Stavební dozor zajistí kontrolu nad celou stavbou

Platnost stavebního dozoru při realizaci stavby se mnohdy podceňuje, avšak v krizových situacích anebo při špatném plnění nastoleného projektu byste jeho přítomnost jistě rádi uvítali. Ve stavebním zákoně se totiž pod pojmem“stavební dozor“ skrývá člověk, který kontroluje provádění stavebních prací. Do kontroly se počítá dohled nad jednotlivými pracovníky a provádění stavby dle projektové dokumentace a zároveň zákonem stanovených norem a přepisů.

Stavební dozor se vyplatí. Jeho přítomnost na stavbě jistě oceníte

I stavební dělníci jsou pouze lidé, takže se snadno může stát, že se jim z nějakých důvodů nepodaří odvést tu nejlepší práci. Většinou za to může například únava, nezkušenost, nedisciplinovanost, přílišná zapálenost anebo také nechuť z důvodů špatné domluvy se stavební firmou, která stavbu zajišťuje. To všechno se může podepsat na výsledné spokojenosti vlastníka objektu a přehlédnuté chyby mohou v budoucnu přerůst do neúnosných mezí.

Stavební dozor by měl všem potenciálním škodám a nepříjemnostem předcházet. Lze říci, že na jeho bedrech leží doslova celá stavba. Pokud tedy stavíte dům jako soukromá osoba, jeho přítomnost jistě oceníte zejména proto, že z vás spadnou veškerá břemena spojená s dohlížením na průběh prováděné práce. Navíc jako laik můžete sám něco přehlédnout, byť budete sebedůslednější.

Činnost stavebního dozoru ve stavebním zákoně

Stavební zákon nám navíc dokonce stanovuje, že při stavbě domu svépomocí musí být stavební dozor přítomen bezpodmínečně. V § 160, odst. 4 je uvedeno, že stavebník je povinen zajistit stavební dozor u staveb prováděných svépomocí (pokud pro takovou činnost není sám odborně způsobilý).

Služeb stavebního dozoru využívají i stavební firmy a projekční kanceláře, ze stejných důvodů. Mimo jiné tyto služby také v mnoha případech sami nabízejí.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Kdo může vykonávat činnost stavebního dozoru?

Osobou, která vykonává tuto činnost, musí být člověk vysoce kvalifikovaný (vysokoškolské odborné vzdělání stavebního nebo architektonického směru; středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou a tři roky praxe při provádění staveb). Stavební dozor musí dokázat oddělit nedůležité problémy od těch závažných. Zároveň by měl umět předejít možným nepříjemnostem a když i přesto nastanou, tak je dokázat včasnou a pohotovou reakcí vyřešit. Ten nejlepší stavební dozor funguje jako manažer stavby, rádce investora a záruka spokojenosti a kvality pro všechny zúčastněné strany.

Stavební dozor budete potřebovat zejména v případě, kdy budete stavět svépomocí
Stavební dozor budete potřebovat zejména v případě, kdy budete stavět svépomocí

Jak vypadá smlouva na vykonávání stavebního dozoru?

Smlouvu se stavebním dozorem můžete uzavřít na předem určenou dobu (po celou dobu stavby až do předání objektu majiteli nebo přesně stanovených termínů od/do). Stavební dozor bude na stavbě i několikrát do týdne.

Pokud stavbu provádí stavební firma „na klíč“, je nutné činnost stavebního dozoru uvést také do smlouvy o dílo. Součástí takovéto smlouvy je projektová dokumentace stavby, položkový rozpočet, harmonogram výstavby a předem sjednané kontrolní dny.

Práce stavebního dozoru je předem stanovená

Před zahájením stavby má stavební dozor na úkol zkontrolovat projektovou dokumentaci a případně navrhnout její možné úpravy. Pomáhá při výběru dodavatele stavby, porovnává a vyhodnocuje nabídky jednotlivých stavebních firem a angažuje se i při přípravě smlouvy s dodavatelem stavby.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Stavební dozor sleduje v průběhu stavby kroky dle uzavřené smlouvy o dílo, projektové dokumentace, stavebního plánu, časového plánu a zároveň informuje investora o postupu. Od dodavatele musí docílit kvalitní, hospodárné a termínové práce. Stavební dozor také dohlíží na vedení stavebního deníku, kam pečlivě zaznamenává změny při stavbě a zpracovává soupis vad a nedodělků (jak správně vést stavební deník).

Po dokončení stavby se stavební dozor podílí na přípravách vedoucích ke kolaudačnímu řízení a chystá nutné podklady (prohlášení o shodě, revizní zprávy atd.). Mimo to také kontroluje, zda došlo k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu, případně uplatňuje slevy na některé práce či materiál.

Stavební dozor – investice, která se vyplatí

Ze všech výše zmíněných skutečností tedy jasně vyplývá, že činnost stavebního dozoru vede ke spokojenosti všech stran a určitě se vyplatí do něj investovat. Při správném výběru kvalitního stavebního dozoru se vám investice mnohonásobně vrátí.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů