Proč a jak získat hydrogeologický posudek

Jakmile budete chtít budovat cokoli, co souvisí s čerpáním, shromažďováním nebo vypouštěním vod, tak hydrogeologický posudek bude první věc, co po vás, krom zpracovaného projektu, budou všechny úřady požadovat. Tento pojem v mnohých z vás jistě vzbuzuje hrůzu, protože nemáte tušení, oč se vlastně jedná. Ve skutečnosti je získání posudku díky moderním technologiím nepříliš složitý úkon a obvykle vás krom pár telefonátů, návštěvy odborníka a pár tisíc korun nestojí téměř žádné úsilí.

Co to je hydrogeologický posudek?

Hydrogeologický posudek je odborný rozbor podloží vašeho pozemku z hlediska geologického složení, tedy zastoupení hornin, a z hlediska výskytu podzemních a povrchových vod. Tyto informace se, jak se mnozí lidé stále domnívají, nezjišťují mnohočetnými vrty na vaší zahrádce, ale postačí jeden či dva výzkumné vrty, pár geofyzikálních měření a známé, veřejně dostupné informace vycházející z hydrogeologických poměrů dané lokality. Tyto údaje jsou již desítky let zpracované prostřednictvím hydrologických, geologických, geomorfologických, pedologických a dalších druhů map, které jsou k dispozici na veřejných webových portálech.

Kdo hydrogeologický posudek zpracuje

Výzkumné vrty, měření i zpracování zjištěných informací spadají do hydrogeologického průzkumu, který může vykonávat pouze školená a odborně způsobilá osoba. Po provedení tohoto výzkumu na vašem pozemku vám geolog vystaví papír, který je již samotným hydrogeologickým posudkem a obsahuje informace o složení, kvalitě a zastoupení půd na vašem pozemku. Krom půd je v posudku zahrnuta také podzemní voda, tedy hloubka jejího výskytu, umístění a vydatnost.

K čemu je hydrogeologický posudek třeba?

Hydrogeologický posudek je důležitý podklad v případě, že máte v úmyslu na svém pozemku čerpat podzemní vodu nebo naopak odvádět odpadní vodu. Tedy v případě, že chcete budovat studnu nebo domovní čistírnu odpadních vod. Bez tohoto listu vám vodoprávní úřad nevydá potřebná stanoviska a povolení, tudíž na stavbu můžete rovnou zapomenout. Hydrogeologický posudek je ve zkratce nedílnou povinnou součástí projektové dokumentace, se kterou se vydáváte na úřady pro potřebná povolení.

Zároveň ale slouží i vám pro představu, co se odehrává hluboko pod povrchem vaší zahrádky. Tyto informace jsou důležité hlavně tehdy, kdy volíte mezi více stavebními provedeními daného záměru. Na základě tohoto posudku tedy dochází k důležité volbě, zda například budete provádět studnu kopanou či vrtanou nebo budovat domácí čistírnu či septik.


Projekt - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Od začátku až do konce

Jak tedy vypadá kompletní proces získání takového hydrogeologického posudku? V případě, že na vašem pozemku ještě nikdy nebyl proveden hydrogeologický průzkum, tak právě ten bude prvním krokem celého procesu.

V případě, že nemáte v úmyslu budovat studnu, tak povolaná pověřená osoba, tedy hydrogeolog, ohledá terén a pomocí speciálních sond zmapuje podloží včetně výskytu podzemních vod. Tento postup se aplikuje hlavně v případě, kdy máme v úmyslu vsakování vod, jak dešťových nebo přečištěných odpadních z domovní čistírny. Cílem je zabránit znečištění podzemních zdrojů a nenarušit stabilitu podloží. V opačném případě, tedy v případě, že chceme vodu čerpat, je již potřeba provést výzkumný vrt v místě předpokládaného podzemního zdroje vody. Tento vrt má obvykle hloubku do třiceti metrů a jeho provedení se hlásí minimálně 15 dní předem příslušnému obecnímu úřadu.

Cílem tohoto vrtu je ujištění, že podzemní zdroj má dostatečnou vydatnost a nevznikne tzv. černá studna. Při provádění vrtu se dbá hlavně na to, aby nebyly narušeny poměry v blízkých zdrojích podzemních vod, tedy zjednodušeně, abychom naší studnou nepřipravili sousedy o vodu. Jestliže vše proběhne v pořádku, tak další postup je stejný jak pro vsakování vody.

Vyhodnocení šetření

Povolaný hydrogeolog poté porovná informace z obhlídky terénu, hydrogeologického průzkumu a hydrogeologických poměrů zájmové lokality, a nakonec vše vyhodnotí a shrne do jedné zprávy. A tato zpráva už není nic jiného než samotný hydrogeologický posudek, na jehož základě můžeme navrhnout studnu, domácí čistírnu odpadních vod či vsakovací zařízení dešťových vod. Jak už zde bylo několikrát zmíněno, jedná se o opravdu důležitý podklad k tomu, abychom zvolili správné technologické řešení, ať se jedná o jakýkoli z výše uvedených záměrů.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Jestliže vám byl vystaven tento papír, tak už zbývá před samotnou realizací pouze jediná věc. Ano, stavební povolení pro vznik vašeho vodního díla (které stavby nevyžadují stavební povolení). Takže hurá na úřady! Tato poslední fáze může být mnohdy psychicky náročná, protože se může stát, že spoustu času prostojíte v nekonečných frontách lidí se stejným nápadem, ale nesmíte se vzdát. Výsledkem toho všeho je totiž konečně stavební povolení. Které znamená, že váš stavební záměr může být bezpečně a legálně zrealizován.

Kolik vás to celé bude stát?

Bohužel, všechno něco stojí, a hydrogeologický posudek není výjimkou. Prvně zmíním časovou náročnost této fáze výstavby. Nejde o nijak drastické časové období v řádu let, ale pohybujeme se v řádech měsíců, se kterými už je třeba počítat. Nabídky služeb v tomto odvětví se pohybují běžně v rozmezí 2 – 4 měsíců od objednávky. Dobu vystavení posudku ovlivňuje spousta věcí, od počasí až po schopnost a vytíženost hydrogeologa. Každopádně, když k této době připočítáme dobu vystavení stavebního povolení, což bývá obvykle přibližně jeden měsíc, tak může celý tento administrativní krok zabrat skoro půl roku a to už je poměrně dost a je třeba s tím opravdu počítat.

Nakonec tedy vyhodnocení i z hlediska finančního. Opět je na trhu dostupné velké množství firem, které nabízí tyto služby, tudíž i cenové rozpětí je poměrně široké. Pro představu se investice na získání hydrogeologického posudku pohybují v rozmezí 4 000 – 17 000 Kč. Průměrná cena je poté opravdu kolem 10 000 – 12 000 Kč. Ano, je to nemalá a pro mnohé možná šokující částka, ale bez jejího zaplacení se bohužel dále nedostanete. Ledaže byste zvolili nelegální cestu, která se však vyplatí pouze do prvního udání a následné kontroly. Poté se vám tato úspora několikanásobně vymstí.

Projekt - nazávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů