Montáž sádrokartonové příčky svépomocí

Potřebujete ve svém bytě, nebo domě rozdělit velký prostor, udělat předstěnu či optickou bariéru? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je zhotovení sádrokartonové příčky. Výstavba je jednoduchá a zvládne ji každý kutil vlastníma rukama.

 

Co budete pro montáž sádrokartonové příčky potřebovat?

Pro montáž příčky budete potřebovat, kromě samotného materiálu na stavbu příčky také nářadí, kladivo, příklepovou vrtačku, šroubovák, špachtli, zednické pravítko, vodováhu a nůž na sádrokarton. Pro stavbu budete potřebovat sádrokartonové desky (bílá – obyčejná pro standardní aplikaci, zelená – do vlhkého prostředí, červená – deska s protipožárními vlastnostmi), kovové profily UW a CW, těsnící pásku, natloukací hmoždinky, samořezné šrouby, příp. dveřní zárubně a výztužné profily UA.

 

Stavba příčky svépomocí krok za krokem

protipožární příčka z červeného sadrokartonu
Stavba sádrokartonové příčky svépomocí

Krok č. 1 – dvakrát měř, jednou řež

Ze všeho nejdříve si vyznačte, kde bude budoucí dělicí sádrokartonová příčka stát. Vyznačení proveďte v návaznosti na projekt a polohu vyznačte tesařskou šňůrou na podlaze místnosti. Polohu příčky následně přesuňte i na stěny a strop místnosti pomocí vodováhy a zednického pravítka. Na podlahu také vyznačíme polohu budoucích dveří.

 

Krok č. 2 – montáž vodicích ocelových profilů UW

Vodicí ocelové profily UW (ty ve tvaru U bez profilování a prostřihů) nakraťte na požadované rozměry. UW profily se kotví na podlahu, stěny a strop místnosti. Před tím než se UW profily do konstrukce přikotví, je důležité je ze spodní strany oblepit těsnicí páskou po celé ploše, což eliminuje přenášení hluku příčkou. Následně se profil osadí na určené místo a přikotví. UW profily se do konstrukce kotví například natloukacími hmoždinkami. Pro předvrtání otvorů použijte příklepovou vrtačku. Natloukací hmoždinky by měly být umístěny správně 10 – 15 cm od rohů příčky, a následně každých 50 – 80 cm. Při montáži UW profilu na strop místnosti můžete pro ulehčení použít pro podepření vodicích profilů CW profily zkrácené na výšku podlaží.

Po osazení všech UW profilů je vhodné překontrolovat umístění a svislost profilů pomocí vodováhy a latě.

 

Krok č. 3 – osazení svislých ocelových profilů CW

Do připravených vodicích UW profilů osaďte stojiny (CW profily), které jsou tvaru U, profilované a v délce profilu je několik H-prostřihů. Stojiny se osazují nejprve do spodní vodicí lišty a následně se zasunou do vrchní vodicí lišty. Správné rozmístění stojin je dáno modulovou šířkou sádrokartonové desky, která je 625 mm. Aby sádrokartonová deska zasahovala přes 2 stojiny, osová vzdálenost stojin bude tedy 625 mm.

Profily se zkrátí na požadovaný rozměr pomocí nůžek na plech či pilky na kov. Důležité je, aby CW profil zasahoval minimálně 15 mm do vodícího profilu na stropě, zároveň musí být délka stojiny o 10 – 15 mm kratší, než je výška podlaží. To z toho důvodu, aby při průhybu stropu nedošlo k zatížení příčky, která by se nevratně zdeformovala. Při zkracování a osazování stojin je také nutné kontrolovat umístění H-prostřihů. Ty slouží pro vedení elektroinstalace. Rozdílné výškové umístění těchto prostřihů má za následek delší nesystematické vedení elektroinstalace. Proto je vhodné stojiny krátit tak, aby na jedné straně profilu byl prostřih v jedné výškové úrovni.

Stojiny se do vodicích profilů umisťují v jednom směru tak, aby dutina profilu byla ve směru montáže sádrokartonových desek.

POZOR! Stojiny se k vodicím profilům nekotví! Profily jsou rozmístěny volně, spojí se až následným šroubováním sádrokartonových desek.

 

Krok č. 4 – Montáž zárubní do sádrokartonové příčky

Pro montáž zárubní do sádrokartonové příčky je vhodné používat zárubně k tomu určené. Konstrukce samotného stavebního otvoru se řídí světlou výškou místnosti, světlou šířkou zárubní a hmotností dveřního křídla. Na základě toho se poté otvor zhotoví buď z klasických CW a UW profilů, případně se otvor zesílí přiložením dalšího UW profilu z obou stran dveřní zárubně. Nejstabilnější konstrukční metoda pro velkou světlou výšku místnosti, šířku dveří a hmotnost křídla dveří se používají profily UA 50 pro hmotnost křídla do 50 kg, UA 75 pro hmotnost křídla do 75 kg a UA 100 do hmotnosti křídla 100 kg. UA profil se od CW profilu liší v tloušťce plechu, ze kterého je profil vyroben. Zatímco profily UW a CW mají tloušťku plechu 0,6 mm, profil UA je vyroben z plechu o tl. 2,0 mm. Profily UA se instalují místo CW profilů, které přiléhají na zárubeň z obou stran.

Postup zhotovení stavebního otvoru je ve všech případech stejné. V místě otvoru se přeruší podlahový profil UW a na jeho koncích se instalují stojiny z CW, příp. UA profilů tak, aby byla dodržena požadovaná šířka otvoru. Nadpraží otvoru se zhotoví z UW profilu, který se po stranách na obou koncích nastřihne, ohne o 90° a přikotví ke stojinám dutinou nahoru. Do prostoru mezi nadpraží a vodicí profil na stropě se poté vloží stojiny z CW profilu zkrácené na požadovaný rozměr. Opět je nutné dodržet správnou délku stojiny tak, aby byla min. 15 mm v UW profilu a zároveň byla o 10 – 15 mm kratší, než je vzdálenost horní úrovně nadpraží a stropu podlaží.

Profily se k sobě kotví samořeznými šrouby, prostřihy nebo nýty.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


 

Krok č. 5 – Opláštění sádrokartonové příčky

Pakliže máte osazené všechny stojiny, přejděte k opláštění příčky. Opláštění se provádí nejdříve z jedné strany, poté z druhé strany. Opláštění začíná celou deskou u stěny, desky se montují ve svislém směru a kotví se pouze k CW profilům (stojiny) rychlošrouby předepsané délky (vždy uvedena v návodu pro konkrétní typ konstrukce). Kotvicí rychlošrouby se osazují v osové vzdálenosti 200 mm. V místě styku dvou desek se šrouby umisťují 10 mm od kraje desky a vždy tak, aby byly šrouby na sousedních deskách v dvojici, tedy v jedné úrovni. Šroub je potřeba zavrtat tak, aby nevyčuhoval a nepřekážel následnému tmelení, ale současně by neměl protrhnout karton desky.

 

Sádrokartonové desky se používají takových rozměrů, aby pokud možno pokryly celou výšku podlaží a nemusely se desky dořezávat. Pokud je nutné zhotovit doplňující dořez, jeho výška by měla být alespoň 400 mm. Desky se naříznou odlamovacím nožem, nebo řezákem Blade runner a poté přes hranu zlomí. Následně se montují na těsný sraz, příp. s mezerou max. 10 mm. Sádrokartonová deska by měla být od podlahy dilatována alespoň 10 mm. Vzniklá spára se posléze vyplní pružným tmelem.

Pokud je výška místnosti větší, jak výška sádrokartonové desky a je tedy potřeba desky dořezávat, při kladení desek na příčku nesmí vzniknout průběžná vodorovná spára. První sádrokartonová deska se tedy přirazí k podlaze a druhá deska ve směru montáže se přirazí ke stropu. Dořezávané dílce o výšce min. 400 mm tak budou na střídačku v horní a spodní úrovni příčky.

Opláštění v místě zárubně je třeba zhotovit tak, aby styk desek vycházel nad otvorem minimálně 150 mm od kraje zárubně. V žádném případě nesmí spoj desek vycházet z rohu zárubně.

Na příčce se zhotoví pouze jedna strana opláštění, poté se do příčky vloží tepelná/akustická izolace (krok č. 6), příp. instalace a nakonec se zaklopí druhá zbývající strana.

Opláštění druhé strany příčky se začíná ve stejném místě, jako v případě první strany příčky, a to deskou poloviční šířky tak, aby spára desek ležela ve střednici desky na protější straně. Postup je dále stejný.

 

Krok č. 6 – Vkládání izolace do sádrokartonové příčky

Tepelná/akustická izolace sádrokartonové příčky je tvořena rolemi, nebo deskami z minerální vaty. Izolace se do příčky vkládá až po umístění elektroinstalace, příp. instalaci zdravotní techniky). Izolace musí vyplnit prostor v celé ploše příčky. Tloušťka izolace se volí s ohledem na předepsané parametry výrobcem (uvedené v montážní příručce sádrokartonáře), v případě nedostatečné tloušťky se musí izolace fixovat závěsy proti sesunutí. Nejčastěji se tloušťka tepelné izolace volí o 20 – 30 mm menší, než je tloušťka dutiny příčky.


Čtěte dále: Rekonstruujete podkroví a chystáte se stavět sádrokartonové příčky a podhledy? Přečtěte si článek Sádrokartonové konstrukce a rekonstrukce podkroví.


 

Krok č. 7 – Tmelení sádrokartonové příčky

Tmelení spár sádrokartonu se provádí sádrovým tmelem, který se připraví dle návodu na obalu výrobku. Do kýble s vodou se rovnoměrně přisypává tmel, který se následně řádně promíchá s vodou. Takto vzniklá směs se aplikuje na sádrokartonovou příčku pomocí nerezového hladítka ve všech vodorovných a svislých spárách. Do čerstvě naneseného tmelu se aplikuje skelná bandáž, která zajistí, že spoje v budoucnu nebudou praskat. Bandáž je nutné pomocí ocelového hladítka dokonale zatlačit do tmelu. Malou špachtlí se také zacelí hlavičky kotevních šroubů. Po uplynutí cca 30 – 60 minut, kdy je tmel mírně zatvrdlý a již nelepí, nanesete druhou vrstvu tmelu a opět hladítkem zarovnáte do hladka, necháte zaschnout a špachtlí strhnete případné přebytky tmelu, který by jinak překážel při finálním tmelení. Po zaschnutí tmelu se jako vrchní finální úprava používá pastový, nebo práškový tmel v konzistenci vhodné pro přímé použití, který je vhodný i pro celoplošné nanášení a zakrytí nerovností na sádrokartonové příčce. Tmelení sádrokartonu se provádí ve čtyřech jakostech tmelení Q1 – Q4. Po zatvrdnutí tmelu se povrch přebrousí brusnou mřížkou, vybroušený povrch je připraven pro finální povrchovou úpravu (výmalbu).

 

Na trhu jsou k dostání také speciální tmely, které se po rozmíchání nanáší na příčku velkou špachtlí pro celoplošné tmelení. Díky velmi tenké nanášené vrstvě tmel rychle zasychá a broušení je nutné pouze v místech, kde se s velkou špachtlí špatně dostává. U velké špachtle nejsou vidět jednotlivé přechody, jako je tomu u ocelového hladítka. Aplikace je tedy rychlejší.

Sádrokartonář – nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
SDK
Co poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů