PORADNA: Zateplení domu – jak jej provést, kolik stojí zateplení domu a jaká je návratnost. Odpovídáme na vaše dotazy

V článku odpovídáme na dotazy stavebníků, kteří se rozhodli pro zateplení domu. Okolo této problematiky se točí mnoho otázek, zvlášť když stavebník zatepluje dům svépomocí. Níže naleznete odpovědi na 5 dotazů, které se týkají kotvení polystyrenu při zateplování fasády, vzniku plísní v souvislosti se zateplením fasády, jakou tloušťku izolace budete potřebovat pro zateplení stěn, jaký typ polystyrenu pro zateplení domu použít a jaká je návratnost investice do zateplení domu.

Dobrý den, zatepluji fasádu domu polystyrenem a zedník mi radí, že není potřeba polystyren kotvit hmoždinkami. Prý stačí pouze celoplošné lepení. Je to pravda?

Každý výrobce zateplovacího systému doporučuje polystyren kotvit. Zvyšuje se tak celková přídržnost a pevnost tepelně-izolační obálky a máte jistotu, že při silnější vichřici vám desky izolace neodletí. Nicméně naproti tomuto tvrzení stojí stavebníci, kteří jsou toho názoru, že pečlivě celoplošně přilepená deska polystyrenu na stěně drží lépe, než deska nalepená „na rámeček“ doplněná o talířové hmoždinky.

Nutno zdůraznit, že na to, zda se zateplení musí kotvit a jakým počtem hmoždinek má vliv řada faktorů. Je třeba zohlednit například typ izolace, typ stávajícího zdiva, výšku stěny, ale také třeba oblast, ve které se stavba nachází. Jiné větrné podmínky budou na horách, jiné ve městě.

Stojí tedy jistě za zvážení, zda dát na doporučení výrobců, nebo se řídit zkušenostmi stavebníků. Rozhodnutí je na vás, osobně bych však doporučoval řídit se doporučením výrobců a při zateplení domu polystyrenové desky kotvit. Cena kotvení vzhledem k ceně zateplení fasády není až tak vysoká.

Vlhkost v patě zdiva může být způsobena porušenou hydroizolací, ale také kondenzací vodní páry
Vlhkost v patě zdiva může být způsobena porušenou hydroizolací, ale také kondenzací vodní páry

Dobrý den, bydlím ve starším domě, ve kterém se nám vyskytují plísně, zejména v rozích a nad okny. Co je příčinou růstu plísní? Jak se plísní na zdech zbavit?

Příčinou růstu plísní na zdech je jednak zvýšená vlhkost vzduchu v interiéru a také nízká povrchová teplota konstrukce. To má za následek kondenzaci vodní páry na povrchu konstrukce. Ve vlhkém prostředí se plísním daří. Druhou příčinou mohou být vlhké zdi od vzlínající, nebo zatékající vody (porušená hydroizolace, netěsná střešní krytina apod.).

Pokud Vám vodní páry na stěnách kondenzují a stěny jsou tedy orosené, je potřeba pravidelně a dostatečně větrat a snížit tím tak vlhkost vzduchu v interiéru. V ideálním případě je vhodné instalovat vzduchotechnickou jednotku, což je ovšem investice v řádech desetitisíců, příp. do pokojů umístit odvlhčovače vzduchu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Druhou možností, jak zamezit kondenzaci vodních par na obvodových konstrukcích, je zlepšení tepelně izolačních vlastností těchto konstrukcí. Zateplením domu se nejen sníží tepelné ztráty, ale také zvýší vnitřní povrchová teplota konstrukce a vodní pára již nebude kondenzovat. Projektant by vám měl navrhnout optimální tloušťku tepelné izolace, která bude splňovat normové požadavky na součinitel prostupu tepla a zároveň takovou, aby se rosný bod v konstrukci posunul co nejdále do exteriéru.

Dobrý den, kolik centimetrů polystyrenu je potřeba použít pro zateplení fasády?

Tloušťka tepelné izolace záleží na tom, jaké tepelně-izolační vlastnosti má stávající konstrukce. Je velký rozdíl v tom, zda máte obyčejné cihelné zdivo, pěnosilikátové či keramické dutinové tvárnice. Vliv na izolační schopnosti má také tloušťka stávajícího zdiva. Čím je stěna tlustší, tím lepé izoluje.

Obecně je při zateplování fasády potřeba splnit jisté požadavky dané normou ČSN 73 0540-2 (2011). Konkrétně obvodová stěna musí plnit součinitel prostupu tepla Urec,20 = 0,25 W·m-2·K-1 (v případě, že se jedná o rekonstrukci) a UN,20 = 0,30 W·m-2·K-1 (v případě, že se jedná o novostavbu). Uvedené požadavky platí pro případy, kdy je objekt vytápěn na 18 – 22 °C (tedy například klasický rodinný dům).

Pro zateplení cihelné stěny tl. 45 cm postačí 140 mm běžné tepelné izolace (polystyren, nebo minerální vata). V případě stěny stejné tloušťky postavené z plynosilikátového zdiva postačí i 80 mm. Ovšem v tomto případě je potřeba zvážit ekonomickou návratnost investice. Rozdíl v ceně zateplení 80 mm a 140 mm tepelné izolace je několik desetikorun na m2, přičemž se uspoří daleko méně tepla. V tomto případě je lepší pro izolaci zdiva použít větší tloušťku izolace či zateplení fasády neprovádět vůbec.

Tip: Chystáte se na zateplení fasády? Na konci tohoto článku si můžete spočítat orientační cenu zateplení fasády.

Zde naleznete více informací pro výpočet tloušťky tepelné izolace pro zateplení fasády.

Předsazená montáž oken před zateplením fasády
Předsazená montáž oken před zateplením fasády

Krásný den přeji. Plánuji provést zateplení domu polystyrenem. Zjistil jsem, že existují polystyreny s označením Z, F a S. Co znamená toto označení? Který polystyren se hodí pro zateplení fasády domu?

Toto písmenné označení polystyrenu se používá pro rozlišení použitelnosti desek. Konkrétně se tímto označením rozlišují desky pro zateplení fasády (F – fasádní), podlahy (Z – základní) a zateplení střechy (S – stabilizovaný). Pro každou aplikaci je požadována jiná přesnost, resp. maximálně přípustné odchylky od deklarovaných rozměrů.

Například u základního polystyrenu typu „Z“ určeného pro izolování podlahy je tolerance délky, šířky a tloušťky zpravidla ±2–3 mm a odchylka od pravoúhlosti ve směru délky a šířky je ±5 mm/m.

Na fasádní polystyren jsou kladeny přísnější požadavky. Tolerance délky, šířky a tloušťky je zpravidla ±1–2 mm a odchylka od pravoúhlosti ve směru délky a šířky je ±2 mm/m. To zaručuje, že při zateplení fasády bude tepelně izolační obálka celistvá a bez výrazných mezer mezi deskami, které by v tomto případě tvořily tepelné mosty. Pokud tedy zateplujete fasádu, použijte polystyren s označením 70 F nebo 100 F.

Stabilizovaný polystyren S má stejné tolerance jako polystyren základní, je však určen pro aplikace zejména na ploché střechy či do podlah s podlahovým vytápěním, kde je namáhám vysokými teplotními výkyvy. Stabilizovaný polystyren v těchto podmínkách vykazuje menší objemové a tvarové změny a je tak vhodným adeptem pro tyto aplikace.

Zateplujete dům, fasádu, nebo střechu? Přečtěte si další odpovědi na dotazy, které nám zaslali čtenáři:

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


PORADNA: Jak provést zateplení budovy? V článku se dozvíte, jakou tepelnou izolaci použít pro zateplení střechy, jak zateplovat svépomocí, jak dlouho trvá zateplení domu a jakou tloušťku tepelné izolace použít pro zateplení fasády.

PORADNA: Zateplení fasády – v článku se dozvíte jakou izolací fasádu zateplit, zda použít bílý, nebo šedý polystyren a zda je lepší polystyren, nebo minerální vata.

Zdravím, přemýšlíme se ženou o zateplení domu. Kolik zateplení domu stojí a jaká je návratnost investice?

Dotaz je nevhodně položen. Pro stanovení alespoň hrubé ceny zateplení domu chybí alespoň plocha zateplovaných konstrukcí a způsob zateplení objektu. Obecně lze však uvažovat s cenou 1000–1300 Kč/m2 při zateplování fasády a 2 000,-Kč/m2 při zateplování střechy. Ceny se však mohou lišit v závislosti na zvolené tepelné izolaci, typu omítky a dalších faktorech, jako jsou například ztížené podmínky pro provedení zateplení, nutnost odstranit stávající omítku, vyrovnat nerovný podklad.

Doba návratnosti investice do zateplení domu závisí jednak na celkové ceně a na uspořené částce za vytápění, která je závislá na dosažených energetických úsporách a na způsobu vytápění objektu. Je totiž velký rozdíl, zda vytápíte dřevem z vlastního lesa, zemním plynem, nebo elektrickými přímotopy. Obecně se však doba návratnosti investice do zateplení domu odhaduje na 20–40 let.

Cena zateplení fasády


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení fasády

Výpočet ceny zateplení fasády

Typ tepelné izolace:
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm šedého fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm minerální vaty.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm tepelné izolace.
Včetně pronájmu lešení?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Jaké výhody nabízí odeslání nezávazné poptávky?

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů