Stavba bazénu – souhlas sousedů se stavbou | stavimbydlim.cz
Home Zahrada Bazény Souhlas souseda se stavbou bazénu – v jakých případech stavba bazénu vyžaduje souhlas sousedů a v kterých nikoliv
0

Souhlas souseda se stavbou bazénu – v jakých případech stavba bazénu vyžaduje souhlas sousedů a v kterých nikoliv

0

Nedávno jsme vás v jiném článku informovali o tom, jaká povolení či souhlasy potřebujete v případě stavby bazénu. Mnoho z vás však také zajímá, zda pro stavbu bazénu budete potřebovat souhlas souseda. V tomto článku se tedy zaměříme na to, v jakých případech stavba bazénu souhlas sousedů vyžaduje a v kterých nikoliv.

Stavba bazénu a územní souhlas

O tom, zda budete pro stavbu bazénu potřebovat nějaké povolení ze strany stavebního úřadu, rozhoduje:

  • Zastavěná plocha bazénu,
  • vzdálenost bazénu od hranice pozemku
  • a to, zda bude či nebude bazén postaven v zastavěném území, nebo v zastavitelné ploše.

Pakliže budete stavět bazén se zastavěnou plochou do 40 m2 na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, nemusíte vyřizovat územní souhlas. V tom případě stavba bazénu souhlas sousedů nevyžaduje.

Stavba bazénu na hranici pozemků vyžaduje souhlas sousedů
Stavba bazénu na hranici pozemků vyžaduje souhlas sousedů

Kdy je vyžadován souhlas souseda se stavbou bazénu

Souhlas souseda se stavbou bazénu však nebudete potřebovat ani v případě, že by byl bazén postaven na zastavěné ploše větší jak 40 m2, nebo mimo stavební pozemek rodinného domu v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše. V tomto případě budete potřebovat vyřídit pouze územní souhlas (jak vyřídit územní souhlas – formulář + povinné přílohy).


Na konci tohoto článku můžete zdarma zadat nezávaznou poptávku - urychlit a ulehčit si tak hledání projektanta. Jednoduše poptáte službu, projektanti vám nabídnou ceny a vy si dle referencí a výše nabídek buď vyberete, nebo ne.


Stavba bazénu – souhlas sousedů se stavbou

Součástí územního souhlasu jsou v některých případech souhlasy sousedů, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, ovšem ve stavebním zákoně v § 96 odst. 3 písm. d je uvedeno, že souhlas sousedů se nevyžaduje v případě stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdáleností společných hranic pozemků menší než 2 m.

Pokud tedy plánujete stavbu bazénu ve vzdálenosti od společných hranic pozemků větší jak 2 metry, souhlas souseda se stavbou bazénu není vyžadován, a to bez ohledu na velikost bazénu.

Jak má vypadat souhlas souseda se stavbou?

Souhlas souseda se stavbou bazénu by měl být vyznačen na situačním výkresu, na kterém jsou patrná parcelní čísla dotčených pozemků a na kterém je jednoznačně vyznačen stavební záměr. Situační výkres s navrhovaným záměrem by měl být doplněn o identifikační údaje stavebníka a dotčené osoby, o specifikaci stavebního záměru, datum a podpis. Zde si můžete prohlédnout vzorový souhlas se stavbou.

Inženýrské služby – nezávazná poptávka

Přidejte komentář. Zeptejte se nás. :)