Rekonstrukce starého komínu vložkováním

Komín ve špatném technickém stavu nevěstí nic dobrého. Právě komín může mít za následek vznik požáru, ovšem pouze v případě, že se o něj nikdo dlouhá léta nestaral a neprováděl standardní údržbu komínového průduchu. Proto je důležité komín kontrolovat a v případě jeho nevyhovujícího stavu zrekonstruovat.

V minulosti se komíny stavěly převážně z klasických cihel na maltu. Vnitřní průduch, kudy proudí spaliny z kotle, nebyl nijak upraven a z venkovní strany byl komín pouze omítnut. Nekvalitní zednická práce se podepsala především na rovinatosti vnitřních stěn průduchu, které nejen že znesnadňovala čištění komínu, ale mohla mít i jiné negativní vlivy na jeho funkčnost.

Vložkování komínů

Řešením tohoto problému je vyvložkování komínu. Vložkování spočívá v tom, že se do stávajícího komínu umístí určené komínové vložky v provedení a velikosti dle typu a výkonu kotle. Na výběr jsou šamotové, nerezové a plastové vložky, přičemž plastové se používají pouze u kotlů se spalinami o nízké teplotě (kondenzační kotle). Nerezové komínové vložky jsou flexibilní a hodí se pro vložkování komínu s nepravidelným komínovým průduchem. V mnoha případech nevyžadují tyto vložky frézování komínu, kterým se upraví vnitřní rozměr průduchu. Frézování však pravděpodobně bude třeba v případě, že budou použity keramické komínové vložky, které flexibilní nejsou a vyžadují rovný komínový průduch s konstantním průměrem.

Nerezový komín je moderní způsob odkouření kotlů
Nerezový komín je moderní způsob odkouření kotlů

Nerezové komíny

Komíny ve starých budovách mohou mít často narušenou statiku, a to díky zatékání vody. Na vině je v tomto případě nekvalitně provedené oplechování komínu či chybějící stříška nad průduchem. Zatékající voda vymývá ze zděných komínů maltu a vlhké zdivo při mrazech může praskat. Takto narušený komín je třeba do jisté míry rozebrat a znovu vyzdít a zbývající spodní část opravit výše popsaným způsobem – tedy frézováním a vložkováním.

Stavba komínu – ohlášení stavby komínu, části komínu a účinná výška komínu


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Druhou možnou variantou je komín celý zdemolovat a zhotovit nový moderní komín s třívrstvou konstrukcí. Komín může být opět cihelný, příp. nerezový. Nerezové komíny jsou moderním způsobem odkouření kotlů na tuhá, plynná a kapalná paliva. Jejich největší výhodou je nízká hmotnost, což zaručuje jednoduchou a rychlou montáž. Díky nízké hmotnost lze komín kotvit na fasádu, a není tak třeba pro něj zhotovit nosný základ, jako je tomu v případě zděných cihelných komínů.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů