PORADNA: 5 nejčastějších otázek týkajících se zateplení fasády domu

Okolo zateplení fasády domu se točí mnoho otázek, na které mnoho stavebníků nezná odpověď. Než se však začne dům zateplovat, je nutné mít naprostý přehled o všech možných variantách a rizicích spojených se zateplením domu. Níže uvádíme několik nejčastěji pokládaných dotazů týkajících se zateplení domu.

Téma: Zateplení fasády domu a součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace

Dobrý den, rád bych se informoval, která tepelná izolace je pro zateplení fasády rodinného domu lepší. Je to minerální vata nebo polystyren? Která tepelná izolace lépe izoluje a jak je to s cenami?

Nejrozšířenější tepelnou izolací pro zateplení domu je bezesporu pěnový polystyren. Je to dáno tím, že má jednak velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, ale také příznivější cenou než je tomu u minerální vaty.

Tepelně izolační schopnost materiálu je vyjádřena součinitel tepelné vodivost lambda λ (W∙m-1∙K-1). Součinitel tepelné vodivosti minerálních desek pro zateplení fasády se pohybuje v rozmezí λ = 0,035 – 0,04 (W∙m-1∙K-1) a minerální izolace v rolích má λ = 0,030 – 0,038 (W∙m-1∙K-1).

Součinitel tepelné vodivosti expandovaného polystyrenu pro zateplení fasády se pohybuje v rozmezí  λ = 0,036 – 0,039 (W∙m-1∙K-1) a součinitel tepelné vodivosti šedého grafitového polystyrenu má λ = 0,031 – 0,033 (W∙m-1∙K-1).

Dle výše uvedeného lze konstatovat, že minerální a polystyrenové izolace pro zateplení fasády domu mají takřka podobné izolační vlastnosti, ovšem cena u minerálních desek je až 2x vyšší oproti cenám za polystyrenové desky stejné tloušťky. Šedý polystyren pro zateplení fasády má vzhledem k lepším tepelně izolačním vlastnostem vyšší cenu, ovšem jen o pár desetikorun na metr čtvereční.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zateplení - IN
Co potřebujete zateplit?

Podrobné informace k poptávce

Jakou tepelnou izolaci preferujete?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pro zateplení šikmé střechy domu se standardně používá minerální izolace v rolích. Má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a je cenově dostupnější než polystyren.

Zateplení soklu domu extrudovaným polystyrenem
Zateplení soklu domu extrudovaným polystyrenem

Téma: Zateplení fasády domu

Dobrý den, mám starý dům vyzděný z pálených cihel tl. 450 mm. Jakou tloušťku izolace pro zateplení domu zvolit?

Předpokládám, že obvodovou stěnu chcete zateplit polystyrenem, v tom případě použijte minimálně 140 mm polystyrenu. V takovém případě splníte doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 = 0,25 W·m-2·K-1, který musí být ze zákona při rekonstrukci objektu splněn. V případě použití lepší tepelné izolace by stačilo i 120 mm polystyrenu, jenže z pohledu ekonomického by se to nemuselo vyplatit. Rozdíly v cenách za polystyren tl. 120, 140, 160 a 180 mm nejsou markantní a stavbu tak příliš neprodraží. Proto je i vhodné, zejména pokud vytápíte dražším palivem, zvolit větší tloušťku izolace a docílit tak lepšího výsledku. Více se k tomuto tématu dozvíte například v článku zabývajícím se tím, jakou tloušťku tepelné izolace zvolit.

Téma: Bílý, nebo šedý polystyren?

Dobrý den, jak velký je rozdíl mezi klasickým bílým polystyrenem a šedým grafitovým polystyrenem?

Tip: Chystáte se na zateplení fasády? Na konci tohoto článku si můžete spočítat orientační cenu zateplení fasády.

Hlavní rozdíl mezi grafitovým a bílým polystyrenem je v tepelně-izolačních vlastnostech, které jsou vyjádřeny součinitel tepelné vodivosti lambda λ (W∙m-1∙K-1). Součinitel tepelné vodivosti expandovaného (bílého) polystyrenu pro zateplení fasády se pohybuje v rozmezí od λ = 0,036 – 0,039 (W∙m-1∙K-1) a součinitel tepelné vodivosti šedého grafitového polystyrenu má λ = 0,031 – 0,033 (W∙m-1∙K-1). Má tedy o 15 – 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti. S tím také ovšem souvisí vyšší cena, která však není o moc větší, zpravidla se jedná o 40 – 60 Kč/m2.

Kromě toho se při zateplení fasády šedým polystyrenem musí dodržovat předepsané technologické postupy. Šedý povrch polystyrenu lépe absorbuje sluneční záření, více se zahřívá a zvětšuje tak svoje rozměry, což může vést k boulení desek, nebo naopak tvorbě nadměrně velkých mezer mezi deskami. Šedý polystyren je proto potřeba chránit před sluncem.

Dřevovláknitá izolace pro zateplení fasády domu
Na zateplení fasády domu lze použít také dřevovláknitou izolaci

Téma: Izolace vhodné pro zateplení domu

Dobrý den. Je očividné, že polystyren je v současnosti nejpoužívanější tepelnou izolací pro zateplení fasády domu. Jaký jiný materiál pro zateplení domu byste ještě doporučili a jaké má výhody?

Přesně jak píšete, polystyren je nejrozšířenější tepelnou izolací pro zateplení fasády rodinného domu. Dobře tepelně izoluje a je cenově nejdostupnější. Alternativou může být šedý polystyren, který má až o 20 % lepší tepelně-izolační vlastnosti, je však o něco málo dražší. Druhou nejrozšířenější tepelnou izolací je minerální vata, která se vyrábí v rolích a deskách. Pro zateplení fasády se používají desky, které mají sice obdobné tepelně-izolační vlastnosti jako polystyren, nicméně jsou až 2x dražší. Proto se používají zpravidla pro zateplení fasád tam, kde je to vyžadováno z hlediska požární ochrany, příp. pro zateplení difúzně otevřených fasád. Minerální vata totiž propouští vodní páry daleko snadněji než konkurenční polystyren.

Na trhu se však nabízí i jiné izolace, mezi které patří například:

  • PIR/PUR izolace, která má velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, je ovšem poměrně drahá.
  • Dřevovláknitá izolace, která má mírně horší tepelně izolační vlastnosti a je poměrně drahá.
  • Konopná izolace, tepelná izolace ze slámy, lněná izolace, vlněná izolace a jiné izolace na bázi přírodních materiálů, které se využívají především v přírodním stavitelství, nejsou však tolik rozšířené a jejich cena je vyšší, než u polystyrenu.
  • Aerogel, Compactfoam a vakuová izolace – ty jsou určeny ke speciálním účelům při stavbách a rekonstrukcích pasivních domů. Nabízí velmi dobré izolační schopnosti, ale vysoká cena z nich dělá izolace nevhodné pro zateplování fasád rodinných domů.

Téma: Zateplení fasády domu minerální vatou, nebo polystyrenem

Dobrý den. Je levnější zateplit zateplit fasádu domu minerální vatou, nebo polystyrenem?

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Vzhledem k tomu, že pro zateplení podlahy na terénu a ploché střechy se používá převážně polystyren a pro zateplení šikmé střechy převážně minerální vata, srovnáme pouze ceny za zateplení fasády domu, kde lze použít oba materiály.

Jelikož se pro zateplení fasády minerální vatou používají desky z minerální vaty, vychází zateplení dráž než při použití polystyrenu. Například při tloušťce 140 mm je rozdíl v ceně tří až dvojnásobný. Za stejnou, příp. i za nižší cenu jako u polystyrenu lze pořídit například minerální vatu určenou do provětrávaných fasád, ovšem v tomto případě se provedení povrchových úprav a nosného roštu provětrávané fasády značně prodraží.

Pokud tedy chcete zateplit fasádu kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou omítkovou úpravou, zateplení fasády polystyrenem vychází obecně levněji.

Dále vás může zajímat:

Zateplujete fasádu domu polystyrenem? Znáte všechny 4 způsoby, jak řezat polystyren?

Návod na zateplení fasády polystyrenem v 5 krocích.

Cena zateplení fasády


Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci i na zateplení části domu? Nemusíte zateplovat celý dům, stačí jen fasáda, střecha či strop pod nevytápěnou půdou.

Zateplení fasády

Výpočet ceny zateplení fasády

Typ tepelné izolace:
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm šedého fasádního polystyrenu.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm minerální vaty.
Tloušťka tepelné izolace (mm)
* Běžně se na zateplení fasády používá 140 mm tepelné izolace.
Včetně pronájmu lešení?

Nová zelená úsporám

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete žádat o dotaci až 650 000 Kč na zateplení stávajících rodinných domů.

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Jaké výhody nabízí odeslání nezávazné poptávky?

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů