Souhlas souseda se stavbou bazénu – v jakých případech stavba bazénu vyžaduje souhlas sousedů a v kterých nikoliv

Nedávno jsme vás v jiném článku informovali o tom, jaká povolení či souhlasy potřebujete v případě stavby bazénu. Mnoho z vás však také zajímá, zda pro stavbu bazénu budete potřebovat souhlas souseda. V tomto článku se tedy zaměříme na to, v jakých případech stavba bazénu souhlas sousedů vyžaduje a v kterých nikoliv.

Stavba bazénu a územní souhlas

O tom, zda budete pro stavbu bazénu potřebovat nějaké povolení ze strany stavebního úřadu, rozhoduje:

  • Zastavěná plocha bazénu,
  • vzdálenost bazénu od hranice pozemku
  • a to, zda bude či nebude bazén postaven v zastavěném území, nebo v zastavitelné ploše.

Pakliže budete stavět bazén se zastavěnou plochou do 40 m2 na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, nemusíte vyřizovat územní souhlas. V tom případě stavba bazénu souhlas sousedů nevyžaduje.

Stavba bazénu na hranici pozemků vyžaduje souhlas sousedů
Stavba bazénu na hranici pozemků vyžaduje souhlas sousedů

Kdy je vyžadován souhlas souseda se stavbou bazénu

Souhlas souseda se stavbou bazénu však nebudete potřebovat ani v případě, že by byl bazén postaven na zastavěné ploše větší jak 40 m2, nebo mimo stavební pozemek rodinného domu v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše. V tomto případě budete potřebovat vyřídit pouze územní souhlas (jak vyřídit územní souhlas – formulář + povinné přílohy).

Stavba bazénu – souhlas sousedů se stavbou

Součástí územního souhlasu jsou v některých případech souhlasy sousedů, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, ovšem ve stavebním zákoně v § 96 odst. 3 písm. d je uvedeno, že souhlas sousedů se nevyžaduje v případě stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdáleností společných hranic pozemků menší než 2 m.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pokud tedy plánujete stavbu bazénu ve vzdálenosti od společných hranic pozemků větší jak 2 metry, souhlas souseda se stavbou bazénu není vyžadován, a to bez ohledu na velikost bazénu.

Jak má vypadat souhlas souseda se stavbou?

Souhlas souseda se stavbou bazénu by měl být vyznačen na situačním výkresu, na kterém jsou patrná parcelní čísla dotčených pozemků a na kterém je jednoznačně vyznačen stavební záměr. Situační výkres s navrhovaným záměrem by měl být doplněn o identifikační údaje stavebníka a dotčené osoby, o specifikaci stavebního záměru, datum a podpis. Zde si můžete prohlédnout vzorový souhlas se stavbou.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů