Nová zelená úsporám poskytne žadateli až 10 milionů Kč

Dotační program Nová zelená úsporám je v plném proudu a majitelům starších rodinných a bytových domů rozdává peníze na energetická opatření. Žadatel může získat dotaci nejen na zateplení domu, výměnu oken a dveří, ale i na instalaci venkovní stínicí techniky, stavbu zelené střechy, na instalaci fotovoltaického a solárního termického systému, systému nuceného větrání a na výměnu starého kotle. Maximální podpora pro rodinné domy dosáhne 5 miliónů Kč a 50 % uznatelných nákladů a podpora pro bytové domy dosahuje hodnoty 10 miliónů korun a 20 % uznatelných nákladů.

Program Nová zelená úsporám již běží několik let a za tuto dobu prošli dotační podmínky různými obměnami, díky kterým jsou podmínky méně přísné a přijatelné pro mnohem více investorů. Novinkou programu Nová zelená úsporám je například možnost provést zateplení domu svépomocí. Od 1. září 2018 tak mohou stavebníci provést zateplení domu bez nutnosti vyhledání stavební firmy či řemeslníka.

Pro majitele domů s kotli na tuhá fosilní paliva je také připraven dotační bonus, pakliže zároveň se zateplením, výměnou oken, dveří, nebo s instalací solárního systému podají žádost na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za jiný ekologický zdroj tepla. Může se jednat buď o plynový kotel, kotel na biomasu, nebo tepelné čerpadlo. Žadatel si tak může přijít na bonus ve výši až 20 000 Kč.

Zateplení domu svépomocí

Majitelé, kteří si chtějí provést zateplení domu svépomocí, potřebují zajistit odborný technický dozor, který na průběh stavebních prací bude dohlížet. Výhodou dotačního programu je, že náklady na dozor lze zahrnout do uznatelných výdajů společně s výdajem za stavební materiál a zapůjčení zařízení potřebného pro provedení zateplení.

Výše dotace na zateplení jednoho metru čtverečního plochy konstrukce závisí na typu konstrukce a podoblasti, do které bude projekt zařazen. Zařazení projektu do podoblasti (A.0 – A.4 – oblasti Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) se řídí dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření. Jinak řečeno, čím lépe se dům zaizoluje a čím více se sníží jeho energetická náročnost, tím vyšší dotaci žadatel dostane.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Například na zateplení fasády (kolik stojí zateplení fasády) či střechy domu dostane žadatel, jehož projekt spadá do podoblasti A.0 a A.1 (úspora energií dosahuje menších hodnot), až 500 Kč na zateplení 1 m2 plochy konstrukce. Pokud energetické opatření dosáhne vyšší úspory a bude zařazen do podoblasti A.3, žadatel má nárok na 800 Kč na zateplení 1 m2 konstrukce. Podporovaná je samozřejmě i výměna oken a dveří, na kterou může žadatel dostat dotaci ve výši 2100 – 3800 Kč/m2.

Celková výše dotace na provedení rekonstrukce stávajícího domu může být až 50 %, maximálně však 550 000 Kč.

Modernizace vytápění? Kotlíková dotace…

Staré kotle na fosilní paliva jsou nejen méně účinné, ale také neekologické. Kotle s ručním přikládáním často postrádají regulaci a jejich provoz není řízen dle aktuální potřeby. Nehledě na to, že nesprávným spalováním paliva ve starých kotlích mnohdy vzniká nadměrné množství škodlivých látek, které znečišťují ovzduší. Modernizací vytápění nedosáhne majitel domu pouze k energetickým a emisním úsporám, ale také ke zvýšení komfortu. Některé moderní zdroje energie totiž nevyžadují skladování paliva ani časté přikládání a navíc je lze řídit i na dálku, a to pomocí mobilu či počítače.

Dotaci lze získat na pořízení moderního plynového kotle, kotle spalujícího biomasu či na tepelné čerpadlo. Účinnost výroby tepla těchto zdrojů je mnohdy až o několik desítek procent vyšší než je tomu v případě starých kotlů na tuhá paliva. Účinnost teplený čerpadel je dokonce 200 – 400 %, což znamená, že při spotřebě 1 kWh elektrické energie dokáže vyprodukovat 2 – 4 kWh tepelné energie.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Modernizace vytápění a ohřevu teplé vody může zahrnovat i instalaci fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaická elektrárna následně může sloužit jako zdroj energie nejen pro běžný chod domácnosti a ohřev TV, ale i pro pohon tepelného čerpadla určeného pro vytápění domu.

Výše dotace na modernizaci vytápění rodinného domu se odvíjí od zvoleného typu zdroje tepla a na tom, zda se výměna zdroje provádí v kombinaci se zateplením domu či nikoli. Například na kotel na biomasu se samočinnou dodávkou může žadatel získat až 100 000 Kč a na tepelné čerpadlo 75 000 – 100 000 Kč.

TIP: Zajímá vás, jak ušetřit za energie? Potřebujete poradit se zateplením domu, dotacemi nebo třeba s volbou vhodného vytápění? Na webu E.ON Rádce najdete mnoho praktických tipů a triků pro úspory elektřiny a plynu v domácnosti a můžete si zde snadno  domluvit osobní, telefonickou či emailovou konzultaci s energetickým poradcem.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů