Podmínky kolaudace domu dle stavebního zákona

Kolaudace je posledním dokumentem, který je nutné doložit, než budete moci začít svoji nemovitost naplno využívat. Jak už víme, od velké novely stavebního zákona z roku 2018 se ale mnohé změnilo. Další změny v podmínkách kolaudace jsou pak očekávány i v roce 2021. A protože neznalost zákona neomlouvá, probereme raději všechny podmínky kolaudace v následujícím článku.

Co je vlastně špatně?

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje nový stavební zákon, který by měl vejít v platnost v roce 2021. Odpovídat má na problémy, které jsou v současnosti běžné při každém stavebním procesu.

Stavitelé si především stěžují na počet stran, jejichž vyjádření, je současným zákonem vyžadováno. Někdy se blíží až padesátce, což celé stavební řízení podstatně protahuje.

Jednotlivé instituce a firmy navíc nemají zákonem danou lhůtu, ve které musí vyjádření dodat. V praxi tak na vyjádření čekáte i několik měsíců. Podobné problémy poté mohou nastat i v procesu kolaudace.

Jak vypadá řešení kolaudace?

Nový stavební zákon, z důvodů uvedených výše, situaci řeší stanovením třicetidenní lhůty, ve které budou muset oslovené strany vyjádření předložit. Novinkou bude i vznik státních stavebních úřadů s celorepublikovou působností. Od toho si ministerstvo pro místní rozvoj slibuje zrychlení celého procesu, a především pak důslednější kontrolu.

Podmínky kolaudace domu
Pro kolaudaci domu je nutné doložit projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, pakliže došlo při realizaci stavby k odchylkám.

Podklady pro kolaudaci

Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu musí stavebních stavebnímu úřadu předložit:


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

  • údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa,
  • dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci,
  • Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán,
  • Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

Další podklady ke kolaudaci naleznete v tomto článku.

Podmínky kolaudace: konec dodatečné legalizace černých staveb?

Diskuse všech stavebních blogů jsou plné lidí, kteří se při stavbě domu odchýlili od původního plánu, neprošli při kolaudační prohlídce, a nyní čelí řízení o odstranění stavby.

Může to být tak malá věc, jako je francouzské okno na místě obyčejného, pergola, nebo zřízení koupelny v místnosti vyprojektované pro umístění techniky. Úředníkům bohužel stačí jediný pohled do projektové dokumentace a hned vědí, že něco nehraje.

Až doteď se tento problém v praxi obcházel skrze takzvanou dodatečnou legalizaci černé stavby (dodatečné stavební povolení stavby). Ta v roce 2017 tvořila až 20 % ze všech povolení vydaných stavebním úřadem.  Úspěšnost přijetí je vysoká, a to především proto, že na demolici stavby často nemá finance ani stavebník, ani obec.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Tato klička má být v novém stavebním zákoně výrazně omezena, nebo plně zrušena. Příslušný správní orgán by pak měl přistoupit rovnou k nařízení o odstranění stavby.

Podmínky kolaudace: závěr

Nový zákon přinese změny, které mnohým uleví, ale ostatním naopak pěkně zavaří.

Určení konkrétní lhůty, ve které musí firmy a instituce vydat své vyjádření, přijde vhod především rodinám. Čekací doba před nastěhováním se totiž v extrémních případech zkrátí o měsíce.

Změny ohledně legalizace černých staveb naopak přitíží všem lidem, kteří doufají, že i přes špatně vypracovanou (nebo chybějící) projektovou dokumentaci, svoji nemovitost dostaví.

Aby bylo rozhodnuto o osudu co největšího množství černých staveb, probíhají aktuálně rozsáhlé revize katastru nemovitostí. Pokud tedy vlastníte nějakou stavbu, která nejspíš není úplně legální, tak situaci vyřešte, dokud to jde. Stavba na černo se totiž nikdy nepromlčí a zbytečně byste si přidělávali do budoucna problémy s případnou demolicí.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů