Kolik stojí výměna oken – cena oken za m2 a cena práce

Cena za výměnu oken závisí na mnoha faktorech. Největší část z ceny tvoří samotná nová okna, zbývající část je tvořena částkou za demontáž okna a jeho likvidaci, montáž nového okna a montáž parapetu. Kolik stojí výměna oken? Jaké jsou ceny jednotlivých prací?

Výměna oken probíhá ve 4 etapách:

  1. Příprava manipulačního prostoru – výměna oken je hrubá práce, při které se nadělá nepořádek. Proto je potřeba od oken odklidit veškerý nábytek, který se překryje fólií. Na zem pod okna a po přístupové cestě položte nejlépe kusy kartonu, příp. fólii, která zamezí poškození podlahové krytiny. Tato přípravná činnost je zpravidla ve vaší režii, cena za fólie na zakrytí nábytku se pohybuje v řádech stokorun.
  2. Vybourání oken – stará okna se vybourají buď šetrným způsobem (okna poté můžete znovu použít pro stavbu s menšími nároky na kvalitu), nebo nešetrným způsobem, při kterém se okna zničí a jsou poté určena k likvidaci.
  3. Montáž nových oken – realizační firma vyrobí na základě rozměrů stavebních otvorů nová okna, která namontuje a seřídí.
  4. Dokončovací práce – technici z realizační firmy provedou zapravení okna a montáž vnějšího a vnitřního parapetu. Po zaschnutí ostění se může provést nová malba.

Níže si rozebereme jednotlivé cenové položky na výměnu okna.

Výměna oken – cena práce

Ceník práce na výměnu okna se skládá z položek za vybourání starého okna, likvidaci okenního rámu, osazení nového okna, jeho začištění, osazení vnitřních a venkovních parapetů a jejich začištění. Ceny za výměnu okna jsou pouze orientační.


Pasport budovy - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Okna - IN
Materiál rámu okna:
ks

Detail poptávky

Typ zasklení okna:
Poptávám:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Cena vybourání oken

Bourání – Jednoduché okno 40–50 Kč/bm
Bourání – Špaletové okno 50–60 Kč/bm
Vybourání okna 1,5 x 1,5 m (jednoduché okno) 240–300 Kč
Vybourání okna 1,5 x 1,5 m (špaletové okno) 300–360 Kč
Likvidace rámu 20-30 Kč/bm
Likvidace rámu z okna 1,5 x 1,5 m 120–180 Kč

Pozn.: Cena výměny okna se může navýšit, pakliže si budete přát šetrné vybourání okna. Šetrná demontáž zaručující nepoškození původního okna zabere dělníkům více času a v některých případech se může jednat o náročnou činnost.

Cena osazení nového okna

Cena osazení okna – Jednoduché okno 130–150 Kč/bm
Cena osazení okna – Špaletové okno 150–170 Kč/bm
Osazení okna 1,5 x 1,5 m (jednoduché okno) 780–900 Kč
Osazení okna 1,5 x 1,5 m (špaletové okno) 900–1 020 Kč
Začištění obvodu rámu – zednické práce (jednoduché okno) 120–140 Kč/bm
Začištění obvodu rámu – zednické práce (špaletové okno) 260–400 Kč/bm

Cena osazení vnitřních a venkovních parapetů

Osazení parapetu 60–75 Kč/bm
Zapravení parapetu 70–80 Kč/bm
Osazení + zapravení parapetu 130–155 Kč/bm
Cena výměny okna je závislá na rozsahu prováděných prací a kvalitě samotného okna
Rekonstruovaný objekt si kromě zateplení vysloužil i nová okna s izolačním dvojsklem.

Celková cena výměny okna – ukázkový příklad

V ukázkovém příklad pro výpočet ceny za výměnu okna uvažujeme s jednoduchým a špaletovým oknem o rozměru 1,5 x 1,5 metru.

Položka Jednoduché okno Špaletové okno
Bourání okna 240–300 Kč 300–360 Kč
Likvidace okna 120–180 Kč 120–180 Kč
Osazení okna 780–900 Kč 900–1 020 Kč
Zapravení okna 720–840 Kč 1 560–2 400 Kč
Osazení a zapravení parapetu 195–230 Kč 195–230 Kč
Celkem 2 055–2 450 Kč 3 075–4 190 Kč

Výměna oken – cena materiálu

Pro výměnu oken budete potřebovat jednak samotná okna, kotevní a instalační materiál, PU pěnu, parotěsnicí a paropropustné pásky, vnitřní a vnější parapety, omítkovou směs pro zapravení okna a parapetu, příp. pro vyrovnání podkladu pro montáž parapetu.

