Montáž odpadního potrubí – větrané a nevětrané odpadní potrubí

Odpadní potrubí je základem při nakládání s odpadními vodami v dnešních domácnostech, bez něhož už bychom si asi život uměli jen těžko představit. Při renovaci nebo nové montáži odpadního potrubí u novostavby si každý šikovnější kutil jistě poradí sám, protože montáž odpadního potrubí není nijak složitá. Stačí se jen řídit základními pravidly.

Montáž odpadního potrubí – vnitřní

Odpadní potrubí mohou být větraná nebo nevětraná. Přičemž větraná odpadní potrubí navazují na větrací potrubí, které se stará o to, aby nevznikl v potrubí podtlak, který by ze sifónu mohl „vycucnout“ vodu. Pokud se jedná o nevětrané odpadní potrubí musí se kromě použití správných materiálů dodržovat měrné hodnoty pro délku, spádovou výšku, počet kolen s úhlem větší než 67,5 ° a nejmenší možný sklon potrubí. Tyto mezní hodnoty jsou u vnitřního odpadního potrubí nevětraného mnohem přísnější než u větraného vnitřního odpadního potrubí.

Mezní hodnoty nevětraného vnitřního odpadního potrubí

 • Největší spádová výška může činit 1 m, v případě odpadního potrubí DN 70 a DN 125 může spádová výška činit až 2 m, v případě trubky DN 100 pak může spád činit také až 2 m, pokud na něj není připojena výlevka nebo WC. U odtoků sprch, van či dřezu se světlostí 40 až 50 mm se pak spádová výška nesmí vyskytovat vůbec.
 • Nevětrané vnitřní odpadní potrubí může měřit nejvíce 4 metry, v případě použití čistící tvarovky nebo demontovatelné zápachové uzávěrky se tato délka zvyšuje na 6 metrů.
 • Když jsou používána kolena s ostrým úhlem, hrozí ucpávání a zahlcování připojovacího potrubí, proto je počet kolen s úhlem více než 67,5 ° u nevětraných potrubí omezen na nejvíce 3 kusy a v případě toalety pouze ne jedno koleno. Do tohoto počtu však není zahrnuto koleno pro připojení zápachové uzávěrky.
 • Nejmenší spád pro nevětraná potrubí pak činí 3 % a u potrubí DN 100 a DN 125 je jeho minimální povolená hodnota 2 %.

Spád kanalizace, připojovacího a odpadního potrubí.

Mezní hodnoty větraného vnitřního odpadního potrubí

Tyto hodnoty nejsou tak přísné jako u nevětraného potrubí, ale i tak je potřeba řídit se danými normami, které jsou následující:

 • Největší spádová výška může činit 3 metry.
 • Délka může být až 10 metrů, pokud je zde možnost čištění.
 • Minimální sklon potrubí je 3 % a u potrubí DN 100 a DN 125 pak minimálně 2 %.
 • Počet kolen s úhlem více než 67,5 ° je omezen pouze u toalety a výlevky, a to na jedno.
Montáž odpadního potrubí.
Montáž odpadního potrubí.

Montáž odpadního potrubí – vnější

Před pokládkou vnějšího odpadního potrubí do již připraveného výkopu je nutné nejen udržovat správný sklon odpadního potrubí nejméně 2 %, který musí po celé délce stejný, ale zároveň již musí být výkop podsypán. K podsypání odpadního potrubí ve výkopu používáme písek, který umožní optimální a stabilní polohu potrubí. Je nutné si dát pozor, aby bylo po celé délce potrubí kvalitně podsypáno a nevznikaly nikde propadliny.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jaký průměr odpadního potrubí použít a co znamená zkratka DN?

Těsnění odpadního potrubí

V současné době se většina trubek spojuje zasouváním do sebe. Aby jejich spoj těsnil, jsou tyto trubky opatřeny těsnícími kroužky. Trubky ani tvarovky k sobě nelepte, v případě, že nemají trubky hrdlo, tak je spojujte pomocí přesuvek, spojek dvouhrdlých a samostatných hrdel. Při sestavování potrubí nezapomeňte na následující kroky, po nich můžete trubku umístit do lože:

 • Trubky očistit od hrubých nečistot.
 • Zkontrolovat nenarušenost těsnícího kroužku.
 • Natřít budoucí spoj mazivem.
 • Trubku je nejprve potřeba zarazit nadoraz a následně ji pak posunout o 3 mm.

Zásyp potrubí

Pro zásyp odpadního potrubí se nejčastěji používá nakopaná původní zemina, kde je nutné dbát na to, aby se v ní nevyskytovaly větší kusy ostrých kamenů. V případě vysoké zrnitosti je nutné trubku zasypat vrstvou písku nebo štěrkopísku. V případě, že hrozí vysoké hutnění třeba z důvodu spodní vody je nutné výkop zasypat co nejrychleji.

V případě, že budou nad trubkou jezdit nebo parkovat auta, musí mít krytí alespoň 1 metr, na volném prostranství pak 70 cm.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů