SDK | stavimbydlim.cz

SDK

« Back to Glossary Index

SDK je zkratka pro sádrokartonové konstrukce. Pod pojmem sádrokartonová konstrukce si můžeme představit sádrokartonovou podlahu, sádrokartonovou příčku a sádrokartonový podhled. Sádrokartonové konstrukce jsou postaveny z kostry z ocelových UW, CW, UD a CD profilů, keré jsou opláštěny sádrokartonovými deskami v tloušťce zpravidla 12,5, 15, nebo 18 mm. Sádrokarotnové konstrukce mají široké uplatnění  u novostaveb, ale i u rekonstrukcí, zejména pak při rekonstrukci podkroví. Sádrokartonové konstrukce se hodí prakticky kamkoli díky sádrokartonovým deskám určeným i pro zhotovení protipožárních konstrukcí a voděodolných konstrukcí. V dutinách sádrokartonové kostrukce lze vést elektroinstalaci, plyn, vodu a odpad. Pro zvýšení akustického či tepelného odporu se sádrokartonové konstrukce vyplňují tepelnou a akustickou izolací z minerální vaty.

« Back to Glossary Index