EER - co to je? | stavimbydlim.cz
  1. Home
  2. stavebni-slovnik
  3. EER
0

EER

0

EER je zkratka anglického slovního spojení Energy Efficiency Ratio, tedy koeficient energetické efektivnosti. EER vyjadřuje poměr energie odebrané klimatizací z vnitřního prostředí a energie k tomu potřebné (spotřebované). Čím vyšší chladicí fakor EER je, tím účinnější je klimatizační zařízení. Honodta EER nových klimatizačních jednotek se pohybuje v rozmezí 3,0 – 4,0, tzn., že klimatizace odběrem 1 kWh elektrické energie dokáže odebrat vnitřnímu prostředí 3,0 – 4,0 kWh tepelné energie.

Související články na téma klimatizace:

Jak vybrat klimatizaci