V cenách oken jsou velmi velké rozdíly. Cena je ovlivněna jednak materiálovým provedením rámu, ale také okenní výplní a kováním.

Rám okna může být vyroben z plastu, dřeva, hliníku, nebo v kombinaci dřeva a hliníku. Cena rámu je také závislá na konstrukčním provedení rámu (okno fixní, otevíravé, sklopné, otevíravé + sklopné), na počtu křídel, počtu komor a způsobu těsnění okna.

Tip: Chystáte se na montáž oken? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Na cenu zasklení má vliv to, zda si zvolíte izolační dvojsklo či trojsklo. Izolační trojsklo je navíc velmi těžké a má tedy větší nároky na kvalitu kování. Cena okna je tak ovlivněna i nepřímo. Zasklení oken se vyrábí ve více typech. Za příplatek si můžete pořídit samočisticí sklo, protihlukové sklo, sklo z meziskelní fólií Heat Mirror nebo bezpečnostní sklo.

Orientační cena oken

Vzhledem k tomu, že ceny oken jsou velmi odlišné, v tabulce níže uvádíme pouze orientační ceny oken dle konstrukčního provedení. Skutečná cena okna se může lišit v závislosti na konkrétním provedení.

Typ okna Velikost Cena (Kč)
Fixní 1150 x 1450 2000–3000
Jednokřídlé otevíravé 1150 x 1450 3700–4500
Jednokřídlé otevíravé sklopné 1150 x 1450 3800–4600
Dvoukřídlé otevíravé sklopné 1750 x 1500 6500–7500
Trojkřídlé otevíravé sklopné 2250 x 1450 9000–10500

Orientační cena parapetů

Vnitřní plastový parapet bílý šířka 100 mm 110–150 Kč/bm
Vnitřní plastový parapet šířky 200 mm 170–210 Kč/bm
Vnitřní plastový parapet šířky 300 mm 220–240 Kč/bm
Venkovní hliníkový parapet šířky 110 mm 200–220 Kč/bm
Venkovní hliníkový parapet šířky 150 mm 230–260 Kč/bm
Venkovní hliníkový parapet šířky 165 mm 240–270 Kč/bm
Venkovní ocelový pozinkovaný parapet šířky 110 mm 130–150 Kč/bm
Venkovní ocelový pozinkovaný parapet šířky 155 mm 160–190 Kč/bm
Venkovní ocelový pozinkovaný parapet šířky 165 mm 170–200 Kč/bm

Pokud budete montáž parapetů provádět svépomocí, připravili jsme pro vás návody:

Montáž vnitřního parapetu

Montáž venkovního parapetu v 5 krocích

Měrná cena za výměnu oken

Je patrné, že do kalkulace ceny na výměnu oken vstupuje mnoho faktorů, nicméně pokud si chcete rychle spočítat cenu výměny oken alespoň přibližně, počítejte přibližně s 4000–5000,-Kč/m2 plochy okna. Jedná se však pouze o hrubý výpočet. Přesnější výpočet ceny vám rádi zajistí dodavatelé oken.

Rekonstrukce objektu - výměna oken - cena přibližně 4 000 - 5 000 Kč/m² plochy okna.
Výměna oken stojí přibližně 4 000 – 5 000 Kč/m² plochy okna.

Zateplení oken jako alternativa k výměně oken

Ne každé okno je potřeba vyměnit celé. Ať už se jedná o stará plastová, nebo dřevěná okna, zateplením oken lze výrazně snížit tepelné ztráty a ušetřit na vytápění. Pokud je samotná konstrukce okna robustní a pevná a problémem je pouze zasklení, takové okno lze jednoduše zateplit bez nutnosti bourání.

Pakliže vlastníte např. stará dřevěná špaletová okna, která jsou „jako nová“, ale jsou zasklena pouze jednoduchým zasklením, u takových oken lze provést výměnu stávajícího zasklení za nové izolační dvojsklo. Stávající zasklení se odstraní, do rámu okna se vyfrézuje větší drážka a osadí se nové izolační dvojsklo, které se utěsní. Tato špaletová okna s izolačním dvojsklem budou mít ve výsledku dokonce lepší parametry než nové plastové okno, a to jak z hlediska tepelně-technického, tak akustického. Navíc je toto řešení méně finančně nákladné, rychlejší a ekologičtější.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka - výroba a montáž oken


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Okna
ks
Materiál rámu okna:
Typ zasklení okna:
Poptávám:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů