Jak tmelit sádrokarton?

Máte postavenou sádrokartonovou příčku či udělaný sádrokartonový podhled. Co teď? Nyní je řada na tmelení sádrokartonu. Jak na to?

Každá sádrokartonová deska je po krajích zkosená a opatřena prolisem. Při stavbě sádrokartonové příčky či podhledu tak na spoji desek vznikají nerovnosti, které je potřeba přetmelit. Nerovnosti na sádrokartonové desce vznikají také kotvením desky vruty do ocelových profilů CW či poškozením při neodborné montáži konstrukce.

Tmelení sádrokartonu

Sádrokartonové konstrukce lze tmelit několika způsoby, které se označují jako stupně jakosti tmelení. Stupně jakosti tmelení jsou celkem čtyři – Q1 – Q4, přičemž Q1 je základní tmelení a Q4 je tmelení sádrokartonu nejvyšší kvality.

Každý stupeň jakosti se vyznačuje jinými optickými vlastnostmi a rovinatostí, ale také finanční a časovou náročností. Je tedy dobré vědět, jaký stupeň jakosti tmelení sádrokartonu vyžadujete, abyste zbytečně nevyhazovali peníze za nadstandard či naopak v budoucnu nelitovali toho, že jsou na sádrokartonové příčce vidět spáry spojů jednotlivých desek.

Stupně tmelení sádrokartonu:

Q1 – základní tmelení sádrokartonu, které zahrnuje zatmelení spár sádrovým tmelem, do kterého se vloží a zatlačí výztužné skelné pásky a páska se přetmelí opět sádrovým tmelem. Nesmíme také zapomenout na zatmelení kotevních šroubů.

Tento způsob tmelení je vhodný na konstrukcích, které budou obloženy obkladačkami či jsou určeny pro nanesení tapety.

Q2 –  tmelení jakosti Q2 je obdobné, jako tmelení Q1 s tím rozdílem, že je na zatmelenou spáru s výztužnou vložkou aplikován finální tmel na šířku hladítka.

Tento způsob je vhodný aplikovat tehdy, pokud bude konstrukce vymalovaná běžným způsob či na ni bude nalepena tenká tapeta, u které by hrozilo prokreslení hrubších nerovností.

Q3 – pokud si přejete stupeň jakosti tmelení sádrokartonu Q3, musíte finální tmel na šířku hladítka jemně přebrousit a celoplošně poté konstrukci přetmelit, čímž dojde ke sjednocení povrchu a zatření pórů sádrokartonu.

Q4 – stupeň jakosti je obdobný, jako stupeň Q3 s tím rozdílem, že se povrch sádrokartonové konstrukce celoplošně přetmelí vrstvou silnou cca 2,0 mm, čímž vznikne nadstandardní kvalita povrchu.

Může vás zajímat: Pokud rekonstruujete starou půdu a rádi byste ji proměnili na plnohodnotné obytné podkroví, přečtěte si článek o přestavbě půdy a stavbě sádrokartonových příček a podhledů.

Jak tmelit sádrokarton?

Pro tmelení sádrokartonu se používá výrobcem určený tmel, který se smíchá dle technologického návodu se studenou vodou v takovém poměru, aby vytvořil smetanovou konzistenci. Správná konzistence se pozná podle toho, že tmel na lžíci drží a nestéká z ní ani po obrácení lžíce. Při míchání tmelu se přisypává vždy tmel do vody, následně se nechá pár minut odstát a poté se může tmel smíchat. Pokud je tmel velmi hustý, je možné jej zředit. Nikdy se však do kýblu s řídkým tmelem nepřisypává suchá směs – mohly by se tvořit hrudky.

Vždy si připravte jen tolik sádrového tmelu, který jste schopni zpracovat během doby zpracování vyznačení na obalu či v technickém listu výrobku. Životnost tmelu nelze prodloužit smícháním s vodou a přebytečný tmel by se musel vyhodit.

Postup tmelení sádrokartonu

 1. Pomocí špachtle aplikujte připravený tmel do spáry tak, aby byla celá vyplněná. Tmel aplikujte směrem kolmo ke spáře a v šířce vyšší než je šířka výztužné pásky. Tmel na hrubo pomocí špachtle stáhněte do roviny. Přetmelte také všechny kotevní šrouby sádrokartonových desek.
 2. Pomocí špachtle do nezatuhlého tmelu zatlačte výztužnou pásku, a to směrem od shora dolů. Následně nechte tmel zaschnout.
 3. Jakmile tmel zaschne, aplikujte druhou vrstvu tmelu, srovnejte ji a nechte zaschnout.
 4. Po zaschnutí tmelu aplikujte finální stěrku na šířku hladítka dle doporučení výrobce sádrokartonových desek.

TIP: V případě využití samolepicích výztužných pásek stačí pásky nalepit na spoj sádrokartonových desek a následně pouze jednou přetmelit, tmel vyhladit a nechat zaschnout.

Tmelení rohů sádrokartonové příčky – postup

Pokud stavíte sádrokartonovou příčku a vznikl vám roh, je třeba jej zpevnit, aby v průběhu užívání stavby nedošlo k jeho poškození.  Níže je uveden postup, jak zatmelit roh sádrokartonové příčky.

 1. Rohy sádrokartonových příček natřete penetrací doporučenou výrobcem.
 2. Po zaschnutí penetrace naneste na roh z obou stran sádrový tmel alespoň v takové šířce, jakou má hliníkový či pozinkovaný profil.
 3. Do naneseného tmelu vtlačte rohový profil, pomocí vodováhy jej vyrovnejte a vytlačenou stěrkou překryjte profil
 4. Po zaschnutí tmelu přetmelte rohový profil tak, aby byly odstraněny veškeré nerovnosti a aby lišta lícovala s povrchem sádrokartonové desky.

Sádrokartonář – nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
SDK
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů