Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví – jak postupovat?

nacenění

Pokud vlastníte družstevní byt, tedy družstevní podíl na bytovém domě, a rádi byste jej převedli do osobní vlastnictví, připravte se na náročný proces. Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví lze provést po schválení členskou schůzí, a to až po splacení anuity.   

Co je potřeba pro převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

Nová bytová družstva

U nových bytových družstev je převod bytových jednotek do osobního vlastnictví jednoduchý. Nová družstva zakládají developeři, investoři nebo města a kraje. Rozdělení a převod bytových jednotek do osobního vlastnictví bývá zakomponován již ve stanovách družstva, a to po splacení anuity váznoucí na nemovitosti. Splacením anuity zakladatel bytového družstva vydá Prohlášení vlastníka, kterým vymezuje bytové jednotky, nebytové prostory k nim náležející a společné prostory. Prohlášení vlastníka vkládá bytové družstvo na katastr nemovitostí. Zde je po zavkladování vidět celý bytový dům, jednotlivé bytové jednotky a vlastnická práva k nim. Dále zakládá Společenství vlastníků jednotek, které vede účetnictví a zajišťuje platby do fondu oprav.

Jak probíhá převod družstevního bytu do osobního vlastnictví.
Převod bytu do osobního vlastnictví.

Starší bytová družstva

U starších bytových družstev je proces převodu bytu do osobního vlastnictví náročnější. Především nahlédněte do stanov bytového družstva, zda je převod vůbec možný. V každém případě převod bytu do osobního vlastnictví musí schválit členská schůze družstva. Podmínkou vždy bude vyrovnání veškerých závazků vůči bytovému družstvu a splacení celkové anuity vypočítané pro konkrétní byt formou mimořádné splátky. Rozhodně nesplacená anuita ovlivňuje tržní hodnotu bytu – prodejní cena družstevního podílu je snížena o částku nesplacené anuity.

Žádost o převod družstevního bytu do osobního vlastnictví a s tím spojené smlouvy a poplatky

Žádost o převod družstevního bytu do osobního vlastnictví získáte na příslušném bytovém družstvu. Obsahem žádosti jsou nacionále člena družstva, členské číslo, adresa trvalého bydliště a jiné. Dále specifikace družstevního bytu, popřípadě garáže a sklepa. O tom, zda bude žádosti vyhověno, rozhoduje členská schůze bytového družstva. Rozhodujícím faktorem jsou stanovy bytového družstva, splacené závazky vůči družstvu a splacená anuita.

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví se může uskutečnit také na základě smlouvy o smlouvě budoucí, která byla sepsána v minulosti mezi bytovým družstvem a nájemníkem. Výzvu podává nájemník bytovému družstvu v písemné formě nebo emailem, že chce převod bytové jednotky uskutečnit. Bytové družstvo je povinné poslat návrh smlouvy o převodu bytu nejpozději do 12 měsíců od doručení výzvy. Žadatelé musí odsouhlasit návrh smlouvy o převodu a společně se podepisuje smlouva o převodu bytu. Před podpisem smlouvy musí být uhrazena anuita a jiné úvěry související např. s revitalizací bytového domu předčasnou splátkou.

Poté bytové družstvo vyhotoví prohlášení vlastníka, které specifikuje dané bytové jednotky a podává jej na katastr nemovitostí.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Všechny poplatky spojené s převodem družstevního bytu do osobního vlastnictví platí budoucí vlastník bytu. Výši poplatků za převod nebo vystavení potvrzení pro banku na vyžádání sděluje bytové družstvo.

Jaký je rozdíl mezi družstevním bytem a bytem v osobním vlastnictví.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů