sousta starostí.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů