Montáž sádrokartonu na strop

Za poslední dobu se stal sádrokarton velice využívaným materiálem, ať už jde o systémy nenosných konstrukcí (příčky), estetické předstěny nebo podhledy. Důvody jsou prosté. Cenová dostupnost a jednoduchá montáž hrají hlavní roli. Když si domyslíme technické využití a jejich estetickou stránku, nemůžeme se divit. V tomto článku se zaměříme na montáž sádrokartonu na strop, proč zvolit SDK namísto překližky nebo OSB desky a jak na samotné provedení.

Proč se sádrokartonové podhledy vlastně zhotovují? Odpověď je prostá. Důvodem je optické zmenšení prostoru, snížení tepelných ztrát, akustická izolace či zakrytí nedokonalostí stropní konstrukce a instalací vedených pod stropem. Povrch SDK desky je hladký, rovný a vypadá mnohem lépe než zřetelné praskliny, nebo viditelné vedení instalací. Ti, kteří se nesoustředí na estetickou stránku využívají sádrokartonových podhledů už jen z důvodu zlepšení akustických a tepelných vlastností.

Rastr sádrokartonového stropu

Abyste se mohli pustit do montáže sádrokartonového podhledu, budete nejdříve potřebovat zhotovit rastr. Rastr je konstrukce kovových profilů (UD profily a CD profily), který se využívá k uchycení sádrokartonových desek. Při provádění musíme zohlednit veškeré budoucí otvory (pro instalaci světla, výdechu vzduchotechniky apod.). Rastr se realizuje pomocí tzv. rychlošroubů, jinak nazývaných samořezných vrutů. Mezi důležité poznatky patří dodržení pravidelného tvaru a osových vzdáleností. Pohlídejte si také vodorovnost rastru a výškové umístění rastru vzhledem ke světlé výšce místnosti.

Montáž sádrokartonu na strop – postup

Pokud nevíte, jak montáž sádrokartonu na strop probíhá, čtěte dále. V jednotlivých krocích vám představíme samotný postup. Co budete potřebovat?

 • SDK desky (dle potřeby šedé, modré, zelené, nebo červené)
 • Kovové UD a CD profily
 • Tmel na sádrokarton
 • Natloukací hmoždinky, šrouby, nosný drát, vodováha
 • (hliníková štafle, vrtačka, nůžky na plech, tužka, metr)

1.      Příprava místnosti

V první řadě si musíme vytyčit přesnou výškovou pozici podhledu. Nezapomeňte, že musíte zohlednit tloušťku opláštění 12,5 mm, aby se vám nestalo, že po zhotovení podhledu budete mít světlou výšku místnosti nižší než požadovaných minimálních 2,5 m, resp. 2,6 m v bytových domech.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
SDK - IN
Co poptáváte?

Podrobnější informace k poptávce

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Místnost si pokud možno vykliďte. Při montáží kotev z lešení či štaflí se vám bude lépe pracovat.

2.      Budování rastru sádrokartonového podhledu

Tahle část bude pravděpodobně tou nesložitější, tudíž pokud zvládnete konstrukci rastru, samotná montáž sádrokartonu již nebude tolik problematická. Pomocí vodováhy si stanovte rovinu na UD profil. Lépe se vám bude pracovat s laserovou vodováhou, která vám na stěnách označí polohu profilu po celém obvodu místnosti. Následně pak již stačí udělat tužkou lokálně výškové značky. Přivrtejte natloukací hmoždinky v osové vzdálenosti 80 cm, přičemž bude první hmoždinka odsazená 20 cm od rohu místnosti. Než profily UD navrtáte na stěnu, podlepte profil napojovacím těsněním, které eliminuje přenos nežádoucích zvuků do konstrukce

CD nosné profily se zasouvají do UD profilů kotvených do stěny, a to s mezerou cca 2 cm.
CD nosné profily se zasouvají do UD profilů kotvených do stěny, a to s mezerou cca 2 cm.

Druhou částí budování rastru je rozmístění CD profilů. Nejdříve připevněte k nosné stropní konstrukci drát s okem a následně na ně nasuňte závěsy pro uchycení CD profilů. Ty pak zasuňte s distancem 2 cm do profilu UD, který je již kotven ve stěně. Pro montáž sádrokartonu na strop se místo drátů mohou použít i přímé závěsy. Závěsy musí být do stropu kotveny v určitých osových vzdálenostech určených výrobcem dle zvoleného konstrukčního řešení. Osová vzdálenost hlavních vrstvy CD profilů je max. 1 000 mm, osová vzdálenost nosné vrstvy profilů CD je 400 – 500 mm a maximální rozteč mezi závěsy ve směru kotveného profilu je 750 – 850 mm.

Abyste vytvořili požadovanou mřížku, na kterou se budou montovat SDK desky, je zapotřebí „zacvaknout“ ve vzdálenosti (maximálně) 50 m další CD profily (kolmo na původní). Předtím než se pustíte do dalšího kroku, zkontrolujte pomocí vodováhy rovinatost vaší konstrukce. Doporučuji však tento krok provádět častěji v průběhu celé realizace.

Tip: Chystáte se na podhledy nebo příčky? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek sádrokartonářů ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Montáž sádrokartonu na strop - zhotovení rastru z CD profilů
Montáž sádrokartonu na strop – zhotovení nosného rastru z CD profilů zavěšených na HURDIS stropě.

3.      Zateplení podhledu

Než se pustíte do opláštění podhledu, popřemýšlejte nad tím, zda by podhled nebylo vhodné izolovat. Do stropního podhledu můžete vložit akustickou izolaci pro eliminaci hluku od sousedů, ale také tepelnou izolací pro snížení tepelných ztrát, pakliže se strop nachází například pod nevytápěnou půdou.

Vhodné je také zkontrolovat, zda máte instalovány veškeré rozvody, především si dejte pozor na elektrické kabely ke světlům. V podhledu však mohou vést i jiné instalace – například potrubí ke klimatizaci či potrubí ke vzduchotechnické jednotce. Zkontrolujte tedy, zda je vše na svém místě a řádě zapojeno a přichyceno.

4.      Připevnění SDK desek

Nyní už vás nečeká nic složitého nebo více náročného než budování rastru. Sádrokartonové desky připevněte rychlošrouby na kovové profily. Vzdálenost navrtaných šroubů by neměla být větší než 20 cm. Důležitá je i orientace desek, která by měla být kolmo na nosné CD profily. Dejte si pozor na spoje příčných hran. Desky by neměly vytvářet křížové spáry. Podélné spoje jednotlivých desek by neměly být mimo nosný ocelový profil.

5.      Finální tmelení a broušení

Konečnou prací je finální úprava desky v podobě tmelení sádrokartonu. Tmel se nanáší špachtlí. V místě napojení nového podhledu s nosnou svislou konstrukcí ponechejte tloušťku spáry alespoň 0,5 cm. Tento minimální prostor zajistí správné vytmelení napojení. Dále se potom tmelí veškeré spojení, hlavičky šroubů a výztužná páska, která zajišťuje zpevnění zatmeleného spoje. Po zaschnutí naneste druhou vrstvu tmelu (uhlaďte do ztracena). Vaším posledním krokem je přebroušení povrchu buď bruskou nebo smirkovým papírem. Více o tmelení sádrokartonu naleznete v tomto článku.

Výběr SDK desky na stropní podhled

Každý typ sádrokartonové desky je popsaný konkrétní zkratkou na obalu nebo je barevně rozlišený. Značení desek je obecně dáno (ČSN EN 520), nejčastější zkratky vám zde přiložím.

 • Typ D    kontrolovaná objemová hmotnost
 • E     použití jako plášťová deska
 • F     zvýšená pevnost jádra při vyšších teplotách
 • H    snížená absorpce vody
 • I      zvýšená tvrdost povrchu
 • 1             nasákavost do 5%
 • 2             nasákavost do 10%

V případě barevného rozlišení se na trhu objevují typy:

 • Bílá (světlešedá) barva = základní deska
 • Modrá barva                     = akustická deska
 • Červená barva                  = protipožární deska
 • Zelená barva                     = hydroizolační deska

Sádrokartonář – nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
SDK
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů